ราคายางตลาดจริง

ไม่มีกระทู้ใหม่ ราคาประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพารา

สรุปราคาประมูลยางแผ่นดิบตลาดกลางแต่ละวัน

970 กระทู้
967 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน รายละเอี...
เมื่อ เมษายน 24, 2017, 11:24:32 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ราคาประมูลยางแผ่นดิบตลาดเอกชนหลักๆ

สรุปราคาและรายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบตลาดเอกชน

1001 กระทู้
1001 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน รายละเอี...
เมื่อ เมษายน 24, 2017, 12:17:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ราคาประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพารา

ราคาประมูลยางแผ่นรมควันตลาดกลาง

928 กระทู้
928 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน รายละเอี...
เมื่อ เมษายน 24, 2017, 12:02:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมูลยางแผ่น "รมควัน" ตลาด "เอกชน"

ประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3 ไม่อัดก้อนตลาดเอกชน จริงจิตร

49 กระทู้
49 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน (ตลาดเอก...
เมื่อ เมษายน 24, 2017, 12:21:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมูลยางตลาดสปอตอิเล็กทรอนิกส์

ราคาประมูล ยางแผ่นดิบ ชั้น3 ชั้น4 ชั้น5 ยางแผ่นดิบมีฟองอากาศ ยางก้อนถ้วย เปียก แห้ง

131 กระทู้
131 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ประมูลยา...
เมื่อ มีนาคม 02, 2017, 12:32:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B.(ส่งมอบ)

ราคาประกาศเที่ยงวัน

1031 กระทู้
1030 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน รายละเอี...
เมื่อ เมษายน 21, 2017, 11:24:48 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปราคายางแผ่น เศษยาง เครฟ โรงงานทั่วประเทศ

สรุปราคายางแผ่น และ เศษยาง เครฟ ของโรงงานทั่วประเทศแต่ละวัน

1423 กระทู้
1419 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน สรุปราคา...
เมื่อ เมษายน 24, 2017, 01:12:02 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปราคาน้ำยางโรงงานและลานท้องถิ่นทั่วไป

รวมราคาน้ำยางที่โรงงานรับซื้อ และ ลานแต่ละที่รับซื้อ

422 กระทู้
422 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน สรุปราคา...
เมื่อ เมษายน 24, 2017, 01:38:32 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ เฉลี่ยราคาท้องถิ่น(ยางแผ่น เศษยาง น้ำยาง)

เฉลี่ยราคาท้องถิ่น(ยางแผ่น เศษยาง น้ำยาง) ณ โรงงาน

1081 กระทู้
1081 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ราคายางเ...
เมื่อ เมษายน 24, 2017, 11:29:10 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ คาดการณ์ราคาซื้อขายน้ำยางพรุ่งนี้ ณ.โรงงาน

ราคาซื้อขายน้ำยางที่จะใช้ซื้อขายในวันพรุ่งนี้

356 กระทู้
356 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ราคาโรงง...
เมื่อ เมษายน 21, 2017, 05:15:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมูลยางก้อนถ้วยของกลุ่มสหกรณ์ อีสาน

ราคาประมูลยางก้อนถ้วยที่แจ้งโดยกลุ่มสหกรณ์

120 กระทู้
120 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ราคาประม...
เมื่อ มีนาคม 02, 2017, 03:44:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ เปรียบเทียบราคา FOB (กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)

International Rubber Price(ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)

484 กระทู้
484 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน International Rubber Pri...
เมื่อ เมษายน 21, 2017, 09:29:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปราคายางช่วงเช้าทั้งหมด

904 กระทู้
904 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน สรุปราคา...
เมื่อ เมษายน 24, 2017, 01:39:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ราคาเสนอขาย ไทย มาเลย์ อินโดฯ

152 กระทู้
146 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ราคาเสนอ...
เมื่อ เมษายน 21, 2017, 09:32:47 PM

บทวิเคราะห์ราคายาง

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุยหลังไมค์...คาดการณ์แนวโน้ม โดยทีมงานราคายางดอทคอม

545 กระทู้
492 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน คุยหลังไ...
เมื่อ เมษายน 21, 2017, 04:51:06 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ บทวิเคราะห์ราคายาง และ ปัจจัยที่มีผลกระทบราคา

บทวิเคราะห์ราคายางรายวัน พร้อมด้วยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายาง

111 กระทู้
111 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน วิเคราะห...
เมื่อ มีนาคม 27, 2017, 04:29:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ บทวิเคราะห์ราคายางทั่วไป

1163 กระทู้
1163 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน คาดการณ์...
เมื่อ เมษายน 24, 2017, 09:41:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วิเคราะห์แนวโน้มจากกราฟ TOCOM SHFE SICOM RSS3-TSR20

278 กระทู้
278 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน วัฎจักรน...
เมื่อ เมษายน 07, 2017, 02:26:25 PM

ราคายางตลาดล่วงหน้า

ไม่มีกระทู้ใหม่ ราคาปิดตลาดยาง TOCOM

สรุปราคาปิดตลาดยางโตเกียว(TOCOM)ญี่ปุ่น

1877 กระทู้
1877 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน TOCOM ปิดตลา...
เมื่อ เมษายน 24, 2017, 05:14:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปราคาปิดตลาดยางเซี่ยงไฮ้(SHFE)จีน

1141 กระทู้
1141 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ราคาปิดต...
เมื่อ เมษายน 24, 2017, 02:20:48 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปราคาปิดตลาดยางเอเฟต(AFET)ไทย

753 กระทู้
753 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน TFEX - RSS3D Futuresป...
เมื่อ ตุลาคม 05, 2016, 04:11:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปราคาปิดตลาดยางไซคอม(SICOM)สิงค์โปร์

965 กระทู้
965 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ราคาปิดต...
เมื่อ เมษายน 21, 2017, 09:23:28 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

924 กระทู้
924 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน สรุปราคา...
เมื่อ เมษายน 21, 2017, 09:26:35 PM

ข่าวที่มีผลต่อราคายาง

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวทั่วไป

ข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ นำมารวมไว้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบกับราคายาง

18276 กระทู้
18274 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ตลาดหุ้น...
เมื่อ เมษายน 24, 2017, 02:41:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวยางโดยตรง

ข่าวเกี่ยวกับยางโดยตรง เช่น มาตรการต่างๆที่รัฐออกมาเพื่อกระตุ้นราคายาง หรือปริมาณยาง เป็นต้น

2642 กระทู้
2631 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน สัมนาเรื...
เมื่อ เมษายน 24, 2017, 08:02:44 AM

บอร์ดสำหรับสมาชิก

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดพูดคุยระหว่างสมาชิก

สมาชิกสามารถโพสข้อความ,ถาม-ตอบ,ซื้อ-ขายยางหรืออื่นๆ,แจ้งข่าวสารหรือมีประเด็นอะไรสามารถโพสไว้ที่บอร์ดนี้

44 กระทู้
20 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ถอยแล้ว!! ...
เมื่อ เมษายน 05, 2017, 09:30:07 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

My Community - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

37771 กระทู้ ใน 37667 หัวข้อ โดย 324 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: AreeMO78
กระทู้ล่าสุด: "TOCOM ปิดตลา..." ( เมษายน 24, 2017, 05:14:51 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

31 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 35. ออนไลน์มากที่สุด: 891 (เมษายน 20, 2017, 08:10:31 AM)