ราคายางตลาดจริง

ไม่มีกระทู้ใหม่ ราคาประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพารา

สรุปราคาประมูลยางแผ่นดิบตลาดกลางแต่ละวัน

1030 กระทู้
1027 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน รายละเอี...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 10:40:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ราคาประมูลยางแผ่นดิบตลาดเอกชนหลักๆ

สรุปราคาและรายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบตลาดเอกชน

1076 กระทู้
1076 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน รายละเอี...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 11:14:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ราคาประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพารา

ราคาประมูลยางแผ่นรมควันตลาดกลาง

987 กระทู้
987 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน รายละเอี...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 11:22:13 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมูลยางแผ่น "รมควัน" ตลาด "เอกชน"

ประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3 ไม่อัดก้อนตลาดเอกชน จริงจิตร

119 กระทู้
119 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน (ตลาดเอก...
เมื่อ กรกฎาคม 19, 2017, 11:30:59 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมูลยางตลาดสปอตอิเล็กทรอนิกส์

ราคาประมูล ยางแผ่นดิบ ชั้น3 ชั้น4 ชั้น5 ยางแผ่นดิบมีฟองอากาศ ยางก้อนถ้วย เปียก แห้ง

131 กระทู้
131 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ประมูลยา...
เมื่อ มีนาคม 02, 2017, 12:32:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B.(ส่งมอบ)

ราคาประกาศเที่ยงวัน

1088 กระทู้
1087 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน รายละเอี...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 11:59:54 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปราคายางแผ่น เศษยาง เครฟ โรงงานทั่วประเทศ

สรุปราคายางแผ่น และ เศษยาง เครฟ ของโรงงานทั่วประเทศแต่ละวัน

1500 กระทู้
1496 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน สรุปราคา...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 12:14:00 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปราคาน้ำยางโรงงานและลานท้องถิ่นทั่วไป

รวมราคาน้ำยางที่โรงงานรับซื้อ และ ลานแต่ละที่รับซื้อ

497 กระทู้
497 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน สรุปราคา...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 12:58:01 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ เฉลี่ยราคาท้องถิ่น(ยางแผ่น เศษยาง น้ำยาง)

เฉลี่ยราคาท้องถิ่น(ยางแผ่น เศษยาง น้ำยาง) ณ โรงงาน

1140 กระทู้
1140 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ราคายางเ...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 12:54:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ คาดการณ์ราคาซื้อขายน้ำยางพรุ่งนี้ ณ.โรงงาน

ราคาซื้อขายน้ำยางที่จะใช้ซื้อขายในวันพรุ่งนี้

422 กระทู้
422 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ราคาโรงง...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 08:58:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมูลยางก้อนถ้วยของกลุ่มสหกรณ์ อีสาน

ราคาประมูลยางก้อนถ้วยที่แจ้งโดยกลุ่มสหกรณ์

126 กระทู้
126 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ราคาประม...
เมื่อ มิถุนายน 30, 2017, 03:55:10 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ เปรียบเทียบราคา FOB (กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)

International Rubber Price(ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)

541 กระทู้
541 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน International Rubber Pri...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 08:30:26 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปราคายางช่วงเช้าทั้งหมด

961 กระทู้
961 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน สรุปราคา...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 12:52:34 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ราคาเสนอขาย ไทย มาเลย์ อินโดฯ

207 กระทู้
201 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ราคาเสนอ...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 08:34:31 PM

บทวิเคราะห์ราคายาง

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุยหลังไมค์...คาดการณ์แนวโน้ม โดยทีมงานราคายางดอทคอม

608 กระทู้
555 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน คุยหลังไ...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 02:54:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ บทวิเคราะห์ราคายาง และ ปัจจัยที่มีผลกระทบราคา

บทวิเคราะห์ราคายางรายวัน พร้อมด้วยปัจจัยที่มีผลกระทบต่อราคายาง

116 กระทู้
116 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน วิเคราะห...
เมื่อ พฤษภาคม 18, 2017, 11:18:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ บทวิเคราะห์ราคายางทั่วไป

1222 กระทู้
1222 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน คาดการณ์...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 09:57:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ วิเคราะห์แนวโน้มจากกราฟ TOCOM SHFE SICOM RSS3-TSR20

293 กระทู้
293 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ทางขึ้น...
เมื่อ กรกฎาคม 03, 2017, 07:22:10 AM

ราคายางตลาดล่วงหน้า

ไม่มีกระทู้ใหม่ ราคาปิดตลาดยาง TOCOM

สรุปราคาปิดตลาดยางโตเกียว(TOCOM)ญี่ปุ่น

1995 กระทู้
1995 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน TOCOM ปิดตลา...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 08:19:51 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปราคาปิดตลาดยางเซี่ยงไฮ้(SHFE)จีน

1220 กระทู้
1220 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ราคาปิดต...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 02:13:30 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปราคาปิดตลาดยางเอเฟต(AFET)ไทย

753 กระทู้
753 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน TFEX - RSS3D Futuresป...
เมื่อ ตุลาคม 05, 2016, 04:11:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปราคาปิดตลาดยางไซคอม(SICOM)สิงค์โปร์

1027 กระทู้
1027 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน ราคาปิดต...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 08:23:04 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

984 กระทู้
984 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน สรุปราคา...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 08:26:32 PM

ข่าวที่มีผลต่อราคายาง

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวทั่วไป

ข่าวจากสำนักข่าวต่างๆ นำมารวมไว้เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบกับราคายาง

18788 กระทู้
18786 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน สำนักงบป...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 10:09:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวยางโดยตรง

ข่าวเกี่ยวกับยางโดยตรง เช่น มาตรการต่างๆที่รัฐออกมาเพื่อกระตุ้นราคายาง หรือปริมาณยาง เป็นต้น

2818 กระทู้
2805 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน กยท. เผยก...
เมื่อ กรกฎาคม 20, 2017, 04:20:29 PM

บอร์ดสำหรับสมาชิก

ไม่มีกระทู้ใหม่ บอร์ดพูดคุยระหว่างสมาชิก

สมาชิกสามารถโพสข้อความ,ถาม-ตอบ,ซื้อ-ขายยางหรืออื่นๆ,แจ้งข่าวสารหรือมีประเด็นอะไรสามารถโพสไว้ที่บอร์ดนี้

45 กระทู้
21 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Rakayang.Com
ใน อัีปเดทเ...
เมื่อ มิถุนายน 03, 2017, 07:42:02 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

My Community - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

39694 กระทู้ ใน 39588 หัวข้อ โดย 344 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: lnwgugame2
กระทู้ล่าสุด: "ราคาโรงง..." ( กรกฎาคม 20, 2017, 08:58:49 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

51 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 64. ออนไลน์มากที่สุด: 891 (เมษายน 20, 2017, 08:10:31 AM)