xx สรุปราคายางช่วงเช้า ประมูลและราคาโรงงาน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561

วันนี้ เวลา 12:38:01 PM โดย Rakayang.Com

สรุปราคายางช่วงเช้า ประมูลและราคาโรงงาน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 16  พฤศจิกายน  2561

สรุปราคายางแผ่น เศษยาง เครฟ โรงงานทั่วปท.16  พฤศจิกายน  2561
อาเมน (สาขาขุนทะเล,ทุ่งสง) แผ่น 39 /38.5/38
วงศ์บัณฑิต(สฎ) แผ่น 39.3(01/04)38 เศษ30(เครฟ)31
ไทเทคปัตตานี แผ่น 0 เศษ31.5
ราคารง.อื่นๆ จะจัดส่งให้ทาง SMS หรือคลิก >> http://www.rakayang.net/vip/cat-sub.php?cat=3


รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพารา


ยางแผ่นดิบคุณภาพดี(USS)
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 37.91 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.22บาท/กก. ผู้ชนะประมูล หจก.เอกพล คลองแงะ มือรอง 37.88 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท เซาท์อีสต์รับเบอร์ จำกัด  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.03บาท  ปริมาณยาง   4721 กก.   ปริมาณยาง เพิ่มขึ้น1391กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 5 ราย


ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 38.36 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.47บาท/กก. ผู้ชนะประมูล บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ มือรอง 37.98 บาท/กก.  ผู้ประมูล ร้านหนองขรีการยาง  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.38บาท  ปริมาณยาง   9500 กก.   ปริมาณยาง เพิ่มขึ้น100กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 4 ราย


ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 37.7 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.01บาท/กก. ผู้ชนะประมูล บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด มือรอง 37.69 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท เซาท์แลนด์ รับเบอร์ จำกัด  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.01บาท  ปริมาณยาง   1600 กก.   ปริมาณยาง ลดลง-1500กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 3 ราย


ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางยะลา  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางหนองคาย  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


รวมปริมาณยางแผ่นดิบคุณภาพดีทั้ง3ตลาด   22,051  บาท/กก.  ลดลง -9บาท/กก. กก. จากวันก่อนหน้านี้


ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ 37.99 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.23 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพารา


ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 40.68 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.01 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล หน่วยธุรกิจการยาง การยางแห่งประเทศไทย มือรอง 40.27 บาท/กก.  ผู้ประมูล หจก.นับพรการยางมือรองกับมือได้ต่างกัน0.41บาท  ปริมาณยาง   62834 กก.   ปริมาณยาง   เพิ่มขึ้น17214กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 8 ราย


ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 40.27 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.28 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล หจก.นับพรการยาง มือรอง 39.79 บาท/กก.  ผู้ประมูล บ. ไทยฮั้วยางพารา จำกัด (มหาชน)มือรองกับมือได้ต่างกัน0.48บาท  ปริมาณยาง   43400 กก.   ปริมาณยาง   ลดลง-15200กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 6 ราย


ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 40.27 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.28 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล หจก. นับพรการยาง มือรอง 40.04 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัดมือรองกับมือได้ต่างกัน0.23บาท  ปริมาณยาง   130550 กก.   ปริมาณยาง   เพิ่มขึ้น36700กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 7 ราย


ตลาดกลางประมูลยางยะลา0 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล 0 มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล มือรองกับมือได้ต่างกัน0บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 1 ราย


รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 นน.236784กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 38714 กก. จากวันก่อนหน้านี้


ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควันคุณภาพดีวันนี้ 40.41 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.19 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้

ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป


จังหวัด สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 36.2บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 31.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 36บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง


จังหวัด สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 36บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง บาท/กก. เศษยาง 30บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 34.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง


จังหวัด นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 36.3 บาท/กก. ราคาลดลง -0.3 บาท/กก. เศษยาง 31.8บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 33.6บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.1บาท


จังหวัด ยะลายางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 36.06บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.47 บาท/กก. เศษยาง


เศษยาง (บุรีรัมย์)  30 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง


เศษยาง (ยะลา)30.5 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
*****หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ย บางโรงงานอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่ราคาที่ประกาศนี้เฉลี่ยไว้ ให้ดูแนวโน้มว่าโรงงานเปิดราคาวันนี้ไปทางไหน *****


รายละเอียดราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ


ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาก่อนหน้านี้44.5ราคาวันนี้ 44.9 บาท/กก. ราคา ราคาเพิ่มขึ้น 0.4 บาท คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.36 ดอลลาร์/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.012128563 ดอลลาร์/กก.


ยางแท่ง STR20 ราคาก่อนหน้านี้40.85ราคาวันนี้ 40.85 บาท/กก. ราคาราคาไม่เปลี่ยนแปลงคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.24 ดอลลาร์/กก.ราคาไม่เปลี่ยนแปลง


และน้ำยางข้น 60%  ราคาก่อนหน้านี้30.9ราคาวันนี้ 30.9 บาท/กก. ราคาราคาไม่เปลี่ยนแปลงคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 0.94 ดอลลาร์/กก.ราคาไม่เปลี่ยนแปลง


*หมายเหตุ :อัตราแลกเปลี่ยน ที่ใช้คำนวนคือ 32.98บาท/ดอลลาร์

จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

0 ความคิดเห็น | แสดงความคิดเห็น