xx สรุปราคายางช่วงเช้า ประมูลและราคาโรงงาน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 23 มีนาคม 2561

มีนาคม 23, 2018, 12:32:29 PM โดย Rakayang.Com

สรุปราคายางช่วงเช้า ประมูลและราคาโรงงาน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 23  มีนาคม  2561

สรุปราคายางแผ่น เศษยาง เครฟ โรงงานทั่วประเทศ23  มีนาคม  2561
อาเมน (สาขาขุนทะเล,ทุ่งสง) แผ่น 45.5 /45/44.5
วงศ์บัณฑิต(สฎ)(ยางแผ่นรม  +1.5)  แผ่น 43(4)43 เศษ32.5(เครฟ)35
ไทเทคปัตตานี แผ่น 0 เศษ35 (วันศุกร์หยุด)
ราคารง.อื่นๆ จะจัดส่งให้ทาง SMS หรือคลิก >> http://www.rakayang.net/vip/cat-sub.php?cat=3

รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพารา


ยางแผ่นดิบคุณภาพดี(USS)
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 44.8 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.72บาท/กก. ผู้ชนะประมูล บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด มือรอง 44.75 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท เซาท์อีสต์รับเบอร์ จำกัด  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.05บาท  ปริมาณยาง   5500 กก.   ปริมาณยาง เพิ่มขึ้น400กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 4 ราย


ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 45.09 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.37บาท/กก. ผู้ชนะประมูล ร้านหนองขรีการยาง มือรอง 44.59 บาท/กก.  ผู้ประมูล นายวุฒินันท์ ปาลคะเชนทร์  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.5บาท  ปริมาณยาง   2900 กก.   ปริมาณยาง เพิ่มขึ้น2900กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 2 ราย


ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 43.75 บาท/กก.  ราคาลดลง -1.83บาท/กก. ผู้ชนะประมูล ร้านหนองขรีการยาง มือรอง 43.47 บาท/กก.  ผู้ประมูล บ.แอล.ทีการยาง  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.28บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 2 ราย


ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางยะลา  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางหนองคาย  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


รวมปริมาณยางแผ่นดิบคุณภาพดีทั้ง3ตลาด   8,400  บาท/กก.  เพิ่มขึ้น 3,300บาท/กก. กก. จากวันก่อนหน้านี้


ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ 44.55 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยลดลง -1.27 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพารา


ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 48.5 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.5 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล หน่วยธุรกิจการยาง การยางแห่งประเทศไทย มือรอง 47.17 บาท/กก.  ผู้ประมูล หจก.นับพรการยางมือรองกับมือได้ต่างกัน1.33บาท  ปริมาณยาง   113515 กก.   ปริมาณยาง   เพิ่มขึ้น57005กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 4 ราย


ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 48.5 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.5 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล หน่วยธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย มือรอง 47.17 บาท/กก.  ผู้ประมูล หจก.นับพรการยางมือรองกับมือได้ต่างกัน1.33บาท  ปริมาณยาง   23100 กก.   ปริมาณยาง   เพิ่มขึ้น18700กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 4 ราย


ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 48.5 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.5 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล หน่วยธุรกิจการยางแห่งประเทศไทย มือรอง 47.17 บาท/กก.  ผู้ประมูล หจก. นับพรการยางมือรองกับมือได้ต่างกัน1.33บาท  ปริมาณยาง   11500 กก.   ปริมาณยาง   เพิ่มขึ้น3300กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 4 ราย


ตลาดกลางประมูลยางยะลา0 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล 0 มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล มือรองกับมือได้ต่างกัน0บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้


รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 นน.148115กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 79005 กก. จากวันก่อนหน้านี้


ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควันคุณภาพดีวันนี้ 48.50 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยลดลง -0.50 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้

ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป


จังหวัด สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 43.3 บาท/กก. ราคาลดลง -0.7 บาท/กก. เศษยาง 36.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 46.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง


จังหวัด สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 41 บาท/กก. ราคาลดลง -2 บาท/กก. เศษยาง 35บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 44.5 บาท/กก. ราคาลดลง -0.5บาท


จังหวัด นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 43.4 บาท/กก. ราคาลดลง -0.5 บาท/กก. เศษยาง 35.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง-1  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 44.5 บาท/กก. ราคาลดลง -0.5บาท


จังหวัด ยะลายางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 41.7 บาท/กก. ราคาลดลง -1.69 บาท/กก. เศษยาง


เศษยาง (บุรีรัมย์)  34 บาท/กก. ราคาลดลง -3บาท/กก.


เศษยาง (ยะลา)31.5 บาท/กก. ราคาลดลง -2.5บาท/กก.
*****หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ย บางโรงงานอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่ราคาที่ประกาศนี้เฉลี่ยไว้ ให้ดูแนวโน้มว่าโรงงานเปิดราคาวันนี้ไปทางไหน *****

รายละเอียดราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ


ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาก่อนหน้านี้54.25ราคาวันนี้ 53.25 บาท/กก. ราคา ราคาลดลง -1 บาท คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.71 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.032051282 ดอลลาร์/กก.


ยางแท่ง STR20 ราคาก่อนหน้านี้46.5ราคาวันนี้ 46 บาท/กก. ราคา ราคาลดลง -0.5 บาท คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.47 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.016025641 ดอลลาร์/กก.


และน้ำยางข้น 60%  ราคาก่อนหน้านี้38.2ราคาวันนี้ 37.7 บาท/กก. ราคา ราคาลดลง -0.5 บาท คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.21 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.016025641 ดอลลาร์/กก.


*หมายเหตุ :อัตราแลกเปลี่ยน ที่ใช้คำนวนคือ 31.2บาท/ดอลลาร์

จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

0 ความคิดเห็น | แสดงความคิดเห็น