xx (ทั่วไป)สรุปราคายางช่วงเช้า ประมูลและราคาโรงงาน ประจำวัน อังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563

มิถุนายน 02, 2020, 11:53:40 AM โดย Rakayang.Com

(ทั่วไป)สรุปราคายางช่วงเช้า ประมูลและราคาโรงงาน ประจำวัน อังคาร ที่ 2  มิถุนายน  2563

Premium Place - VIP :::  สรุปราคายางแผ่น เศษยาง เครฟ โรงงานทั่วปท.2  มิถุนายน  2563
อาเมน (สาขาขุนทะเล)   แผ่น 38.5 /(น้ำ4.1%ขึ้นไป 38 รม/7%ขึ้นไป -0.5 สต./น้ำ10%ขึ้นไป -1 บ.)
วงศ์บัณฑิต(สาขาขุนทะเล)      แผ่น (รม)38ดิบ37 เศษ30.5(เครฟ)31.5
ไทเทคปัตตานี แผ่น 0 เศษ29+
ราคารง.อื่นๆ จะจัดส่งให้ทาง SMS หรือคลิก >> http://www.rakayang.net/vip/cat-sub.php?cat=3

รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพารา

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี(USS)
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 37.61 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.00บาท/กก. ผู้ชนะประมูล ***  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 1 ราย

ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ36.99 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.1บาท/กก. ผู้ชนะประมูล *****  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 1 ราย

ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 38.89 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 2.94บาท/กก. ผู้ชนะประมูล ****  ปริมาณยาง   3400 กก.   ปริมาณยาง เพิ่มขึ้น3400กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 1 ราย

ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย

ตลาดกลางประมูลยางยะลา  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย

ตลาดกลางประมูลยางหนองคาย  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย

รวมปริมาณยางแผ่นดิบคุณภาพดีทั้ง3ตลาด   3,400  บาท/กก.  เพิ่มขึ้น 3,400บาท/กก. กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ 37.83 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.95 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้


รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพารา

ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 41.52 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.33 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล ***** มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล มือรองกับมือได้ต่างกัน41.52บาท  ปริมาณยาง   37705 กก.   ปริมาณยาง   เพิ่มขึ้น25485กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 1 ราย

ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ 41.35 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.12 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล ***** มือรอง 41.32 บาท/กก.  ผู้ประมูล *****มือรองกับมือได้ต่างกัน0.03บาท  ปริมาณยาง   1332 กก.   ปริมาณยาง   ลดลง-3758กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 5 ราย

ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 41.52 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.43 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล *** มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล มือรองกับมือได้ต่างกัน41.52บาท  ปริมาณยาง   22545 กก.   ปริมาณยาง   เพิ่มขึ้น18325กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 1 ราย

ตลาดกลางประมูลยางยะลา0 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล 0 มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล มือรองกับมือได้ต่างกัน0บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 นน.61582กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 40052 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควันคุณภาพดีวันนี้ 41.46 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.21 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้(ทั่วไป) ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป

จังหวัด สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 35.7 บาท/กก. ราคาลดลง -0.1 บาท/กก. เศษยาง 29.3บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.3  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 43.1บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.3บาท

จังหวัด สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 35.81 บาท/กก. ราคาลดลง -0.07 เศษยาง 28.33บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น   บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 40.25บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

จังหวัด นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 35.96บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 28.83บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น   บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 40.67บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.17บาท

จังหวัด ยะลายางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 0 บาท/กก. ราคาลดลง -35.53 เศษยาง

เศษยาง (บุรีรัมย์)  28.5 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

เศษยาง (ยะลา)28 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.5บาท/กก.
*****หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ย บางโรงงานอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่ราคาที่ประกาศนี้เฉลี่ยไว้ ให้ดูแนวโน้มว่าโรงงานเปิดราคาวันนี้ไปทางไหน *****(ทั่วไป) รายละเอียดราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาก่อนหน้านี้45.6ราคาวันนี้ 45.8 บาท/กก. ราคา ราคาเพิ่มขึ้น 0.2 บาท คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.45 ดอลลาร์/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.006329114 ดอลลาร์/กก.

ยางแท่ง STR20 ราคาก่อนหน้านี้37.9ราคาวันนี้ 38.1 บาท/กก. ราคา ราคาเพิ่มขึ้น 0.2 บาท คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.21 ดอลลาร์/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.006329114 ดอลลาร์/กก.

และน้ำยางข้น 60%  ราคาก่อนหน้านี้35.55ราคาวันนี้ 35.75 บาท/กก. ราคา ราคาเพิ่มขึ้น 0.2 บาท คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.13 ดอลลาร์/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.006329114 ดอลลาร์/กก.

*หมายเหตุ :อัตราแลกเปลี่ยน ที่ใช้คำนวนคือ 31.6บาท/ดอลลาร์

จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
0 ความคิดเห็น | แสดงความคิดเห็น