xx สรุปราคายางช่วงเช้า ประมูลและราคาโรงงาน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562

พฤษภาคม 17, 2019, 12:04:45 PM โดย Rakayang.Com

สรุปราคายางช่วงเช้า ประมูลและราคาโรงงาน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 17  พฤษภาคม  2562

สรุปราคายางแผ่น เศษยาง เครฟ โรงงานทั่วปท.17  พฤษภาคม  2562
อาเมน (สาขาขุนทะเล,ทุ่งสง) แผ่น 51 /50.5/50
วงศ์บัณฑิต(สาขาขุนทะเล) แผ่น รม51.5(1/4)50.2 เศษ43(เครฟ)44.5
ไทเทคปัตตานี แผ่น 0 เศษ40
ราคารง.อื่นๆ จะจัดส่งให้ทาง SMS หรือคลิก >> http://www.rakayang.net/vip/cat-sub.php?cat=3


รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพารา

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี(USS)
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 50.95 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.35บาท/กก. ผู้ชนะประมูล นายชวลิต กอเกรียงไกรกุล มือรอง 50.61 บาท/กก.  ผู้ประมูล นายวันชัย เด่นศรีเสรีกุล (หจก.มาตรฐานยางพารา)  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.34บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง ลดลง-3600กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 3 ราย

ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ)  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย

ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี)  วันนี้ไม่มียาง  ผู้ชนะประมูล เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย

ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย

ตลาดกลางประมูลยางยะลา  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย

ตลาดกลางประมูลยางหนองคาย  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย

รวมปริมาณยางแผ่นดิบคุณภาพดีทั้ง3ตลาด   -    ลดลง -3,600 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ 50.95 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.24 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้


รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพารา

ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 53.35 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.1 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล หน่วยธุรกิจการยาง การยางแห่งประเทศไทย มือรอง 53.3 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัดมือรองกับมือได้ต่างกัน0.05บาท  ปริมาณยาง   112000 กก.   ปริมาณยาง   เพิ่มขึ้น74840กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 3 ราย

ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 53.35 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.1 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล หน่วยธุรกิจ การยางแห่งประเทศไทย มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล มือรองกับมือได้ต่างกัน53.35บาท  ปริมาณยาง   52200 กก.   ปริมาณยาง   เพิ่มขึ้น31800กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 1 ราย

ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 53.5 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.25 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด มือรอง 53.35 บาท/กก.  ผู้ประมูล หน่วยธุรกิจการยางแห่งประเทศไทยมือรองกับมือได้ต่างกัน0.15บาท  ปริมาณยาง   97700 กก.   ปริมาณยาง   เพิ่มขึ้น32700กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 3 ราย

ตลาดกลางประมูลยางยะลา0 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล 0 มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล มือรองกับมือได้ต่างกัน0บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 1 ราย

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 นน.261900กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 139340 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควันคุณภาพดีวันนี้ 53.40 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.15 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป

จังหวัด สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 48.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 41.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 50.5บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.2บาท

จังหวัด สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 47.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 41.7บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 48.15บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

จังหวัด นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 49.1บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 41.3บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง0.1  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 47.64 บาท/กก. ราคาลดลง -0.05บาท

จังหวัด ยะลายางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 47.86บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง

เศษยาง (บุรีรัมย์)  40.5 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

เศษยาง (ยะลา)37.5 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
*****หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ย บางโรงงานอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่ราคาที่ประกาศนี้เฉลี่ยไว้ ให้ดูแนวโน้มว่าโรงงานเปิดราคาวันนี้ไปทางไหน *****รายละเอียดราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาก่อนหน้านี้55.5ราคาวันนี้ 56.5 บาท/กก. ราคา ราคาเพิ่มขึ้น 1 บาท คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.78 ดอลลาร์/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.031505986 ดอลลาร์/กก.

ยางแท่ง STR20 ราคาก่อนหน้านี้49.95ราคาวันนี้ 49.95 บาท/กก. ราคาราคาไม่เปลี่ยนแปลงคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.57 ดอลลาร์/กก.ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

และน้ำยางข้น 60%  ราคาก่อนหน้านี้40ราคาวันนี้ 40 บาท/กก. ราคาราคาไม่เปลี่ยนแปลงคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.26 ดอลลาร์/กก.ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

*หมายเหตุ :อัตราแลกเปลี่ยน ที่ใช้คำนวนคือ 31.74บาท/ดอลลาร์

จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

0 ความคิดเห็น | แสดงความคิดเห็น