xx สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 24 พฤษภาคม 2561

พฤษภาคม 24, 2018, 07:42:24 PM โดย Rakayang.Com

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 24 พฤษภาคม 2561

เปรียบเทียบเปอเซนต์ราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle ราคาลดลง -1.37%
SHFE ปิดตลาด  ราคาลดลง -1.27%
TFEX-RSS3 ปิดตลาด  ราคาเพิ่มขึ้น1.67%
SICOM  ปิดตลาด ราคาลดลง -0.83 %


รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session
0
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 3,555 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 43,374 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 2,683 สัญญา 0
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 195.60 เยน โดยราคาเปิด  ราคาลดลง -0.90 เยน(-0.46%)000
ขึ้นไปสูงสุด 196.70 เยน โดยราคาสูงสุด  ราคาเพิ่มขึ้น 0.20 เยน(0.10%)000
ลงไปต่ำสุด 192.50 เยน โดยราคาต่ำสุด  ราคาลดลง -4.00 เยน(-2.04%)000
ปิดตลาดที่ 193.80 เยน โดยราคาปิด  ราคาลดลง -2.70 เยน(-1.37%)000
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 4.20 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -1.8เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่194 เยน
ราคา Settle ราคาลดลง -2.7 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -1.37%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ราคาลดลง -0.79บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐ(ก่อนหักค่าใช้จ่าย) 1.77 ดอลลาร์/กก.ราคาลดลง -0.0246 ดอลลาร์/กก.
สัญญา(TOCOM)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 25,711 สัญญา วันนี้ 25,321 สัญญา  ลดลง -390 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2934 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 109.55 เยน)


TFEX - RSS3D Futures


TFEX (RSS Futures)(ผู้ที่เปิดสถานะใหม่ในตลาดTFEXเริ่มตั้งแต่ 15 กุมภาพันธ์ 2559)
ยางRSS3(Futures)  มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น210 สัญญา0
ราคาเดือน RSS3DX18เม.ย.-61 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น80 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่54.8บาท/กก. ราคาเปิด เพิ่มขึ้น 0.8 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่54.9บาท/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.8 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 54บาท/กก. ราคาต่ำสุด  เพิ่มขึ้น 0.8 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0.9 บาท000
ปิดตลาดที่54.9บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 2 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.14 บาท/ดอลลาร์)
ราคา ราคาเพิ่มขึ้น0.9 บาท/กก. (หรือเปลี่ยนแปลง -0.06 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น1.666666667 บาท/กก.
สถานะคงค้าง253 สัญญา


ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น487,872 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวัน
ราคาเดือนก.ย. 2018ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น440,170 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 11,810 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -195 หยวน/ตัน  หรือ -1.62%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 11,925 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -80 หยวน/ตัน  หรือ -0.67%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 11,765 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -240 หยวน/ตัน  หรือ -2.04%
และมาปิดที่ 11,855 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -150 หยวน/ตัน  หรือ -1.27%
 ***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน230 หยวน/ตัน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด)  บวก 70 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.ย.-18 อยู่ที่ 11,845หยวน/ตัน ลดลง-160 หยวน/ตัน หรือ -1.33%
ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน-160 หยวน
เทียบจาก(ราคาปิด)คิดเป็นเงินไทย(ก่อนหักค่าใช้จ่าย)59.72บาท/กก. ราคาลดลง -0.81บาท/กก.
สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า  667,712 สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้ 664,334 สัญญา ลดลง -3378สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.04บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =6.39หยวน)*ที่มา Bloomberg


ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์




ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่165 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -0.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่167 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 1.5 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด167 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.5 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 164.1 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.4 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 421 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นรมได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=3517


ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน มิ.ย.ปิดที่143.9 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -0.8 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่145.4 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.7 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด145.9 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 143.6 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.1 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 3822 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=3517


หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle


=====================================================================
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net
0 ความคิดเห็น | แสดงความคิดเห็น