xx ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป ประจำวัน ศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2561

วันนี้ เวลา 12:07:10 PM โดย Rakayang.Com

ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป ประจำวัน ศุกร์ ที่ 25  พฤษภาคม  2561


จังหวัด สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 46.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 38.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 50บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง


จังหวัด สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 47บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง บาท/กก. เศษยาง 37.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 48.5 บาท/กก. ราคาลดลง -0.40บาท


จังหวัด นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 46.7บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.70 บาท/กก. เศษยาง 37.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 47.7 บาท/กก. ราคาลดลง -0.55บาท


จังหวัด ยะลายางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 45.17 บาท/กก. ราคาลดลง -0.76 บาท/กก. เศษยาง 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง


จังหวัด บุรีรัมย์ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 46บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 46.00


จังหวัด หนองคายยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง0


เศษยาง (บุรีรัมย์)  37 บาท/กก. ราคาลดลง -1.00บาท/กก.


เศษยาง (ยะลา)36 บาท/กก. ราคาลดลง -0.50บาท/กก.
*****หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ย บางโรงงานอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่ราคาที่ประกาศนี้เฉลี่ยไว้ ให้ดูแนวโน้มว่าโรงงานเปิดราคาวันนี้ไปทางไหน *****
จังหวัดยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 เปลี่ยนแปลงเศษยาง100%เปลี่ยนแปลงน้ำยางสดเปลี่ยนแปลง
สงขลา
46.50.0038.50.0050
0.00
สุราษฏร์ธานี
470.0037.50.0048.5
-0.40
นครศรีธรรมราช
46.70.7037.50.0047.7
-0.55
ยะลา
45.17-0.760 0
0.00
บุรีรัมย์
4646.0040 44
44.00
หนองคาย
00.000 0
0.00
อีสาน เศษยาง
37
-1
ยะลา เศษยาง
36
-0.5


จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

0 ความคิดเห็น | แสดงความคิดเห็น