xx ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป ประจำวัน ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

วันนี้ เวลา 11:23:26 AM โดย Rakayang.Com

ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป ประจำวัน ศุกร์ ที่ 22  กุมภาพันธ์  2562

จังหวัด สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 43.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 37บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 43.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

จังหวัด สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 43.5บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.50 เศษยาง 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 42.75บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

จังหวัด นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 43.3บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 37.3บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 41.3บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.10บาท

จังหวัด ยะลายางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 42.44บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.20 เศษยาง 37.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

จังหวัด บุรีรัมย์ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 43.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

จังหวัด หนองคายยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง0

เศษยาง (บุรีรัมย์)  37 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

เศษยาง (ยะลา)34.5 บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
*****หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ย บางโรงงานอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่ราคาที่ประกาศนี้เฉลี่ยไว้ ให้ดูแนวโน้มว่าโรงงานเปิดราคาวันนี้ไปทางไหน *****

จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

0 ความคิดเห็น | แสดงความคิดเห็น