สรุปราคายางทั้งหมด

หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
วัน/เวลา
International Rubber Price (ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)ประจำวัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย Rakayang.Com
56
0
วันนี้ เวลา 07:53:16 PM
ย้ายแล้ว: สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย Rakayang.Com
11
0
วันนี้ เวลา 07:48:35 PM
สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย Rakayang.Com
13
0
วันนี้ เวลา 07:48:14 PM
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 23กุมภาพันธ์2561ราคายาง RSS3 ราคาเดือนมี.ค. ราคาเพิ่มขึ้น 4.3เซน โดย Rakayang.Com
12
0
วันนี้ เวลา 07:41:28 PM
TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561ส.ค.-2018 เพิ่มขึ้น 1.4เยน ปริมาณ 759 สัญญา โดย Rakayang.Com
3
0
วันนี้ เวลา 07:39:28 PM
สต๊อกยางจีนรายสัปดาห์สิ้นสุด ประจำวัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย Rakayang.Com
21
0
วันนี้ เวลา 04:59:26 PM
ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561พ.ค.-2018 ราคาเพิ่มขึ้น 365หยวนปิดที่ร โดย Rakayang.Com
26
0
วันนี้ เวลา 04:20:48 PM
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561ส.ค.-2018 เพิ่มขึ้น 3.5เยน Settle อยู่ที่ 188.6 โดย Rakayang.Com
14
0
วันนี้ เวลา 04:16:37 PM
สรุปราคายางช่วงเช้า ประมูลและราคาโรงงาน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย Rakayang.Com
47
0
วันนี้ เวลา 12:14:44 PM
รายละเอียดราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 โดย Rakayang.Com
19
0
วันนี้ เวลา 12:12:15 PM