สรุปราคายางทั้งหมด

หัวข้อ
อ่าน
ตอบ
วัน/เวลา
International Rubber Price (ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)ประจำวัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดย Rakayang.Com
62
0
พฤษภาคม 22, 2017, 06:02:00 PM
สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดย Rakayang.Com
26
0
พฤษภาคม 22, 2017, 05:56:57 PM
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 22พฤษภาคม2560 โดย Rakayang.Com
37
0
พฤษภาคม 22, 2017, 05:54:53 PM
TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดย Rakayang.Com
22
0
พฤษภาคม 22, 2017, 05:52:46 PM
ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดย Rakayang.Com
70
0
พฤษภาคม 22, 2017, 02:12:15 PM
ราคายางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป ประจำวัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดย Rakayang.Com
26
0
พฤษภาคม 22, 2017, 02:04:32 PM
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดย Rakayang.Com
51
0
พฤษภาคม 22, 2017, 01:41:41 PM
สรุปราคายางแผ่น เศษยาง เครฟ โรงงานทั่วประเทศประจำวัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดย Rakayang.Com
79
0
พฤษภาคม 22, 2017, 12:18:23 PM
สรุปราคายางช่วงเช้า ประมูลและราคาโรงงาน ประจำวัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดย Rakayang.Com
75
0
พฤษภาคม 22, 2017, 11:57:00 AM
รายละเอียดราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ประจำวัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 โดย Rakayang.Com
25
0
พฤษภาคม 22, 2017, 11:24:02 AM