xx (ตลาดเอกชน) รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น 3,ชั้น 4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ประจำวัน ศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562

พฤษภาคม 17, 2019, 11:21:47 AM โดย Rakayang.Com

(ตลาดเอกชน) รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น 3,ชั้น 4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ประจำวัน ศุกร์ ที่ 17  พฤษภาคม  2562

(ขุนทะเลสุราษฯ)
ตลาดประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3 ราคา52.92 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.02 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล เท็นรับเบอร์  ปริมาณยาง   10,000 กก.   ปริมาณยาง เพิ่มขึ้น3,000กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ไม่ระบุ ราย

ยางแผ่นรมควันชั้น 4  ราคา51.92 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.02 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล เท็นรับเบอร์  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ไม่ระบุ ราย

ยางแผ่นรมควันชั้น 5  ราคา51.92 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.02 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล เท็นรับเบอร์  ปริมาณยาง   1,000 กก.   ปริมาณยาง เพิ่มขึ้น1,000กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ไม่ระบุ ราย

ยางแผ่นรมควันชั้น ยางฟอง  ราคา51.92 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.02 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล เท็นรับเบอร์  ปริมาณยาง   1,000 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ไม่ระบุ ราย

ยางแผ่นรมควันชั้น คัทติ้ง  ราคา43.02 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.12 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล เท็นรับเบอร์  ปริมาณยาง   1,000 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ไม่ระบุ ราย

(หนองหงส์)
ตลาดประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3 ราคา52.92 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.02 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล เท็นรับเบอร์  ปริมาณยาง   18,000 กก.   ปริมาณยาง ลดลง-2,000กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ไม่ระบุ ราย

ยางแผ่นรมควันชั้น 4  ราคา51.92 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.02 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล เท็นรับเบอร์  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ไม่ระบุ ราย

ยางแผ่นรมควันชั้น 5  ราคา51.92 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.02 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล เท็นรับเบอร์  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ไม่ระบุ ราย

ยางแผ่นรมควันชั้น ยางฟอง  ราคา51.92 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.02 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล เท็นรับเบอร์  ปริมาณยาง   1,000 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ไม่ระบุ ราย

ยางแผ่นรมควันชั้น คัทติ้ง  ราคา43.02 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.12 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล เท็นรับเบอร์  ปริมาณยาง   1,000 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ไม่ระบุ ราย

(บางสะพาน)
ตลาดประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3 ราคา52.92 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.02 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล เท็นรับเบอร์  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ไม่ระบุ ราย

ตลาดประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3 ราคา51.92 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.02 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล เท็นรับเบอร์  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ไม่ระบุ ราย

ตลาดประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3 ราคา51.92 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.02 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล เท็นรับเบอร์  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ไม่ระบุ ราย

ตลาดประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3 ราคา51.92 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.02 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล เท็นรับเบอร์  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด ไม่ระบุ ราย

จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net (ขอบคุณข้อมูลจาก ตลาด อาเมน-จริงจิตร)
0 ความคิดเห็น | แสดงความคิดเห็น