xx รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560

พฤษภาคม 22, 2017, 10:36:14 AM โดย Rakayang.Com

ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 70.89 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.76บาท/กก.  ปริมาณยาง   1,389 กก.
รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 22  พฤษภาคม  2560

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี(USS)
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 70.89 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.76บาท/กก. ผู้ชนะประมูล ร้านหนองขรีการยาง มือรอง 70.55 บาท/กก.  ผู้ประมูล หจก.เอ็น.พี.อาร์.รับเบอร์  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.34บาท  ปริมาณยาง   1,389 กก.   ปริมาณยาง เพิ่มขึ้น789กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 6 ราย


ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 71.12 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 1.57บาท/กก. ผู้ชนะประมูล ร้านหนองขรีการยาง  ปริมาณยาง   2,600 กก.   ปริมาณยาง ลดลง-3400กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 1 ราย


ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 71.25 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.95บาท/กก. ผู้ชนะประมูล บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด มือรอง 71.12 บาท/กก.  ผู้ประมูล ร้านหนองขรีการยาง  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.13บาท  ปริมาณยาง   11,850 กก.   ปริมาณยาง เพิ่มขึ้น6950กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 5 ราย


ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางยะลา 67.90 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 3.10บาท/กก. ผู้ชนะประมูล บจก.เซาท์แลนด์รับเบอร์สาขายะลา มือรอง 67.20 บาท/กก.  ผู้ประมูล ร้าน รุ่งทรัพย์รับเบอร์  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.70บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 3 ราย


ตลาดกลางประมูลยางหนองคาย  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


รวมปริมาณยางแผ่นดิบคุณภาพดีทั้ง3ตลาด  15,839กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 4,339 กก. จากวันก่อนหน้านี้


ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ 70.29 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.59 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้

ยางแผ่นดิบความชื้น 3-5%
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 70.19 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 1.06บาท/กก. ผู้ชนะประมูล ร้านหนองขรีการยาง มือรอง 70.05 บาท/กก.  ผู้ประมูล หจก.เอ็น.พี.อาร์.รับเบอร์  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.14บาท  ปริมาณยาง   10,843 กก.   ปริมาณยาง เพิ่มขึ้น1973กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 5 ราย


ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 70.52 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 1.97บาท/กก. ผู้ชนะประมูล ร้านหนองขรีการยาง  ปริมาณยาง   1,200 กก.   ปริมาณยาง เพิ่มขึ้น1200กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 1 ราย


ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 70.52 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 1.33บาท/กก. ผู้ชนะประมูล ร้านหนองขรีการยาง มือรอง 70.25 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท เพียรประดิษฐ์รับเบอร์ จำกัด  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.27บาท  ปริมาณยาง   2,800 กก.   ปริมาณยาง เพิ่มขึ้น1000กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 3 ราย


ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางยะลา 67.90 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 3.10บาท/กก. ผู้ชนะประมูล บจก.เซาท์แลนด์รับเบอร์สาขายะลา มือรอง 67.20 บาท/กก.  ผู้ประมูล ร้าน รุ่งทรัพย์รับเบอร์  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.70บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 3 ราย


ตลาดกลางประมูลยางหนองคาย  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


รวมปริมาณยางแผ่นดิบความชื้น 3-5% ทั้ง3ตลาด  14,843กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 4,173 กก. จากวันก่อนหน้านี้


ยางแผ่นดิบความชื้น 5-7%
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 67.45 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 1.17 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บริษัท เซาท์อีสต์รับเบอร์ จำกัด มือรอง 65.66 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด  มือรองกับมือได้ต่างกัน 1.79บาท  ปริมาณยาง   18,605 กก.   ปริมาณยาง เพิ่มขึ้น4995กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 5 ราย


ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ)  วันนี้ไม่มียาง  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี)  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางยะลา  วันนี้ไม่มียาง 65.33 บาท/กก.  ผู้ประมูล ร้าน รุ่งทรัพย์รับเบอร์  มือรองกับมือได้ต่างกัน -65.33บาท มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 3 ราย


ตลาดกลางประมูลยางหนองคาย  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


รวมปริมาณยางแผ่นดิบความชื้น 5-7% ทั้ง3ตลาด  19,155กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 3,645 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ยางแผ่นดิบความชื้น 7-10%
ตลาดกลางประมูลยางยะลา 63.50 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 4.03 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บจก.เซาท์แลนด์รับเบอร์สาขายะลา มือรอง 62.67 บาท/กก.  ผู้ประมูล ร้าน รุ่งทรัพย์รับเบอร์  มือรองกับมือได้ต่างกัน 0.83บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 3 ราย


สรุปรวมปริมาณยาง ทั้ง 4 ชนิด (คุณภาพดี+ชื้น3-5%+ชื้น5-7% 7-10%) 49,837 กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 12,157 กก. จากวันก่อนหน้านี้


ราคาน้ำยาง ณ โรงงาน(เฉลี่ย)
น้ำยางหาดใหญ่ 67.00 บาท ราคาเพิ่มขึ้น 2.00 บาท

จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

0 ความคิดเห็น | แสดงความคิดเห็น