ตอบ

Warning: this topic has not been posted in for at least 120 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
ชื่อ:
อีเมล์:
หัวข้อ:
ไอค่อนข้อความ:

แนบไฟล์:
(Clear Attachment)
(แนบไฟล์เพิ่ม)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 192KB, maximum individual size 128KB
Verification:
กรุณาพิมพ์ชื่อนี้ Rakayang เป็น???าษาไทย:

shortcuts: กด alt+s เพื่อตั้งกระทู้ หรือ alt+p แสดงตัวอย่าง


สรุปหัวข้อ

ข้อความโดย: Rakayang.Com
« เมื่อ: ตุลาคม 02, 2019, 03:46:51 PM »

เวทีเสวนาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนายางพาราทั้งระบบ ร่วม 3 ฝ่าย ตัวแทนรัฐบาล ตัวแทนการยางแห่งประเทศไทย และเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง

ดูภาพประกอบเพิ่มเติมจาก เพจเฟสบุ๊ค ราคายางพารวย by Rakayang.Com[/size][/b][/font]


ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ
(ดูภาพประกอบเพิ่มเติม)


ในภาพอาจจะมี ข้อความ