My Community

ข่าวที่มีผลต่อราคายาง => ข่าวยางโดยตรง => ข้อความที่เริ่มโดย: Rakayang.Com ที่ พฤษภาคม 10, 2017, 09:00:32 PM

หัวข้อ: Boto กำลังเจรจาสร้างโรงงานยางล้อในมาเลเซีย
เริ่มหัวข้อโดย: Rakayang.Com ที่ พฤษภาคม 10, 2017, 09:00:32 PM
Boto กำลังเจรจาสร้างโรงงานยางล้อในมาเลเซีย

เมือง Jasin ประเทศมาเลเซีย ? บริษัท Shandong Wanda Boto Tyre Co. Ltd. ของจีน ผู้ผลิตยางล้อแบรนด์ Winda และ Boto กำลังพิจารณาผลิตยางล้อในมาเลเซีย
บริษัท Wanda Boto เปิดเผยว่า บริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่เมือง Dongying มณฑลชานตง ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับรัฐมะละกาของมาเลเซีย เพื่อจะสร้างโรงงานผลิตยางล้อที่เมือง Jasin ด้วยมูลค่าการลงทุน 275 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้ระบุว่า จะผลิตยางล้อประเภทใดในโรงงานดังกล่าว
มะละกาเป็นรัฐทางใต้ของมาเลเซีย ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบมะละกา
Wanda Boto ระบุว่า บริษัทฯ มีกำลังการผลิตยางล้อสำหรับรถยนต์ 15 ล้านเส้น และยางล้อสำหรับรถบรรทุกและรถประจำทาง 3 ล้านเส้นต่อปี ที่โรงงานในเมือง Dongying
Shandong Wanda นับว่าเป็นผู้ผลิตยางล้อใหญ่เป็นอันดับที่ 16 ของจีน และอันดับที่ 38 ของโลก โดยพิจารณาจากยอดจำหน่ายมูลค่า 628 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เมื่อปี 2015
ที่มา: http://www.tirebusiness.com/article/20170504/NEWS/170509977/boto-in-talks-to-build-tire-plant-in-malaysia วันที่ 4 พฤษภาคม 2017