ตลาดยาง TOCOM-RSS3 ประเทศญี่ปุ่น ช่วง Day-Night Session

หัวข้อ

(1/436) > >>

[1] TOCOM-RSS3 ปิดตลาดช่วง Night Session ประจำวัน อังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564 ราคาเดือน ต.ค.-2021ปิดตลาดที่ 235.20 ลดลง -1.

[2] ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 15 มิถุนายน 2564

[3] TOCOM-RSS3 ปิดตลาดช่วง Night Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 ราคาเดือน ต.ค.-2021ปิดตลาดที่ 238.00 ลดลง -0.

[4] ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564ต.ค.-2021 เพิ่มขึ้น 0.9เยน Settle อยู่ที่ 2

[5] TOCOM-RSS3 ปิดตลาดช่วง Night Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564 ราคาเดือน ต.ค.-2021ปิดตลาดที่ 237.00 ลดลง -1เย

[6] ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 11 มิถุนายน 2564

[7] TOCOM-RSS3 ปิดตลาดช่วง Night Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน 2564 ราคาเดือน ต.ค.-2021ปิดตลาดที่ 237.50 ลดลง -1.

[8] ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน 2564

[9] TOCOM-RSS3 ปิดตลาดช่วง Night Session ประจำวัน พุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 ราคาเดือน ต.ค.-2021ปิดตลาดที่ 241.50 ลดลง -0.2เยน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version