ผู้เขียน หัวข้อ: (เพิ่มเติม) รมว.เกษตรฯ ตั้งเป้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งยาง-ข้าว-ภัยแล้ง เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร  (อ่าน 15138 ครั้ง)

Rakayang.Com

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 73273
    • ดูรายละเอียด
(เพิ่มเติม) รมว.เกษตรฯ ตั้งเป้าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งยาง-ข้าว-ภัยแล้ง เพื่อคุณภาพชีวิตเกษตรกร


นายปิติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์  ตั้งเป้าการทำงาน 1 ปีจะเน้นนโยบาย 2 ส่วน ส่วนแรก คืองานแก้ปัญาเร่งด่วน ซึ่งมี 4 เรื่อง คือ 1.ราคาสินค้าเกษตร อาทิ ยางพารา-ข้าว 2. ปัญหาภัยแล้ง 3.การแก้ปัญหาของหน่วยงานเฉพาะ เช่น เรื่องกุ้ง ต้องพัฒนาการส่งออกให้ก้าวกระโดด 4. การแก้ปัญหาขาดสภาพคล่องของสหกรณ์ที่มีปัญหา เช่น เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นในส่วนของยาง จะมีการตั้งคณะกรรมการนโยบายยางแห่งชาติ (กนย.) ชุดใหม่ใน 1-2 สัปดาห์ และเดินหน้าผลักดันพ.ร.บ.ยางให้สำเร็จหลังค้างคามานาน และในช่วงบ่ายนี้ จะมีการรับฟังปัญหาจากตัวแทนกลุ่มเกษตรกรและสถาบันยางที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เพื่อนำปัญหาทั้งหมดเสนอ กนย.ชุดใหม่ รวมทั้งตั้งวอร์รูมเพื่อดูแลปัญหาโดยเฉพาะ รวมถึงยางในสต๊อกที่ต้องจัดการโดยเร็วส่วนข้าวจะเน้นการลดต้นทุนการผลิต ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกมาเป็นข้าวออร์กานิค ข้าวเกษตรอินทรี เพื่อลดการใช้สารเคมีสำหรับปัญหาภัยแล้ง เป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าน้ำท่วมที่กระทบเพียงบางพื้นที่และปัญหาเริ่มทุเลา แล้ว แต่ภัยแล้งจะกระทบวงกว้างและอาจกระทบการเพาะปลูกฤดูกาลหน้า อีกทั้งนโยบายของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ต้องทำก่อนทำจริง ให้เกิดผลและยั่งยืน ซึ่งจากข้อมูลของกรมชลประทาน อาจต้องลดพื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งลงเป็นส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนาข้าวต้องลดพื้นที่ปลูกให้มากขึ้นทั้งนี้ ได้มอบหมายให้หน่วยที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำแผนการปลูกพืชฤดูแล้งให้แล้วเสร็จ ภายในสิ้นเดือนนี้ รวมถึงแผนเยียวยาผลกระทบพื้นที่การเกษตรที่เสียหายจากภัยแล้งไว้ล่วงหน้า ด้วยรมว.เกษตรฯ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการแก้ปัญหาเฉพาะของหน่วยงานในด้านบริหารจัดการเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งออกกุ้ง การแก้ไขปัญหาแรงงานประมงผิดกฎหมาย เพื่อไม่ให้เป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้า  การยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นสากล เช่น การปรับบทบาทกรมปศุสัตว์และสัตว์แพทย์ให้เป็นผู้กำกับโรงฆ่าและเป็นวิชาชีพ ที่จำเป็นต้องมีซึ่งในด้านปศุสัตว์นี้ ทุกปีเมื่อใกล้ถึงฤดูหนาว สิ่งที่กังวลและต้องเฝ้าระวังคือ โรคระบาดโดยเฉพาะไข้หวัดนก และประเทศไทยปลอดจากโรคไข้หวัดนกมา 6 ปีแล้ว แต่ด้านกรมปศุสัตว์ก็ไม่นิ่งนอนใจสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดสภาพคล่องของสหกรณ์ที่มีปัญหา ซึ่งในส่วนที่มีปัญหาในศาลจะไม่ก้าวล่วงกฎหมายสหกรณ์ แต่จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือให้สหกรณ์เล็กๆ เดินหน้าต่อไปได้ด้านนโยบายหลักส่วนที่ 2 คือ การดำเนินงานสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา ได้แก่

1. การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตร ซึ่งจะต้องปรับสมดุลระหว่างการผลิตและความต้องการของตลาด โดยเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การแก้ไขปัญหายางพาราในระยะยาว การจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตร 4 ชนิด คือ มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์ม และอ้อย แผนการบริหารจัดการน้ำ

2. การพัฒนาระบบสหกรณ์ให้ดำเนินธุรกิจด้านสหกรณ์การเกษตรให้มากขึ้น รวมถึงให้สหกรณ์เป็นกลไกสำคัญในพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจพิเศษด้วย และการสร้างตลาดนัดสินค้าเกษตรในเมืองหรือจังหวัด โดยอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานและภาคเอกชนในพื้นที่เพื่อเพิ่มช่องทางการ ตลาดให้แก่สินค้าเกษตร3. การตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ซึ่งได้มอบหมายให้เลขาธิการ สปก.เรียกประชุมปฏิรูปที่ดินทั่วประเทศ เพื่อเร่งตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปทั้งหมด เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้เกิดความชัดเจนใน 1 เดือน รวมถึงกรณีที่ ส.ป.ก.ไปซื้ออาจจะต้องให้เช่นซื้อหรือขายเพื่อนำเงินเข้ากองทุนฯ สปก. เพื่อนำมาพัฒนา ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้เป็นระบบต่อไป4. การผลักดันกฎหมาย และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนางานของกระทรวงเกษตรฯ เช่น กฎหมายยางพาราที่จะนำไปสู่การพัฒนายางระบบ"ถึงผมจะมีระยะเวลาทำงานเพียงแค่ 1 ปี แต่ก็พร้อมและมุ่งมั่นทำให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งนอกจากการเร่งรัดแผนงานต่าง ๆ แล้ว สิ่งสำคัญที่สุดจะขอความร่วมมือข้าราชการ อย่าให้เกิดข้อร้องเรียนกรณีมีการซื้อขายตำแหน่ง ทุจริตคอร์รัปชั่น หรือเรียกรับสินบนจากเอกชน หากพบการทุจริตพร้อมจะดำเนินการลงโทษทันที"รมว.เกษตรฯ กล่าวอย่างไรก็ตาม ในการแถลงมอบนโยบายการทำงานวันนี้ รมว.เกษตรฯ ได้แนะนำทีมที่ปรึกษาโดยมี พล.ต.อินทรรัตน์ ยอดบางเตย อดีตสว.เชียงใหม่ นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และประธานบอร์ดองค์การบริหารกิจการโคนมแห่งประเทศไทย นายอภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย อดีตเลขาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร นายบุญมี จันทรวงศ์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายอำนวย ปะติเส อดีตรมช.คลัง ในสมัยรัฐบาลนายชวน หลีกภัย อีกด้วย


สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 15, 2014, 03:21:35 PM โดย Rakayang.Com »