ผู้เขียน หัวข้อ: ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 45.3 บาท/กก. ราคาลดลง -0.67บาท/กก. ปริมาณยาง 6,492 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบค  (อ่าน 148 ครั้ง)

Rakayang.Com

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 52532
    • ดูรายละเอียด

ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 45.3 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.67บาท/กก.  ปริมาณยาง   6,492 กก.
รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 14  มิถุนายน  2561

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี(USS)
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 45.30 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.67บาท/กก. ผู้ชนะประมูล บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด มือรอง 45.28 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท เซาท์อีสต์รับเบอร์ จำกัด  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.02บาท  ปริมาณยาง   6,492 กก.   ปริมาณยาง ลดลง-3328กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 5 ราย


ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 45.00 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.57บาท/กก. ผู้ชนะประมูล นายวุฒินันท์ ปาลคะเชนทร์  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง ลดลง-1000กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 1 ราย


ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 45.53 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 45.53บาท/กก. ผู้ชนะประมูล ร้านหนองขรีการยาง มือรอง 45.07 บาท/กก.  ผู้ประมูล บ.แอล.ทีการยาง  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.46บาท  ปริมาณยาง   4,500 กก.  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 3 ราย


ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางยะลา  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางหนองคาย  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


รวมปริมาณยางแผ่นดิบคุณภาพดีทั้ง3ตลาด  10,992กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 172 กก. จากวันก่อนหน้านี้


ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ 45.28 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยลดลง -0.49 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้


ยางแผ่นดิบความชื้น 3-5%
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 45.00 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.30บาท/กก. ผู้ชนะประมูล บริษัท เซาท์อีสต์รับเบอร์ จำกัด มือรอง 44.80 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท นิยมรับเบอร์ จำกัด  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.20บาท  ปริมาณยาง   2,000 กก.   ปริมาณยาง ลดลง-1200กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 5 ราย


ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 44.00 บาท/กก.  ราคาลดลง -1.07บาท/กก. ผู้ชนะประมูล นายวุฒินันท์ ปาลคะเชนทร์  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 1 ราย


ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 44.57 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 44.57บาท/กก. ผู้ชนะประมูล บ.แอล.ทีการยาง มือรอง 44.39 บาท/กก.  ผู้ประมูล ร้านหนองขรีการยาง  มือรองกับมือได้ต่างกัน  0.18บาท  ปริมาณยาง   0 กก. เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 2 ราย


ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางยะลา  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางหนองคาย  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


รวมปริมาณยางแผ่นดิบความชื้น 3-5% ทั้ง3ตลาด  2,000กก.ปริมาณยางวันนี้ ลดลง -1,200 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ยางแผ่นดิบความชื้น 5-7%
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 43.56 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.59 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล หจก.เอกพล คลองแงะ มือรอง 43.27 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท แอล.ที. การยาง จำกัด  มือรองกับมือได้ต่างกัน 0.29บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง ลดลง-13860กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 5 ราย


ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ)  วันนี้ไม่มียาง  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 1 ราย


ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 43.39 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 43.39 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล ร้านหนองขรีการยางมือรอง ไม่มี  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 1 ราย


ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางยะลา  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


ตลาดกลางประมูลยางหนองคาย  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


รวมปริมาณยางแผ่นดิบความชื้น 5-7% ทั้ง3ตลาด  0กก.ปริมาณยางวันนี้ ลดลง -13,860 กก. จากวันก่อนหน้านี้


ยางแผ่นดิบความชื้น 7-10%
ตลาดกลางประมูลยางยะลา  วันนี้ไม่มียาง เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้ มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด 0 ราย


สรุปรวมปริมาณยาง ทั้ง 4 ชนิด (คุณภาพดี+ชื้น3-5%+ชื้น5-7% 7-10%) 12,992 กก.ปริมาณยางวันนี้ ลดลง -14,888 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ราคาน้ำยาง ณ โรงงาน(เฉลี่ย)
น้ำยางหาดใหญ่ 45.50 บาทราคาไม่เปลี่ยนแปลง

จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net