ผู้เขียน หัวข้อ: รมว. เกษตรยืนยัน โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพาราเริ่มวันนี้  (อ่าน 557 ครั้ง)

Rakayang.Com

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 60320
    • ดูรายละเอียด
รมว. เกษตรยืนยัน โครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพาราเริ่มวันนี้


รมว. เฉลิมชัยชี้ เกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพารานับตั้งแต่วันนี้ถึงเดือนมีนาคม 63 เตรียมนำมติบอร์ดกยท. เสนอให้กนย. เห็นชอบวันที่ 4 ตุลาคม เริ่มจ่ายเงิน 15 ธันวาคมเป็นต้นไป ให้ทั้งเกษตรกรที่ปลูกยางในที่ดินมีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างเท่าเทียม ตลอดจนได้ทั้งเจ้าของสวนและผู้รับจ้างกรีดยาง งบประมาณกว่า 24,000 ล้านบาท


นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ (1 ตุลาคม 62) จนถึง วันที่ 30 มีนาคม 63 รวมเวลา 6 เดือน โดยการจ่ายเงินส่วนต่างจากราคายางพาราที่เกษตรกรขายได้นั้น 2 เดือนจ่าย 1 ครั้ง ซึ่งงวดแรกระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน 62 จะจ่ายตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 62 เป็นต้นไปผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้ประกันรายได้ของราคาขายยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 57.00 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23.00 บาท/กิโลกรัม ทั้งนี้การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) คำนวณผลผลิต 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน ให้รายละไม่เกิน 25 ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 17,201,390.77 ไร่ สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนหรือแจ้งการปลูกกับกยท. ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 62 ประกอบด้วยเกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวซึ่งพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์และบัตรสีชมพูซึ่งเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ แบ่งเป็นเจ้าของสวน 1,412,017 รายและคนกรีด 299,235 ราย งบประมาณรวม 24,278,626, 534 ล้านบาท


นายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์? รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในวันที่ 4 ตุลาคมนี้เพื่อพิจารณาโครงการประกันรายได้ชาวสวนยางพาราตามที่กยท. เสนอ จากนั้นจะนำเข้าสู่ที่ประชุมครม. โดยเร็วที่สุดเพื่อให้สามารถจ่ายเงินตามโครงการได้ตามเวลาที่กำหนด สำหรับงบประมาณนั้นธ.ก.ส. สำรองจ่ายไปก่อนและให้ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 2564 ประกอบด้วย งบสำหรับการประกันรายได้ตามโครงการ งบชดเชยต้นทุนเงินต้นธ.ก.ส. ค่าใช้จ่ายในการโอนให้เกษตรกร และค่าบริหารโครงการเหมาจ่าย 1% ของวงเงินชดเชยรายได้


สำหรับราคายางพาราขณะนี้ ทางกยท. รายงานว่า จะทรงตัวอยู่สักระยะเนื่องจากวันนี้ (1 ตุลาคม) เป็นวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งกำหนดให้เป็นวันหยุดต่อเนื่องถึงวันที่ 7 ตุลาคม ส่งผลให้ราคายางในไทยทรงตัวตามไปด้วย โดยวันนี้ราคายางแผ่นดิบคุณภาพดีอยู่ที่ 38.77 บาท/กิโลกรัม หากเปรียบเทียบกับราคาประกันรายได้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 21.23 บาท/กิโลกรัม น้ำยางสด (DRC 100%) 37.50 บาท/กิโลกรัม หากเปรียบเทียบกับราคาประกันรายได้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 20.50 บาท/กิโลกรัม และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 16.70 บาท/กิโลกรัม หากเปรียบเทียบกับราคาประกันรายได้ เกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่าง 6.30 บาท/กิโลกรัม


?โครงการประกันรายได้เป็นมาตรการระยะสั้นที่ต้องเร่งทำเนื่องจากชาวสวนยางเดือดร้อนจากราคายางที่ตกต่ำมากว่า 5 ปีซึ่งจะทำควบคู่กับมาตรการอื่นๆ ได้แก่ การเพิ่มการใช้ยางภายในประเทศ การลดพื้นที่ปลูกยาง รวมถึงการสร้างตลาดกลางยางพาราขึ้นในประเทศไทยเช่นเดียวกับตลาดกลางยางพาราในเซี่ยงไฮ้ของจีน ในสิงค์โปร์ และญี่ปุ่นเนื่องจากไทยเป็นผู้ส่งออกยางพารารายใหญ่ที่สุดของโลก จึงควรกำหนดราคากลางตามกลไกตลาดที่แท้จริงได้ ไม่ให้ถูกบิดเบือนจากตลาดต่างประเทศ เมื่อราคาปรับตัวสูงขึ้นเท่ากับราคาที่ประกันรายได้ไว้จะหยุดโครงการประกันรายได้ทันที โดยเชื่อมั่นว่า มาตรการต่างๆ ที่ทำควบคู่กันจะทำให้ราคายางพารามีเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในอนาคต? นายเฉลิมชัยกล่าว