คุยสด ๆ เรื่องราคายาง และ เรื่องอื่น ๆ
(วิธีใช้งานเพียงแค่คุณพิมพ์ข้อความในช่องด้านล่างสุดแล้วกด Enter ก็สามารถคุยกันได้แล้ว)