Rakayang
เว็บราคายางอันดับ 1 ของไทย


กรุณาล็อคอิน ก่อนเข้าดูครับ
รายละเอีัยด
ผู้โพส
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 (อ่าน 80 )
เวลาโพส : 2018-09-18 11:11:53
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 (อ่าน 30 )
เวลาโพส : 2018-09-18 10:36:27
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 (อ่าน 64 )
เวลาโพส : 2018-09-17 11:12:14
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 17 กันยายน 2561 (อ่าน 59 )
เวลาโพส : 2018-09-17 10:38:32
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 (อ่าน 50 )
เวลาโพส : 2018-09-14 11:10:09
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 14 กันยายน 2561 (อ่าน 52 )
เวลาโพส : 2018-09-14 10:36:09
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 13 กันยายน 2561 (อ่าน 66 )
เวลาโพส : 2018-09-13 11:16:55
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 13 กันยายน 2561 (อ่าน 34 )
เวลาโพส : 2018-09-13 10:38:30
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 12 กันยายน 2561 (อ่าน 58 )
เวลาโพส : 2018-09-12 11:36:31
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 12 กันยายน 2561 (อ่าน 46 )
เวลาโพส : 2018-09-12 10:45:49
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 (อ่าน 42 )
เวลาโพส : 2018-09-11 11:22:20
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 (อ่าน 46 )
เวลาโพส : 2018-09-11 11:00:16
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 (อ่าน 64 )
เวลาโพส : 2018-09-10 12:10:59
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 (อ่าน 61 )
เวลาโพส : 2018-09-10 10:55:32
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 (อ่าน 84 )
เวลาโพส : 2018-09-07 11:12:41
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 (อ่าน 45 )
เวลาโพส : 2018-09-07 10:37:29
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 6 กันยายน 2561 (อ่าน 61 )
เวลาโพส : 2018-09-06 11:57:06
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 6 กันยายน 2561 (อ่าน 371 )
เวลาโพส : 2018-09-06 11:07:00
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 5 กันยายน 2561 (อ่าน 66 )
เวลาโพส : 2018-09-05 11:31:05
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 5 กันยายน 2561 (อ่าน 68 )
เวลาโพส : 2018-09-05 10:36:16
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 43.07 บาท/กก. ราคาลดลง -0.24 บาท/กก. ปริมาณยาง 92,800 กก. (อ่าน 65 )
เวลาโพส : 2018-09-04 11:15:58
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 42.15 บาท/กก. ราคาลดลง -0.33บาท/กก. ปริมาณยาง 6,900 กก. (อ่าน 45 )
เวลาโพส : 2018-09-04 10:50:56
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 43.31 บาท/กก. ราคาลดลง -0.49 บาท/กก. ปริมาณยาง 289,721 กก. (อ่าน 65 )
เวลาโพส : 2018-09-03 11:13:38
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 42.48 บาท/กก. ราคาลดลง -0.62บาท/กก. ปริมาณยาง 4,960 กก. (อ่าน 62 )
เวลาโพส : 2018-09-03 10:37:00
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 43.8 บาท/กก. ราคาลดลง -0.90 บาท/กก. ปริมาณยาง 135,080 กก. (อ่าน 48 )
เวลาโพส : 2018-08-31 11:08:02
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 31 สิงหาคม 2561 (อ่าน 36 )
เวลาโพส : 2018-08-31 10:35:23
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 44.7 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.41 บาท/กก. ปริมาณยาง 59,551 กก. (อ่าน 85 )
เวลาโพส : 2018-08-30 11:14:55
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 43.1 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.11บาท/กก. ปริมาณยาง 3,295 กก. (อ่าน 40 )
เวลาโพส : 2018-08-30 10:34:10
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 44.29 บาท/กก. ราคาลดลง -0.68 บาท/กก. ปริมาณยาง 159,128 กก. (อ่าน 68 )
เวลาโพส : 2018-08-29 11:10:15
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 42.99 บาท/กก. ราคาลดลง -0.06บาท/กก. ปริมาณยาง 13,342 กก. (อ่าน 55 )
เวลาโพส : 2018-08-29 10:36:41
admin
1
>