Rakayang
เว็บราคายางอันดับ 1 ของไทย


กรุณาล็อคอิน ก่อนเข้าดูครับ
รายละเอีัยด
ผู้โพส
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 20 มีนาคม 2562 (อ่าน 40 )
เวลาโพส : 2019-03-20 11:08:33
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 53.25 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.15 บาท/กก. ปริมาณยาง 258,880 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 19 มีนาคม 2562 (อ่าน 76 )
เวลาโพส : 2019-03-19 11:16:43
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 53.1 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.10 บาท/กก. ปริมาณยาง 280,052 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2562 (อ่าน 33 )
เวลาโพส : 2019-03-18 12:23:26
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 53 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/กก. ปริมาณยาง 288,862 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 (อ่าน 73 )
เวลาโพส : 2019-03-15 11:14:13
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 52.5 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.35 บาท/กก. ปริมาณยาง 149,600 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 14 มีนาคม 2562 (อ่าน 74 )
เวลาโพส : 2019-03-14 11:04:35
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 52.15 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.15 บาท/กก. ปริมาณยาง 253,000 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 (อ่าน 61 )
เวลาโพส : 2019-03-13 12:38:50
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 52 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/กก. ปริมาณยาง 206,400 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 12 มีนาคม 2562 (อ่าน 81 )
เวลาโพส : 2019-03-12 12:46:45
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 51.5 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.30 บาท/กก. ปริมาณยาง 222,570 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 11 มีนาคม 2562 (อ่าน 87 )
เวลาโพส : 2019-03-11 11:09:04
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 51.2 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.60 บาท/กก. ปริมาณยาง 229,967 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2562 (อ่าน 94 )
เวลาโพส : 2019-03-08 11:20:36
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 50.6 บาท/กก. ราคาลดลง -0.40 บาท/กก. ปริมาณยาง 128,620 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 7 มีนาคม 2562 (อ่าน 75 )
เวลาโพส : 2019-03-07 11:36:51
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 51 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.30 บาท/กก. ปริมาณยาง 81,218 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 6 มีนาคม 2562 (อ่าน 100 )
เวลาโพส : 2019-03-06 11:16:43
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 50.7 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.50 บาท/กก. ปริมาณยาง 182,449 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 (อ่าน 111 )
เวลาโพส : 2019-03-05 11:19:11
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 50.2 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.15 บาท/กก. ปริมาณยาง 393,248 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2562 (อ่าน 121 )
เวลาโพส : 2019-03-04 11:14:02
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 49.05 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.05 บาท/กก. ปริมาณยาง 247,017 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 (อ่าน 82 )
เวลาโพส : 2019-03-01 12:27:04
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 49 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.20 บาท/กก. ปริมาณยาง 125,138 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 124 )
เวลาโพส : 2019-02-28 11:04:34
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 47.8 บาท/กก. ราคาลดลง -0.40 บาท/กก. ปริมาณยาง 295,453 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 95 )
เวลาโพส : 2019-02-27 11:52:29
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 48.2 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 บาท/กก. ปริมาณยาง 163,234 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 95 )
เวลาโพส : 2019-02-26 11:12:14
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 48.2 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.45 บาท/กก. ปริมาณยาง 440,085 กก. (อ่าน 47 )
เวลาโพส : 2019-02-26 07:47:13
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 46.75 บาท/กก. ราคาลดลง -0.25 บาท/กก. ปริมาณยาง 275,555 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 96 )
เวลาโพส : 2019-02-22 11:12:16
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 47 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.61 บาท/กก. ปริมาณยาง 164,191 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 109 )
เวลาโพส : 2019-02-21 11:12:34
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 46.39 บาท/กก. ราคาลดลง -0.11 บาท/กก. ปริมาณยาง 385,730 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 135 )
เวลาโพส : 2019-02-20 11:15:08
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 46.5 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.01 บาท/กก. ปริมาณยาง 323,594 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 116 )
เวลาโพส : 2019-02-18 11:10:07
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 45.49 บาท/กก. ราคาลดลง -0.04 บาท/กก. ปริมาณยาง 362,437 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 73 )
เวลาโพส : 2019-02-15 11:07:19
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 45.53 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.60 บาท/กก. ปริมาณยาง 208,555 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 67 )
เวลาโพส : 2019-02-14 11:21:28
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 44.93 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.29 บาท/กก. ปริมาณยาง 369,521 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 92 )
เวลาโพส : 2019-02-13 11:07:33
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 89 )
เวลาโพส : 2019-02-12 11:10:57
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 86 )
เวลาโพส : 2019-02-11 11:06:22
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 109 )
เวลาโพส : 2019-02-08 11:09:36
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 135 )
เวลาโพส : 2019-02-07 11:16:13
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 (อ่าน 95 )
เวลาโพส : 2019-02-06 11:09:05
admin
1
>