Rakayang
เว็บราคายางอันดับ 1 ของไทย


กรุณาล็อคอิน ก่อนเข้าดูครับ
รายละเอีัยด
ผู้โพส
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 18 )
เวลาโพส : 2018-11-16 12:24:43
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 15 )
เวลาโพส : 2018-11-16 12:00:44
admin
VIP รายละเอียดราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 57 )
เวลาโพส : 2018-11-15 11:52:49
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 156 )
เวลาโพส : 2018-11-15 11:11:23
admin
VIP ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 210 )
เวลาโพส : 2018-11-15 11:01:30
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบ ตลาดเอกชนหลักๆประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 97 )
เวลาโพส : 2018-11-15 10:57:48
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 130 )
เวลาโพส : 2018-11-15 10:40:16
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 46 )
เวลาโพส : 2018-11-14 11:13:18
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 44 )
เวลาโพส : 2018-11-14 11:01:34
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 60 )
เวลาโพส : 2018-11-13 11:18:49
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 36 )
เวลาโพส : 2018-11-13 11:01:47
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 74 )
เวลาโพส : 2018-11-12 11:10:23
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 56 )
เวลาโพส : 2018-11-12 10:45:06
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 40.65 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 บาท/กก. ปริมาณยาง 94,669 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 53 )
เวลาโพส : 2018-11-09 11:06:46
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 38.95 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.07บาท/กก. ปริมาณยาง 2,557 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 56 )
เวลาโพส : 2018-11-09 10:38:19
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 40.65 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.66 บาท/กก. ปริมาณยาง 110,980 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 58 )
เวลาโพส : 2018-11-08 11:05:50
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 38.88 บาท/กก. ราคาลดลง -0.04บาท/กก. ปริมาณยาง 5,850 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 50 )
เวลาโพส : 2018-11-08 10:36:40
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 61 )
เวลาโพส : 2018-11-07 11:14:13
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 38.92 บาท/กก. ราคาลดลง -0.07บาท/กก. ปริมาณยาง 5,306 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 42 )
เวลาโพส : 2018-11-07 10:38:48
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 66 )
เวลาโพส : 2018-11-06 11:07:10
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 6 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 46 )
เวลาโพส : 2018-11-06 10:34:30
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 40.4 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 บาท/กก. ปริมาณยาง 199,193 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 77 )
เวลาโพส : 2018-11-05 11:14:54
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 39.12 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.07บาท/กก. ปริมาณยาง 5,451 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 59 )
เวลาโพส : 2018-11-05 10:39:50
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 40.4 บาท/กก. ราคาลดลง -0.85 บาท/กก. ปริมาณยาง 220,479 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 76 )
เวลาโพส : 2018-11-02 11:12:28
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 77 )
เวลาโพส : 2018-11-02 10:36:43
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 41.25 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 บาท/กก. ปริมาณยาง 49,592 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 77 )
เวลาโพส : 2018-11-01 11:06:45
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 40 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.00บาท/กก. ปริมาณยาง 13,573 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 1 พฤศจิกายน 2561 (อ่าน 57 )
เวลาโพส : 2018-11-01 10:35:45
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 41.25 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.40 บาท/กก. ปริมาณยาง 89,981 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 (อ่าน 68 )
เวลาโพส : 2018-10-31 11:05:54
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 40 บาท/กก. ราคาลดลง -0.56บาท/กก. ปริมาณยาง 660 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 31 ตุลาคม 2561 (อ่าน 70 )
เวลาโพส : 2018-10-31 10:34:48
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 40.85 บาท/กก. ราคาลดลง -1.19 บาท/กก. ปริมาณยาง 134,726 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 30 ตุลาคม 2561 (อ่าน 75 )
เวลาโพส : 2018-10-30 11:09:43
admin
1
>