Rakayang
เว็บราคายางอันดับ 1 ของไทย


กรุณาล็อคอิน ก่อนเข้าดูครับ
รายละเอีัยด
ผู้โพส
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 39.83 บาท/กก. ราคาลดลง -0.10บาท/กก. ปริมาณยาง 5,579 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 (อ่าน 24 )
เวลาโพส : 2019-08-21 10:35:55
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 39.93 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.48บาท/กก. ปริมาณยาง 23,723 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2562 (อ่าน 46 )
เวลาโพส : 2019-08-20 10:35:22
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 39.45 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.40บาท/กก. ปริมาณยาง 6,000 กก. (อ่าน 114 )
เวลาโพส : 2019-08-19 11:37:14
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 39.05 บาท/กก. ราคาลดลง -0.15บาท/กก. ปริมาณยาง 10,058 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 (อ่าน 29 )
เวลาโพส : 2019-08-16 10:34:56
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 39.2 บาท/กก. ราคาลดลง -0.20บาท/กก. ปริมาณยาง 11,256 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15 สิงหาคม 2562 (อ่าน 39 )
เวลาโพส : 2019-08-15 10:37:26
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 39.4 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.30บาท/กก. ปริมาณยาง 8,730 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 (อ่าน 39 )
เวลาโพส : 2019-08-14 10:36:42
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2562 (อ่าน 42 )
เวลาโพส : 2019-08-13 10:39:27
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 39.1 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.00บาท/กก. ปริมาณยาง 2,760 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 9 สิงหาคม 2562 (อ่าน 51 )
เวลาโพส : 2019-08-09 10:53:30
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 39.1 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.55บาท/กก. ปริมาณยาง 8,921 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 8 สิงหาคม 2562 (อ่าน 44 )
เวลาโพส : 2019-08-08 10:36:13
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 38.55 บาท/กก. ราคาลดลง -0.33บาท/กก. ปริมาณยาง 6,120 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 7 สิงหาคม 2562 (อ่าน 51 )
เวลาโพส : 2019-08-07 10:36:24
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 38.88 บาท/กก. ราคาลดลง -0.42บาท/กก. ปริมาณยาง 5,500 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2562 (อ่าน 69 )
เวลาโพส : 2019-08-06 10:39:47
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 39.3 บาท/กก. ราคาลดลง -1.25บาท/กก. ปริมาณยาง 3,557 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 5 สิงหาคม 2562 (อ่าน 86 )
เวลาโพส : 2019-08-05 10:35:58
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 40.55 บาท/กก. ราคาลดลง -0.89บาท/กก. ปริมาณยาง 2,680 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 2 สิงหาคม 2562 (อ่าน 52 )
เวลาโพส : 2019-08-02 10:36:30
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 41.44 บาท/กก. ราคาลดลง -1.26บาท/กก. ปริมาณยาง 16,564 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 1 สิงหาคม 2562 (อ่าน 53 )
เวลาโพส : 2019-08-01 10:34:08
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 42.7 บาท/กก. ราคาลดลง -0.40บาท/กก. ปริมาณยาง 20,983 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 70 )
เวลาโพส : 2019-07-31 10:43:47
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 43.1 บาท/กก. ราคาลดลง -3.70บาท/กก. ปริมาณยาง 13,705 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 93 )
เวลาโพส : 2019-07-30 10:39:50
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 46.8 บาท/กก. ราคาลดลง -0.68บาท/กก. ปริมาณยาง 5,812 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 59 )
เวลาโพส : 2019-07-26 10:42:22
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 47.48 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.03บาท/กก. ปริมาณยาง 11,816 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 25 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 59 )
เวลาโพส : 2019-07-25 10:38:48
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 47.45 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.10บาท/กก. ปริมาณยาง 5,700 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 47 )
เวลาโพส : 2019-07-24 10:35:43
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 47.35 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.05บาท/กก. ปริมาณยาง 7,640 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 23 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 72 )
เวลาโพส : 2019-07-23 10:35:44
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 47.3 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.15บาท/กก. ปริมาณยาง 13,644 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 55 )
เวลาโพส : 2019-07-22 10:36:10
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 47.15 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.20บาท/กก. ปริมาณยาง 5,365 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 72 )
เวลาโพส : 2019-07-19 10:54:42
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 46.95 บาท/กก. ราคาลดลง -0.15บาท/กก. ปริมาณยาง 21,924 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 18 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 71 )
เวลาโพส : 2019-07-18 10:42:20
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 47.1 บาท/กก. ราคาลดลง -0.07บาท/กก. ปริมาณยาง 4,703 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 87 )
เวลาโพส : 2019-07-15 10:35:50
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 47.17 บาท/กก. ราคาลดลง -0.53บาท/กก. ปริมาณยาง 22,174 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 78 )
เวลาโพส : 2019-07-12 10:41:06
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 47.7 บาท/กก. ราคาลดลง -1.00บาท/กก. ปริมาณยาง 2,266 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 11 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 91 )
เวลาโพส : 2019-07-11 10:35:36
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 48.7 บาท/กก. ราคาลดลง -0.31บาท/กก. ปริมาณยาง 500 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 71 )
เวลาโพส : 2019-07-10 10:36:55
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 49.01 บาท/กก. ราคาลดลง -1.25บาท/กก. ปริมาณยาง 3,414 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 61 )
เวลาโพส : 2019-07-09 09:41:18
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 50.26 บาท/กก. ราคาลดลง -1.31บาท/กก. ปริมาณยาง 880 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 74 )
เวลาโพส : 2019-07-08 10:35:36
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 51.57 บาท/กก. ราคาลดลง -0.09บาท/กก. ปริมาณยาง 3,771 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2562 (อ่าน 97 )
เวลาโพส : 2019-07-05 10:36:51
admin
1
>