แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Rakayang.Com

หน้า: [1] 2 3 ... 4616
1

International Rubber Price (ราคาเปรียบเทียบ FOB กรุงเทพ,อินโด,สิงคโปร์)ประจำวัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564


         ประจำวัน พุธ ที่    1    ธันวาคม 2564         (USD/THB)   33.7
CATEGORY    IN USD(Bangkok)           IN USD(Kuala Lompur)           IN USD (Singapore) August       
    Price     Change     บาท/กก.     Price     Change     บาท/กก.     Price     Change     บาท/กก.
RSS-1    201.63    -0.60     67.95                   
RSS-2    199.85    -0.60     67.35                   
RSS-3    198.22    -0.60     66.80              200.80    -3.10     67.70
RSS-4    197.33    -0.60     66.50                   
RSS-5    195.99    -0.60     66.05                   
TSR-20    173.44    -0.50     58.45     178.40    -0.37     60.12     178.70     0.24     60.25
Latex(60%drc.)    139.47     -       47.00     141.90     0.22     47.82          
จัดทำโดย www.rakayang.net                  หมายเหตุ ราคาเป็น บาท/กก.ก่อนหักค่าใช้จ่าย

2

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564

เปรียบเทียบเปอเซนต์ราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM-RSS3 Day ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 2.03%
SHFE ปิดตลาด  ราคาเพิ่มขึ้น 0.49 %
TFEX-JRF ปิดตลาด  ราคาเพิ่มขึ้น+4.4 (+1.86%)%
SICOM-RSS  ปิดตลาด ราคาเพิ่มขึ้น +2.14% %
SICOM-TSR  ปิดตลาด ราคาเพิ่มขึ้น +1.53% %
===================================
***รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้***

ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,088 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 44,682 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 1,015 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 240.50 เยน โดยราคาเปิด  ราคาลดลง -0.50 เยน(-0.21%)
ขึ้นไปสูงสุด 246.50 เยน โดยราคาสูงสุด  ราคาเพิ่มขึ้น 5.50 เยน(2.28%)
ลงไปต่ำสุด 239.60 เยน โดยราคาต่ำสุด  ราคาลดลง -1.40 เยน(-0.58%)
ปิดตลาดที่ 245.90 เยน โดยราคาปิด  ราคาเพิ่มขึ้น 4.90 เยน(2.03%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 6.90 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 5.4เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่246 เยน
ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 4.9 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 2.03%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย) ราคาเพิ่มขึ้น 1.46บาท/กก. 
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2973 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 113.44 เยน)

TFEX-RUBBER (JRF Futures)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น24 สัญญา
ราคาเดือน JRFJ22พ.ค.-64 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น4 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่260.2เยน/กก. ราคาเปิด เพิ่มขึ้น 23.6เยน/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่260.2เยน/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 23.6เยน/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 241เยน/กก. ราคาต่ำสุด  เพิ่มขึ้น 4.4เยน/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 19.2เยน/กก.
ปิดตลาดที่241เยน/กก.
ราคา ราคาเพิ่มขึ้น+4.4 (+1.86%) เยน/กก.
สถานะคงค้าง236 สัญญา
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)63.65 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.31บาท/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2973 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 113.44 เยน)

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น316,886 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวัน
ราคาเดือน44,682ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น246,855 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 14,930 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -215 หยวน/ตัน  หรือ -1.42%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 15,315 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 170 หยวน/ตัน  หรือ 1.11%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 14,920 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -225 หยวน/ตัน  หรือ -1.51%
และมาปิดที่ 15,220 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 75 หยวน/ตัน  หรือ 0.49%%
***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน230 หยวน/ตัน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด)  บวก 70 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบพ.ค.-22 อยู่ที่ 15,095หยวน/ตัน ลดลง-50 หยวน/ตัน หรือ -0.33
ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน-50 หยวน
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)59.93บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น -0.26บาท/กก.
สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า  274,419 สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้ 288,421 สัญญา เพิ่มขึ้น 14002สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.30บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =6.36หยวน)*ที่มา Bloomberg

ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.ปิดที่200.8 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 4.2 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่196 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.6 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด200.8 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 4.2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 196 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น26 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นดิบได้ใน   http://rakayang.net/vip/view.php?idr=12645
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นรมควันได้ใน    http://rakayang.net/vip/view.php?idr=12645

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.ปิดที่178.7 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 2.7 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่177.6 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 1.6 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด179.2 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 176.1 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 0.1 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น8016 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ใน   http://rakayang.net/vip/view.php?idr=12645

หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
=====================================================================
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

3

TFEX-RUBBER (JRF Futures)ประจำวัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 25641 Apr 65 เพิ่มขึ้น +4.4 (+1.86%)ปิดที่ราคา  241.00 เยน  ปริมาณการซื้อขาย 4สัญญา

ปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น24 สัญญา
ราคาเดือนJRFJ22พ.ค.-64 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น4 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่260.20เยน/กก. ราคาเปิด เพิ่มขึ้น 23.6เยน/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่260.20เยน/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 23.6เยน/กก.
ลงไปต่ำสุดที่241.00เยน/กก. ราคาต่ำสุด  เพิ่มขึ้น 4.4เยน/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 19.20เยน/กก.
ปิดตลาดที่241.00เยน/กก.
ราคาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ ราคาเพิ่มขึ้น+4.4 (+1.86%) เยน/กก.
สถานะคงค้างเดือนที่ใช้อ้างอิง236 สัญญา
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)63.65 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.31บาท/กก.
รวมสัญญา(TFEX-RUBBER) จับคู่วันนี้24 สัญญา สถานะคงค้างรวม236 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2973 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 113.44 เยน)

รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point         
Levels   Standard   Woodie   Fibonacci
แนวต้านที่ 3   253.80   284.20   266.60
แนวต้านที่ 2   266.60   265.00   259.27
แนวต้านที่ 1   253.80   250.60   254.73
จุดกึ่งกลาง   247.40   245.80   247.40
แนวรับที่ 1   234.60   231.40   240.07
แนวรับที่ 2   228.20   226.60   235.53
แนวรับที่ 3   215.40   207.40   228.20
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน


Japanese Rubber Futures                                    
JRFZ21   ธ.ค.-64   -   -   -   -   -   -   -   -   35   223   229.5
JRFF22   ม.ค.-65   -   -   -   -   -   -   -   -   10   226.1   228
JRFG22   ก.พ.-65   -   -   -   -   -   -   -   -   5   227.5   232.1
JRFH22   มี.ค.-65   236.1   237.3   236.1   -   -   237   +1.0 (+0.42%)   20   48   236   236.9
JRFJ22   เม.ย.-65   260.2   260.2   241   235   241   241   +4.4 (+1.86%)   4   138   236.6   241
JRFK22   พ.ค.-65   -   -   -   -   250   -   -   -   -   240.5   246.9
รวม Japanese Rubber Futures                           24   236      
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net   

4

ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 1ธันวาคม2564ราคายาง RSS3 ราคาเดือนม.ค. ราคาเพิ่มขึ้น 4.2เซนต์สหรัฐ ปิดที่ 200.8 เซนต์สหรัฐ


ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.ปิดที่200.8 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 4.2 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +2.14% %
เปิดซื้อขายที่196 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.60 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด200.8 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 4.20 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 196 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.60 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น26 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นดิบได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=12645
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาแผ่นรมควันได้ใน   http://rakayang.net/vip/view.php?idr=12645

Contract MonthLastChg From Prev Settle%changeAskOpenHighLowVol Open Int SettlePrev. Day SettleTHBส่วนต่างบาท%ส่วนต่าง
E
ม.ค.-22
200.8
4.2
2.1
196.0
200.8
196.0
6
111
196.6
67.701.42+2.14%
E
ก.พ.-22
?
?
?
?
?
?
0
117
199.5
0000
E
มี.ค.-22
201.6
0.3
0.2
200.3
201.6
200.3
10
69
201.3
67.970.10+0.15%
E
เม.ย.-22
?
?
?
?
?
?
0
80
204.9
0000
E
พ.ค.-22
209.2
1.8
0.9
207.0
209.2
207.0
10
10
207.4
70.530.61+0.87%
E
มิ.ย.-22
?
?
?
?
?
?
0
10
208.3
0000
E
ก.ค.-22
?
?
?
?
?
?
0
10
208.3
0000
E
ส.ค.-22
?
?
?
?
?
?
0
?
204.8
0000
E
ก.ย.-22
?
?
?
?
?
?
0
?
204.8
0000
E
ต.ค.-22
?
?
?
?
?
?
0
?
205.8
0000
E
พ.ย.-22
?
?
?
?
?
?
0
?
206.8
0000
E
ธ.ค.-22
?
?
?
?
?
?
0
?
?
0000
            26
              407

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ม.ค.ปิดที่178.7 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 2.7 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +1.53% %
เปิดซื้อขายที่177.6 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 1.60 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด179.2 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 176.1 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 0.1 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทั้งสิ้น8016 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ใน   http://rakayang.net/vip/view.php?idr=12645

Contract MonthLastChg From Prev Settle%changeAskOpenHighLowVol Open Int SettlePrev. Day SettleTHBส่วนต่างบาท%ส่วนต่าง
E
ม.ค.-22
178.72.7
1.5
177.6
179.2
176.1
760
9449
176.060.250.91+1.53%
E
ก.พ.-22
179.32.2
1.2
178.1
180.5
177.2
1985
11707
177.160.450.74+1.24%
E
มี.ค.-22
180.52.5
1.4
178.7
181.7
178.0
3130
10249
178.060.860.84+1.40%
E
เม.ย.-22
151.52.4
1.3
179.4
182.2
178.7
1107
5514
178.651.080.81+1.34%
E
พ.ค.-22
182.02.6
1.5
179.8
182.5
179.4
667
3434
179.461.360.88+1.45%
E
มิ.ย.-22
182.72.6
1.4
180.6
183.5
180.5
204
2221
180.161.600.88+1.44%
E
ก.ค.-22
183.62.4
1.3
184.2
184.2
182.7
14
1260
181.261.900.81+1.32%
E
ส.ค.-22
184.62.3
1.3
184.4
184.6
183.0
98
1151
182.362.240.78+1.26%
E
ก.ย.-22
185.62.4
1.3
185.3
185.6
184.0
29
884
183.262.580.81+1.31%
E
ต.ค.-22
186.02.2
1.2
186.2
186.3
184.8
18
1433
183.862.710.74+1.20%
E
พ.ย.-22
187.12.6
1.4
187.0
187.1
187.0
4
693
184.563.080.88+1.41%
E
ธ.ค.-22
??
?
?
?
?
0
?
?0000
8016
47995

หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle


จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net


5

TOCOM-RSS3 ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 ราคาเดือน พ.ค.-2022ปิดตลาดที่ 246.90 เพิ่มขึ้น 1เยน   ปริมาณ 149 สัญญา
                                                                                                                                                                
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น221 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.-2022ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด149 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 247.00 เยน โดยราคาเปิดเพิ่มขึ้น1.10เยน
ขึ้นไปสูงสุด 247.60 เยน โดยราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น1.70เยน
ลงไปต่ำสุด 245.00 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-0.90เยน
ปิดตลาดที่ 246.90 เยน โดยราคาปิดเพิ่มขึ้น1.00เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.41%
คิดเป็นเงินไทย 67.40บาท/กก.เพิ่มขึ้น 0.30บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2973บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -0.10 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 2.60 เยน

หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session ดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session เท่ากับ 245.90 เยน

Month OpenHiLowCloseChangeVolumeSettlement%Changeคิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.)เปลี่ยน(บาท)
Dec-21228.9229.5229.5229.5229.50.61228.9
0.26
62.23
0.18
Jan-22227.92282282282280.11227.9
0.04
61.78
0.03
Feb-22232.1229.6232.6227.1232.100232.1
0.00
63.00
0.00
Mar-22237.3237.3237.6236.5236.9-0.49237.3
-0.17
64.43
-0.12
Apr-22241.7241.5243.22412431.361241.7
0.54
66.24
0.39
May-22245.9247247.6245246.91149245.9
0.41
67.40
0.30
Total 221จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

6

คาดการณ์ราคาเปิดน้ำยาง(พรุ่งนี้)ณ.โรงงาน 2 ธันวาคม 2564
พรุ่งนี้ไปทางไหนต่อคลิกเปิดดูเลย >>>http://www.rakayang.net/vip/view.php?idr=12646

"เลขาส่วนตัว" บริการเพิ่มเติม!!! ฟรีสำหรับสมาชิกที่สมัครบริการ พรีเมี่ยม www.rakayang.net เท่านั้น
///สำหรับสมาชิกที่เป็นครอบครัว "พรีเมี่ยม www.rakayang.net"อยู่แล้ว ทักไลน์ https://lin.ee/7DBOMZD และพิมพ์ "ขอบริการเลขาส่วนตัว"
///ท่านใดพร้อมที่จะเป็นครอบครัว "พรีเมี่ยม www.rakayang.net"สนใจสอบถามขั้นตอนการสมัคร>>>ทักไลน์ https://lin.ee/7DBOMZD และพิมพ์ "ขอสมัครพรีเมี่ยมและบริการเลขาส่วนตัว"
***วิธีลงทะเบียนหลังจากได้รับ "รหัส" จากเจ้าหน้าที่
1. กดลิงค์  >>> https://liff.line.me/1655562772-LP7yngom
2. แล้วใส่เบอร์โทร/user และรหัส
3. รอรับแจ้งบทวิเคราะห์ ราคาผ่านไลน์ส่วนตัว(เลขาแจ้งราคาส่วนตัว)
ปล.สามารถตั้งคำถามได้ทางส่วนตัวถ้าไม่ตอบเลยจะมีทีมงานรวบรวมตอบในบทสรุป ทุกคำถามเราเห็น
***อีกช่องทางสำหรับผู้ที่สนใจแต่ไม่มี สมาร์ทโฟนและอยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณ Netไปไม่ถึงแนะนำสมัครรับ SMS ข้อความด่วน ดูรายละเอียดการสมัครแบบเต็มได้ที่  http://sms.rakayang.net คลิกตามขั้นตอน หรือช่องทางด่วนโทร 0849693999   

7

ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564
          สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (1 ธ.ค. 2564)--ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2564
          รางวัลที่หนึ่ง คือ 077258
          รางวัลเลขหน้าสามตัว คือ 740 และ 739
          รางวัลเลขท้ายสามตัว คือ 485 และ 401
          รางวัลเลขท้ายสองตัว คือ 82
--อินโฟเควสท์ โดย กษมาพร กิตติสัมพันธ์ โทร.02-2535000 อีเมล์: kasamarporn@infoquest.co.th--

8

ก.คลังสหรัฐจ่อถังแตกอีกรอบก่อนสิ้นเดือนนี้ หากไม่เพิ่มเพดานหนี้
          สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (1 ธ.ค. 2564)--สำนักงานงบประมาณแห่งสภาคองเกรสสหรัฐ (CBO) เตือนว่า งบประมาณของกระทรวงการคลังสหรัฐอาจจะหมดลงก่อนสิ้นเดือนธ.ค.นี้ หากสภาคองเกรสไม่ปรับเพิ่มเพดานหนี้
          รายงานล่าสุดของ CBO ระบุว่า ขณะนี้หนี้สินของกระทรวงการคลังสหรัฐพุ่งชนเพดานรอบใหม่ที่ระดับ 28.9 ล้านล้านดอลลาร์แล้ว ซึ่งทำให้กระทรวงการคลังไม่สามารถกู้ยืมเงินได้อีกภายใต้กระบวนการดำเนินงานตามกฎหมาย พร้อมระบุว่า กระทรวงการคลังกำลังใช้มาตรการพิเศษเพื่อเปิดทางให้กระทรวงยังคงสามารถกู้ยืมได้เพิ่มเติมในระยะเวลาที่จำกัด
          ทั้งนี้ CBO ประมาณการว่า หากสภาคองเกรสไม่ปรับเพิ่มเพดานหนี้ และหากกระทรวงการคลังจัดสรรเงินเข้าสู่กองทุน Highway Trust Fund มูลค่า 1.18 แสนล้านดอลลาร์ในวันที่ 15 ธ.ค.ตามแผนการที่วางไว้ งบประมาณของกระทรวงก็อาจจะหมดลงก่อนสิ้นเดือนธ.ค.
          ทางด้านนางเจเน็ต เยลเลน รัฐมนตรีคลังสหรัฐคาดการณ์ว่า หนี้สินของรัฐบาลสหรัฐจะพุ่งชนเพดานในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ ซึ่งช้ากว่าที่เธอคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ในวันที่ 3 ธ.ค.เป็นเวลาเกือบ 2 สัปดาห์
           เมื่อวันที่ 15 พ.ย.ที่ผ่านมา ปธน.โจ ไบเดนได้ลงนามในกฎหมายการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งจะมีการจัดสรรเงินเข้าสู่กองทุน Highway Trust Fund ภายในระยะเวลา 1 เดือนหลังจากกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้ และกระบวนการโอนเงินจะเสร็จสิ้นในวันที่ 15 ธ.ค.
           แม้ดิฉันมีความมั่นใจอย่างมากว่ากระทรวงการคลังจะสามารถจัดสรรเงินให้กับรัฐบาลได้จนถึงวันที่ 15 ธ.ค. และสามารถจัดสรรเงินเข้าสู่กองทุน Highway Trust Fund แต่เมื่อประเมินจากสถานการณ์ในขณะนี้แล้ว ดิฉันคิดว่ากระทรวงการคลังอาจจะไม่มีทรัพยากรมากเพียงพอที่จะจัดสรรให้กับรัฐบาลได้ภายหลังวันที่ 15 ธ.ค.  นางเยลเลนกล่าว
          นางเยลเลนยังกล่าวด้วยว่า สถานการณ์ดังกล่าวอาจทำให้รัฐบาลสหรัฐเผชิญกับการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอย และบั่นทอนสถานะของสกุลเงินดอลลาร์ซึ่งเป็นสกุลเงินสำรองของโลก
          ทั้งนี้ เพดานหนี้คือจำนวนเงินทั้งหมดที่รัฐบาลสหรัฐได้รับอนุญาตให้ทำการกู้ยืมเพื่อให้รัฐบาลสามารถชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการด้านประกันสังคมและด้านสุขภาพ, ดอกเบี้ยตราสารหนี้ของรัฐบาล และการใช้จ่ายอื่น ๆ
--อินโฟเควสท์ แปลและเรียบเรียงโดย รัตนา พงศ์ทวิช/กัลยาณี โทร.Tel. 02-253-5000 ต่อ 363 อีเมล์: kallayanee.c@infoquest.co.th--


9

พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 7 ธันวาคม 2564

การคาดหมาย  ในช่วงวันที่ 1 - 5 ธ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง กับมีลมแรง โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลงอีก 4-6 องศาเซลเซียส ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียส ในขณะที่ร่องมรสุมเคลื่อนลงไปพาดผ่านประเทศมาเลเซีย และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน ในช่วงวันที่ 1 - 3 ธ.ค. 64 ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง โดยบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 6 - 7 ธ.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณประเทศตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุม อ่าวไทย ภาคใต้และทะเลอันดามัน มีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ข้อควรระวัง   ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนี้ไว้ด้วย ส่วนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่ง สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยตลอดช่วง เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 1-3 ธ.ค.64

ภาคเหนือ  ในช่วงวันที่ 1 ? 5 ธ.ค. 64 อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลงอีก 3-5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 11-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-31 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 6 ? 7 ธ.ค. 64 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในช่วงวันที่ 1 ? 5 ธ.ค. 64 อากาศเย็นถึงหนาว กับมีลมแรง และอุณหภูมิจะลดลงอีก 4-6 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 6 ? 7 ธ.ค. 64 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 11-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.ภาคกลาง  ในช่วงวันที่ 1 ? 5 ธ.ค. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 18-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 6 ? 7 ธ.ค. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ภาคตะวันออก  ในช่วงวันที่ 1 ? 5 ธ.ค. 64 อากาศเย็น กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลงอีก 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 18-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-31 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 6 ? 7 ธ.ค. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตรภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)  ในช่วงวันที่ 1 - 3 ธ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ในช่วงวันที่ 4 - 7 ธ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-32 องศาเซลเซียสภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)  ในช่วงวันที่ 1 - 3 ธ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง
ลมตะวันออก ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ในช่วงวันที่ 4 - 7 ธ.ค. 64 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ในช่วงวันที่ 1 ? 5 ธ.ค. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 6 ? 7 ธ.ค. 64 อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ออกประกาศ 1 ธันวาคม 2564
10

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564พ.ค.-2022 ราคาเพิ่มขึ้น 75หยวนปิดที่ราคา(close) 15,220 หยวน/ตัน  ปริมาณ246,855 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น316,886 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวัน
ราคาเดือนพ.ค.-22ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น246,855 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 14,930 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -215 หยวน/ตัน  หรือ -1.42%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 15,315 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 170 หยวน/ตัน  หรือ 1.11%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 14,920 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -225 หยวน/ตัน  หรือ -1.51%
และมาปิดที่ 15,220 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 75 หยวน/ตัน  หรือ 0.49%
***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน395 หยวน/ตัน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด)  บวก 290 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบพ.ค.-22 อยู่ที่ 15,095หยวน/ตัน ลดลง-50 หยวน/ตัน หรือ -0.33%
ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน-50 หยวน
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)59.93บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น -0.26บาท/กก.
สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 274,419สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้288,421สัญญา เพิ่มขึ้น 14,002สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.2951บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =6.3643หยวน)*ที่มา Bloomberg

แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับวันพรุ่งนี้         
รูปแบบของการคำนวณ/Pivot point           
Levels   Standard   Woodie   Fibonacci
แนวต้านที่ 3   15778   15959   15547
แนวต้านที่ 2   15547   15564   15396
แนวต้านที่ 1   15383   15418   15303
จุดกึ่งกลาง   15152   15169   15152
แนวรับที่ 1   14988   15023   15001
แนวรับที่ 2   14757   14774   14908
แนวรับที่ 3   14593   14379   14757
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน         

Delivery monthPre settleOpenHighLowCloseSettleClose-ch1Settle-ch2VolumeTurnover
O.I & Change
O.I   Changeคิดเป็นเงินไทยบาทเปลี่ยนแปลง(บาท) Close Change (%)
220114905146651505014665149601484555-604625768672649783-422458.61-0.32-0.41
220315065148551520514795151101499045-7583141246671561348259.37-0.40-0.50
2204150451488515260148851516015075115304403663841388427459.820.160.20
220515145149301531514920152201509575-5024685537273681796951580259.93-0.26-0.33
220615245149701534514970152651514520-100491774477.9867034360.83-0.53-0.67
2207150101501015315150101530015030290204656989.64159539959.590.110.13
2208151101504515340150451534015045230-654076124.08164340159.66-0.34-0.43
220915255152201544515080153601526510510526780421.41497352560.830.050.07
2210153751530015300153001530015300-75-75115.31657061.02-0.40-0.49
221115165 154451544528028000908061.781.48#DIV/0!
Total: 3168864773173
288421[/t][/t]
14002จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net   

11

ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน พุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564พ.ค.-2022 เพิ่มขึ้น 4.9เยน  Settle อยู่ที่ 245.90เยน ปริมาณ 1,015 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 2,088 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.-2022 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 1,015 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 240.50 เยน โดยราคาเปิด  ราคาลดลง -0.50 เยน(-0.21%)
ขึ้นไปสูงสุด 246.50 เยน โดยราคาสูงสุด  ราคาเพิ่มขึ้น 5.50 เยน(2.28%)
ลงไปต่ำสุด 239.60 เยน โดยราคาต่ำสุด  ราคาลดลง -1.40 เยน(-0.58%)
ปิดตลาดที่ 245.90 เยน โดยราคาปิด  ราคาเพิ่มขึ้น 4.90 เยน(2.03%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 6.90 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 5.40เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่245.90 เยน
ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 4.90 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 2.03%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)67.11 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.46บาท/กก. 
สัญญา(TOCOM-RSS)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า 0 สัญญา วันนี้ 0 สัญญา  ลดลง 0 สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2973 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 113.44 เยน)

แนวรับแนวต้านระยะสั้น สำหรับ(ช่วง Night-Dayพรุ่งนี้)         
ระดับแนวรับ-ต้าน   สูตรแบบStandard   สูตรแบบWoodie   สูตรแบบFibonacci
แนวต้านที่ 3   255.3   258.3   250.9
แนวต้านที่ 2   250.9   251.4   248.3
แนวต้านที่ 1   248.4   249.4   246.6
จุดกึ่งกลาง   244.0   244.5   244.0
แนวรับที่ 1   241.5   242.5   241.4
แนวรับที่ 2   237.1   237.6   239.7
แนวรับที่ 3   234.6   230.7   237.1
หมายเหตุ : แนวรับแนวต้านที่เห็นเป็นการคาดการณ์และการคำนวณตามสูตรเพื่อเป็นแนวทางและทางเลือก การใช้งานต้องอ้างอิงปัจจัยอื่นประกอบและรอบคอบให้มากก่อนการลงทุน   


  Last Settlement Priceเปิด(Open)สูงสุด(High)ต่ำสุด(Low)ปิด(Close)เปลี่ยนแปลง(Change)ปริมาณ(Volume)Settlement%Changeคิดเป็นเงินไทย(บาท/กก.)เปลี่ยน(บาท)ส่วนต่าง LastSettl-ราคาปิด
Dec-21225.9223228.9223228.9378228.91.3362.050.893
Jan-22225223.6227.9223.5227.92.930227.91.2961.750.862.9
Feb-22229.8229.6232.6227.1232.12.353232.11.0063.000.682.3
Mar-22233.6233.4237.6231.8237.33.776237.31.5864.551.103.7
Apr-22236.8236.8242.2235.5241.74.9836241.72.0765.861.464.9
May-22241240.5246.5239.6245.94.91015245.92.0367.111.464.9
Total 2,088


จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

12

(ทั่วไป)สรุปราคายางช่วงเช้า ประมูลและราคาโรงงาน ประจำวัน พุธ ที่ 1  ธันวาคม  2564

Premium Place - VIP :::  สรุปราคายางแผ่น เศษยาง เครฟ โรงงานทั่วปท.1  ธันวาคม  2564
อาเมน (สาขาขุนทะเล)   แผ่น 56.5 /(DRC4.1%ขึ้นไป รม 56 DRC10% ขึ้นไป ลบ0.5 สต.)
วงศ์บัณฑิต(สาขาขุนทะเล)   แผ่น รม59.5ดิบ57.5 เศษเศษ48.5เครฟ49.5
ไทเทคปัตตานี แผ่น 0 เศษ46+
ราคารง.อื่นๆ จะจัดส่งให้ทาง SMS หรือคลิก >> http://www.rakayang.net/vip/cat-sub.php?cat=3

รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพารา

ยางแผ่นดิบคุณภาพดี(USS)
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 55.55 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 55.55บาท/กก.

ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ57.05 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.45บาท/กก.

ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 55.9 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 55.9บาท/กก.

ตลาดกลางประมูลยางบุรีรีมย์  วันนี้ไม่มียาง

ตลาดกลางประมูลยางยะลา  วันนี้ไม่มียาง

ตลาดกลางประมูลยางระยอง (ชั้น1) วันนี้ไม่มียาง

รวมปริมาณยางแผ่นดิบคุณภาพดีทั้ง3ตลาด   24,422  บาท/กก.  เพิ่มขึ้น 24,422บาท/กก. กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ 56.17 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยลดลง -1.33 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้


รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพารา

ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 61.35 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.2 บาท/กก.

ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ 60.45 บาท/กก.  ราคาลดลง -1.1 บาท/กก.

ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 60.57 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.98 บาท/กก.

ตลาดกลางประมูลยางยะลา0 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0 บาท/กก.

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 นน.168390กก.ปริมาณยางวันนี้ ลดลง -1108400 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควันคุณภาพดีวันนี้ 60.79 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยลดลง -0.76 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้(ทั่วไป) ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป

จังหวัด สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 54.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 48.7 บาท/กก. ราคาลดลง -0.3  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 60บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

จังหวัด สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 53.63บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.07 เศษยาง 44.2 บาท/กก. ราคาลดลง -1.25  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 55.25บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

จังหวัด นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 54.46บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 0 บาท/กก. ราคาลดลง   บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 55บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.29บาท

จังหวัด ยะลายางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 53.16บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.72 เศษยาง

เศษยาง (บุรีรัมย์)  48 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.5บาท/กก.

เศษยาง (ยะลา)48 บาท/กก. ราคาลดลง -1บาท/กก.
*****หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ย บางโรงงานอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่ราคาที่ประกาศนี้เฉลี่ยไว้ ให้ดูแนวโน้มว่าโรงงานเปิดราคาวันนี้ไปทางไหน *****(ทั่วไป) รายละเอียดราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาก่อนหน้านี้67.4ราคาวันนี้ 66.8 บาท/กก. ราคา ราคาลดลง -0.6 บาท คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.98 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.017804154 ดอลลาร์/กก.

ยางแท่ง STR20 ราคาก่อนหน้านี้58.95ราคาวันนี้ 58.45 บาท/กก. ราคา ราคาลดลง -0.5 บาท คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.73 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.014836795 ดอลลาร์/กก.

และน้ำยางข้น 60%  ราคาก่อนหน้านี้47ราคาวันนี้ 47 บาท/กก. ราคาราคาไม่เปลี่ยนแปลงคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.39 ดอลลาร์/กก.ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

*หมายเหตุ :อัตราแลกเปลี่ยน ที่ใช้คำนวนคือ 33.7บาท/ดอลลาร์

จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net


13

(ทั่วไป) รายละเอียดราคาประกาศเที่ยงวันยางส่งออก F.O.B. ส่งมอบ ประจำวัน พุธ ที่ 1  ธันวาคม  2564   

ยางแผ่นรมควันชั้น 3 ราคาก่อนหน้านี้67.4ราคาวันนี้ 66.8 บาท/กก. ราคา ราคาลดลง -0.60 บาท คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.98 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.02 ดอลลาร์/กก.

ยางแท่ง STR20 ราคาก่อนหน้านี้58.95ราคาวันนี้ 58.45 บาท/กก. ราคา ราคาลดลง -0.50 บาท คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.73 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.01 ดอลลาร์/กก.

และน้ำยางข้น 60%  ราคาก่อนหน้านี้47ราคาวันนี้ 47 บาท/กก. ราคาราคาไม่เปลี่ยนแปลงคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ 1.39 ดอลลาร์/กก.ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

ราคาที่แจ้งทางSMS
F.O.B Bangkok Price(1/12)Jan-22  RSS3=THB66.80(-0.60)USD=1.98 STR20=THB58.45(-0.50)USD=1.73 Latex60%=THB47.00(+0.00)USD=1.39(Exchange rate=33.70Baht/1Dollar)
รายละเอียดเกี่ยวกับบริการ sms ราคายาง >> http://sms.rakayang.net/
http://www.rakayang.net/FOBprice.php


จัดทำโดย ทีมงานwww.rakayang.net


14

(ทั่วไป) ราคายางและน้ำยางเฉลี่ยของโรงงาน และท้องถิ่นทั่วไป ประจำวัน พุธ ที่ 1  ธันวาคม  2564

จังหวัด สงขลา ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 54.5บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 48.7 บาท/กก. ราคาลดลง -0.3  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 60บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

จังหวัด สุราษฏร์ธานี ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 53.63บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.07 เศษยาง 44.2 บาท/กก. ราคาลดลง -1.25  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 55.25บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

จังหวัด นครศรีธรรมราช ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 54.46บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 0 บาท/กก. ราคาลดลง   บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 55บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.29บาท

จังหวัด ยะลายางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 53.16บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.72 เศษยาง 48 บาท/กก. ราคาลดลง   บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 58บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

จังหวัด บุรีรัมย์ยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง เศษยาง 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง  บาท/กก. น้ำยางสด ราคา ณ โรงงาน 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

จังหวัด หนองคายยางแผ่นดิบคุณภาพ 3  = 0บาท/กก. ราคาไม่เปลี่ยนแปลง0

เศษยาง (บุรีรัมย์)  48 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.50บาท/กก.

เศษยาง (ยะลา)48 บาท/กก. ราคาลดลง -1.00บาท/กก.
*****หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาเฉลี่ย บางโรงงานอาจเปิดสูงหรือต่ำกว่านี้ แต่ราคาที่ประกาศนี้เฉลี่ยไว้ ให้ดูแนวโน้มว่าโรงงานเปิดราคาวันนี้ไปทางไหน *****

จังหวัดยางแผ่นดิบคุณภาพ 3 เปลี่ยนแปลงเศษยาง100%เปลี่ยนแปลงน้ำยางสดเปลี่ยนแปลง
สงขลา
54.50.0048.7-0.3060
0.00
สุราษฏร์ธานี
53.630.0744.2-1.2555.25
0.00
นครศรีธรรมราช
54.460.0000.0055
0.29
ยะลา
53.160.7248 58
0.00
บุรีรัมย์
00.000 0
0.00
หนองคาย
00.000 0
0.00
อีสาน เศษยาง
48
0.5
ยะลา เศษยาง
48
-1

จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net


15

ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 61.35 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.20 บาท/กก.   ปริมาณยาง   43,158 กก.
รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 1  ธันวาคม  2564   

ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 61.35 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.20 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=12640

ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ 60.45 บาท/กก.  ราคาลดลง -1.10 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล   http://rakayang.net/vip/view.php?idr=12640

ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 60.57 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.98 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล    http://rakayang.net/vip/view.php?idr=12640

ตลาดกลางประมูลยางยะลา0.00 บาท/กก.   

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 นน.168,390กก.ปริมาณยางวันนี้ ลดลง -1,108,400 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควันคุณภาพดีวันนี้ 60.79 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยลดลง -0.76 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้

ยางแผ่นรมควันชั้น 4   http://rakayang.net/vip/view.php?idr=12640

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น 4 นน.1,652กก.ปริมาณยางวันนี้ ลดลง -808 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ยางแผ่นรมควันชั้น 5   http://rakayang.net/vip/view.php?idr=12640

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น 5 นน.0กก.ปริมาณยางวันนี้ ลดลง -2,460 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ยางแผ่นรมควันชั้น ฟอง   http://rakayang.net/vip/view.php?idr=12640

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น ฟอง7,404กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 1,584 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ยางแผ่นรมควันชั้น คัทติ้ง   http://rakayang.net/vip/view.php?idr=12640

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้นคัทติ้ง 9,883กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 7,893 กก. จากวันก่อนหน้านี้

สรุปรวมปริมาณยางแผ่นรมควันทุกชนิดยาง187,329 กก.ปริมาณยางวันนี้ ลดลง -1,102,191 กก. จากวันก่อนหน้านี้


จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net


************************************

"เลขาส่วนตัว" บริการเพิ่มเติม!!! ฟรีสำหรับสมาชิกที่สมัครบริการ พรีเมี่ยม www.rakayang.net เท่านั้น
///สำหรับสมาชิกที่เป็นครอบครัว "พรีเมี่ยม www.rakayang.net"อยู่แล้ว ทักไลน์ https://lin.ee/7DBOMZD และพิมพ์ "ขอบริการเลขาส่วนตัว"
///ท่านใดพร้อมที่จะเป็นครอบครัว "พรีเมี่ยม www.rakayang.net"สนใจสอบถามขั้นตอนการสมัคร>>>ทักไลน์ https://lin.ee/7DBOMZD และพิมพ์ "ขอสมัครพรีเมี่ยมและบริการเลขาส่วนตัว"
***วิธีลงทะเบียนหลังจากได้รับ "รหัส" จากเจ้าหน้าที่
1. กดลิงค์  >>> https://liff.line.me/1655562772-LP7yngom
2. แล้วใส่เบอร์โทร/user และรหัส
3. รอรับแจ้งบทวิเคราะห์ ราคาผ่านไลน์ส่วนตัว(เลขาแจ้งราคาส่วนตัว)
ปล.สามารถตั้งคำถามได้ทางส่วนตัวถ้าไม่ตอบเลยจะมีทีมงานรวบรวมตอบในบทสรุป ทุกคำถามเราเห็น
***อีกช่องทางสำหรับผู้ที่สนใจแต่ไม่มี สมาร์ทโฟนและอยู่ในพื้นที่ที่สัญญาณ Netไปไม่ถึงแนะนำสมัครรับ SMS ข้อความด่วน ดูรายละเอียดการสมัครแบบเต็มได้ที่  http://sms.rakayang.net คลิกตามขั้นตอน หรือช่องทางด่วนโทร 0849693999   หน้า: [1] 2 3 ... 4616