ตลาดยาง TOCOM-RSS3 ประเทศญี่ปุ่น ช่วง Day-Night Session

หัวข้อ

(1/591) > >>

[1] TOCOM-RSS3 ปิดตลาดช่วง Night Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567 ราคาเดือน ก.ย.-2024ปิดตลาดที่ 308.00 ลดลง -2.8เย

[2] ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567ก.ย.-2024 เพิ่มขึ้น 1.2เยน Settle อยู่ที่ 310.

[3] TOCOM-RSS3 ปิดตลาดช่วง Night Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 18 เมษายน 2567 ราคาเดือน ก.ย.-2024ปิดตลาดที่ 310.00 เพิ่มขึ้น

[4] ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 18 เมษายน 2567ก.ย.-2024 ลดลง -1.9เยน Settle อยู่ที่ 309.60เ

[5] ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน พุธ ที่ 17 เมษายน 2567ก.ย.-2024 ลดลง -2.8เยน Settle อยู่ที่ 311.50เยน

[6] TOCOM-RSS3 ปิดตลาดช่วง Night Session ประจำวัน อังคาร ที่ 16 เมษายน 2567 ราคาเดือน ก.ย.-2024ปิดตลาดที่ 312.30 ลดลง -2เยน

[7] TOCOM-RSS3 ปิดตลาดช่วง Night Session ประจำวัน อังคาร ที่ 16 เมษายน 2567 ราคาเดือน ก.ย.-2024ปิดตลาดที่ 311.40 ลดลง -3.3เ

[8] ราคาปิดตลาด TOCOM-RSS3 ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 16 เมษายน 2567ก.ย.-2024 เพิ่มขึ้น 0.7เยน Settle อยู่ที่ 314

[9] TOCOM-RSS3 ปิดตลาดช่วง Night Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 15 เมษายน 2567 ราคาเดือน ก.ย.-2024ปิดตลาดที่ 310.90 ลดลง -2.7เ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version