ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556

(1/1)

Rakayang.Com:
สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556

เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =249.9 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.5458 ดอลลาร์/กก.เพิ่มขึ้น 0.0418 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =18400.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.005 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =เพิ่มขึ้น0.0359 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =78.3บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 62.143 ดอลลาร์/กก.  เพิ่มขึ้น0.71 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =246.5 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.465 ดอลลาร์/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.04 ดอลลาร์/กก.

รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 6ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 เพิ่มขึ้น 4.1เยน  Settle อยู่ที่ 249.9เยน ปริมาณ 4689 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 4,689 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 3,873 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 245.2 เยน โดยราคาเปิด  ลดลง -0.6 เยน(-0.24%)
ขึ้นไปสูงสุด 250.6 เยน โดยราคาสูงสุด  เพิ่มขึ้น 4.8 เยน(1.95%)
ลงไปต่ำสุด 243.4 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -2.4 เยน(-0.98%)
ปิดตลาดที่ 249.9 เยน โดยราคาปิด  เพิ่มขึ้น 4.1 เยน(1.67%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่249.9 เยน
ราคา Settle เพิ่มขึ้น 4.1 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น 1.67%
คิดเป็นเงินไทย 79.68บาท/กก. เพิ่มขึ้น 1.31บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.55 ดอลลาร์/กก.เพิ่มขึ้น 0.041768541 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.8856 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 4.7 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 7.2 เยน

======================

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014เพิ่มขึ้น220หยวนปิดที่ราคา(close) 18,400หยวน/ตัน ปริมาณ783,268 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น783,268 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น42 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 18,250 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 70 หยวน/ตัน  หรือ 0.41%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 18,445 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 265 หยวน/ตัน  หรือ 1.53%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 18,080 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -100 หยวน/ตัน  หรือ -0.58%
และมาปิดที่ 18,400 หยวน/ตัน
ราคาปิดเพิ่มขึ้น220 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น1.21%
คิดเป็นเงินไทย93.10บาท/กก.เพิ่มขึ้น1.09บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3004.96 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.00 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น35.93 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =0.04 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 365 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  บวก 150 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 18,265หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น85 หยวน/ตัน หรือ 0.47%
ราคา Settle ต่ำกว่าราคาปิด -135 หยวน
====================

AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน อังคาร ที่ 6ส.ค. 56  ราคาเดือน  41699 เพิ่มขึ้น0.9 บาท ปิดที่ราคา  78.3 บาท ปริมาณการซื้อขาย 211สัญญา

ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น211 สัญญา
ราคาเดือน 41699 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น85 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่77.5บาท/กก. ราคาเปิด เพิ่มขึ้น 0.1 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่78.45บาท/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 1.05 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 77.5บาท/กก. ราคาต่ำสุด  เพิ่มขึ้น 0.1 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0.95 บาท
ปิดตลาดที่78.3บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 62.14285714 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.26 บาท/ดอลลาร์)
ราคา เพิ่มขึ้น0.9 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง 0.714285714 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น1.15%

==================

TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน อังคาร ที่ 6ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 เพิ่มขึ้น 1.9เยน  ปิดที่251.8เยน ปริมาณ 1890 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น1890 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด1379 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 249.2 เยน โดยราคาเปิดลดลง-0.7เยน
ขึ้นไปสูงสุด 252.5 เยน โดยราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น2.6เยน
ลงไปต่ำสุด 249.1 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-0.8เยน
ปิดตลาดที่ 251.8 เยน โดยราคาปิดเพิ่มขึ้น1.9เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.76%
คิดเป็นเงินไทย 80.29บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.61บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.89บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 2.6 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 3.4 เยน

หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 249.9 เยน

================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 6 สิงหาคม 2556


ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่246.5 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 4 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่246 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 3.5 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด246.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 246 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 3.5 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 123 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 65-67 บาท เฉลี่ย 66 บาท

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่227 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 4 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่222.3 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.7 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด229.4 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 6.4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 222.3 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 975 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 59-61 บาท เฉลี่ย 60 บาท

=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version