ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน พุธ ที่ 7 สิงหาคม 2556

(1/1)

Rakayang.Com:
สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน พุธ ที่ 7 สิงหาคม 2556

เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =246.4 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.5339 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.0360 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =18280.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 2.987 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =เพิ่มขึ้น0.0025 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =77.9บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 61.825 ดอลลาร์/กก.  ลดลง -0.32 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =245 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.45 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.013 ดอลลาร์/กก.

รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน พุธ ที่ 7ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 ลดลง -3.5เยน  Settle อยู่ที่ 246.4เยน ปริมาณ 5524 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 5,524 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 4,490 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 248.2 เยน โดยราคาเปิด  ลดลง -1.7 เยน(-0.68%)
ขึ้นไปสูงสุด 251.2 เยน โดยราคาสูงสุด  เพิ่มขึ้น 1.3 เยน(0.52%)
ลงไปต่ำสุด 245.9 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -4 เยน(-1.60%)
ปิดตลาดที่ 246.8 เยน โดยราคาปิด  ลดลง -3.1 เยน(-1.24%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่246.4 เยน
ราคา Settle ลดลง -3.5 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -1.40%
คิดเป็นเงินไทย 79.81บาท/กก. ลดลง -1.13บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.53 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.035993418 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.3908 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -1.4 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 5.3 เยน

======================

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน พุธ ที่ 7 สิงหาคม 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014เพิ่มขึ้น15หยวนปิดที่ราคา(close) 18,280หยวน/ตัน ปริมาณ822,124 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น822,124 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น30 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 18,300 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 35 หยวน/ตัน  หรือ 0.20%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 18,525 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 260 หยวน/ตัน  หรือ 1.49%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 18,215 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -50 หยวน/ตัน  หรือ -0.29%
และมาปิดที่ 18,280 หยวน/ตัน
ราคาปิดเพิ่มขึ้น15 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น0.08%
คิดเป็นเงินไทย92.50บาท/กก.เพิ่มขึ้น0.05บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้2986.64 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =2.99 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น2.45 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =0.00 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 310 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  ลบ -20 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 18,335หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น70 หยวน/ตัน หรือ 0.38%
ราคา Settle สูงกว่าราคาปิด 55 หยวน
====================

AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน พุธ ที่ 7ส.ค. 56  ราคาเดือน  41699 ลดลง -0.4 บาท ปิดที่ราคา  77.9 บาท ปริมาณการซื้อขาย 68สัญญา

ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น68 สัญญา
ราคาเดือน 41699 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น29 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่77.8บาท/กก. ราคาเปิด ลดลง -0.5 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่78บาท/กก. ราคาสูงสุด ลดลง -0.3 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 77.6บาท/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -0.7 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0.4 บาท
ปิดตลาดที่77.9บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 61.82539683 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.26 บาท/ดอลลาร์)
ราคา ลดลง -0.4(หรือเปลี่ยวนแปลง -0.317460317 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.51

==================

TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน พุธ ที่ 7ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 เพิ่มขึ้น 0.8เยน  ปิดที่247.2เยน ปริมาณ 2239 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น2239 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด1313 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 245.1 เยน โดยราคาเปิดลดลง-1.3เยน
ขึ้นไปสูงสุด 247.3 เยน โดยราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น0.9เยน
ลงไปต่ำสุด 244.6 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-1.8เยน
ปิดตลาดที่ 247.2 เยน โดยราคาปิดเพิ่มขึ้น0.8เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.32%
คิดเป็นเงินไทย 80.07บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.26บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.39บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 2.1 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 2.7 เยน

หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 246.4 เยน

================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 7 สิงหาคม 2556


ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่245 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -1.3 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่245 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.3 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด245 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.3 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 245 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.3 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 39 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 65-67 บาท เฉลี่ย 66 บาท

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่225.8 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -2.6 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่228.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.1 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด229.4 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 225.8 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1084 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 59-61 บาท เฉลี่ย 60 บาท

=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version