ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2556

(1/1)

Rakayang.Com:
สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2556

เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =265.2 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.7605 ดอลลาร์/กก.เพิ่มขึ้น 0.0406 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =19720.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.221 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =เพิ่มขึ้น0.0711 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =81.55บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 65.240 ดอลลาร์/กก.  เพิ่มขึ้น1.24 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =259 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.59 ดอลลาร์/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.15 ดอลลาร์/กก.

รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 12ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 เพิ่มขึ้น 3.9เยน  Settle อยู่ที่ 265.2เยน ปริมาณ 8440 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 8,440 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 6,770 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 262.9 เยน โดยราคาเปิด  เพิ่มขึ้น 1.6 เยน(0.61%)
ขึ้นไปสูงสุด 266.3 เยน โดยราคาสูงสุด  เพิ่มขึ้น 5 เยน(1.91%)
ลงไปต่ำสุด 261.3 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง 0 เยน(0.00%)
ปิดตลาดที่ 265.5 เยน โดยราคาปิด  เพิ่มขึ้น 4.2 เยน(1.61%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่265.2 เยน
ราคา Settle เพิ่มขึ้น 3.9 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น 1.49%
คิดเป็นเงินไทย 85.70บาท/กก. เพิ่มขึ้น 1.26บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.76 ดอลลาร์/กก.เพิ่มขึ้น 0.040595399 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.3146 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 2.6 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 5 เยน

======================

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014เพิ่มขึ้น435หยวนปิดที่ราคา(close) 19,720หยวน/ตัน ปริมาณ801,686 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น801,686 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น30 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 19,400 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 115 หยวน/ตัน  หรือ 0.63%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 19,800 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 515 หยวน/ตัน  หรือ 2.81%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 19,320 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 35 หยวน/ตัน  หรือ 0.19%
และมาปิดที่ 19,720 หยวน/ตัน
ราคาปิดเพิ่มขึ้น435 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น2.26%
คิดเป็นเงินไทย99.78บาท/กก.เพิ่มขึ้น2.43บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3221.49 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.22 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น71.06 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =0.07 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 480 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  บวก 320 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 19,520หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น235 หยวน/ตัน หรือ 1.20%
ราคา Settle ต่ำกว่าราคาปิด -200 หยวน
====================

AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน จันทร์ ที่ 12ส.ค. 56  ราคาเดือน  41699 เพิ่มขึ้น1.55 บาท ปิดที่ราคา  81.55 บาท ปริมาณการซื้อขาย 314สัญญา

ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น314 สัญญา
ราคาเดือน 41699 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น161 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่81.95บาท/กก. ราคาเปิด เพิ่มขึ้น 1.95 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่82บาท/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 2 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 80.8บาท/กก. ราคาต่ำสุด  เพิ่มขึ้น 0.8 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 1.2 บาท
ปิดตลาดที่81.55บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 65.24 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.25 บาท/ดอลลาร์)
ราคา เพิ่มขึ้น1.55 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง 1.24 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น1.90%

==================

TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน จันทร์ ที่ 12ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 ลดลง -4.1เยน  ปิดที่261.1เยน ปริมาณ 1886 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น1886 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด1492 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 266 เยน โดยราคาเปิดเพิ่มขึ้น0.8เยน
ขึ้นไปสูงสุด 266 เยน โดยราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น0.8เยน
ลงไปต่ำสุด 260.8 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-4.4เยน
ปิดตลาดที่ 261.1 เยน โดยราคาปิดลดลง-4.1เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ -1.55%
คิดเป็นเงินไทย 84.37บาท/กก. ลดลง -1.32บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.31บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -4.9 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 5.2 เยน

หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 265.2 เยน

================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 12 สิงหาคม 2556

ราคาเดือนใกล้(Spot monht)ไม่มีการซื้อขาย ส่วนราคาเดือนถัดไปที่มีการซื้อขายมีดังนี้
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่259 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 15 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่259 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 15 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด259 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 15 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 259 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 15 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 26 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 69-71 บาท เฉลี่ย 70 บาท

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่239.1 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 11.2 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่240 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 12.1 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด245 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 17.1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 239.1 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 11.2 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1416 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 63-65 บาท เฉลี่ย 64 บาท

=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version