ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2556

(1/1)

Rakayang.Com:
สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2556

เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =265 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.7249 ดอลลาร์/กก.เพิ่มขึ้น -0.0021 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =19855.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.242 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =เพิ่มขึ้น0.0547 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =83.8บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 66.508 ดอลลาร์/กก.  เพิ่มขึ้น1.79 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =264 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.64 ดอลลาร์/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.065 ดอลลาร์/กก.

รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 13ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 ลดลง -0.2เยน  Settle อยู่ที่ 265เยน ปริมาณ 5759 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 5,759 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 4,757 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 264.2 เยน โดยราคาเปิด  ลดลง -1 เยน(-0.38%)
ขึ้นไปสูงสุด 266.9 เยน โดยราคาสูงสุด  เพิ่มขึ้น 1.7 เยน(0.64%)
ลงไปต่ำสุด 262.8 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -2.4 เยน(-0.90%)
ปิดตลาดที่ 265.5 เยน โดยราคาปิด  เพิ่มขึ้น 0.3 เยน(0.11%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่265 เยน
ราคา Settle เพิ่มขึ้น -0.2 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น -0.08%
คิดเป็นเงินไทย 84.93บาท/กก. ลดลง -0.06บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.72 ดอลลาร์/กก.เพิ่มขึ้น -0.002056555 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.0495 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 1.3 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 4.1 เยน

======================

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014เพิ่มขึ้น335หยวนปิดที่ราคา(close) 19,855หยวน/ตัน ปริมาณ813,068 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น813,068 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น116 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 19,700 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 180 หยวน/ตัน  หรือ 0.98%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 19,925 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 405 หยวน/ตัน  หรือ 2.17%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 19,640 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 120 หยวน/ตัน  หรือ 0.64%
และมาปิดที่ 19,855 หยวน/ตัน
ราคาปิดเพิ่มขึ้น335 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น1.72%
คิดเป็นเงินไทย100.47บาท/กก.เพิ่มขึ้น1.32บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3242.32 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.24 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น54.71 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =0.05 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 285 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  บวก 155 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 19,765หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น245 หยวน/ตัน หรือ 1.24%
ราคา Settle ต่ำกว่าราคาปิด -90 หยวน
====================

AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน อังคาร ที่ 13ส.ค. 56  ราคาเดือน  41699 เพิ่มขึ้น2.25 บาท ปิดที่ราคา  83.8 บาท ปริมาณการซื้อขาย 205สัญญา

ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น205 สัญญา
ราคาเดือน 41699 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น111 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่82บาท/กก. ราคาเปิด เพิ่มขึ้น 0.45 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่83.8บาท/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 2.25 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 82บาท/กก. ราคาต่ำสุด  เพิ่มขึ้น 0.45 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 1.8 บาท
ปิดตลาดที่83.8บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 66.50793651 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.26 บาท/ดอลลาร์)
ราคา เพิ่มขึ้น2.25 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง 1.785714286 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น2.68%

==================

TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน อังคาร ที่ 13ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 เพิ่มขึ้น 2.3เยน  ปิดที่267.3เยน ปริมาณ 2277 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น2277 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด1817 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 266.4 เยน โดยราคาเปิดเพิ่มขึ้น1.4เยน
ขึ้นไปสูงสุด 269 เยน โดยราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น4เยน
ลงไปต่ำสุด 265 เยน โดยราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น0เยน
ปิดตลาดที่ 267.3 เยน โดยราคาปิดเพิ่มขึ้น2.3เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.87%
คิดเป็นเงินไทย 85.67บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.74บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.05บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 0.9 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 4 เยน

หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 265 เยน

================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2556


ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่264 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 6.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่259.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 2 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด264 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 6.5 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 259.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 2 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 51 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 70-72 บาท เฉลี่ย 71 บาท

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่240.5 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -0.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่241.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.8 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด244.8 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.8 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 240.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.5 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1707 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 63-65 บาท เฉลี่ย 64 บาท

=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version