ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15 สิงหาคม 2556

(1/1)

Rakayang.Com:
สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15 สิงหาคม 2556

เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =264.6 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.7075 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.0133 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =19525.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.192 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =ลดลง-0.0351 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =82.1บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 65.159 ดอลลาร์/กก.  ลดลง -0.56 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =259 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.59 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.01 ดอลลาร์/กก.

รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 ลดลง -1.3เยน  Settle อยู่ที่ 264.6เยน ปริมาณ 4973 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 4,973 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 4,229 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 263.1 เยน โดยราคาเปิด  ลดลง -2.8 เยน(-1.05%)
ขึ้นไปสูงสุด 267.4 เยน โดยราคาสูงสุด  เพิ่มขึ้น 1.5 เยน(0.56%)
ลงไปต่ำสุด 262.8 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -3.1 เยน(-1.17%)
ปิดตลาดที่ 264.9 เยน โดยราคาปิด  ลดลง -1 เยน(-0.38%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่264.6 เยน
ราคา Settle ลดลง -1.3 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.49%
คิดเป็นเงินไทย 84.66บาท/กก. ลดลง -0.42บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.71 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.013301954 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.996 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 1.8 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 4.6 เยน

======================

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15 สิงหาคม 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014ลดลง-215หยวนปิดที่ราคา(close) 19,525หยวน/ตัน ปริมาณ790,946 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น790,946 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น48 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 19,750 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 10 หยวน/ตัน  หรือ 0.05%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 19,920 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 180 หยวน/ตัน  หรือ 0.96%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 19,465 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -275 หยวน/ตัน  หรือ -1.47%
และมาปิดที่ 19,525 หยวน/ตัน
ราคาปิดลดลง-215 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง-1.09%
คิดเป็นเงินไทย98.80บาท/กก.ลดลง-0.96บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3192.03 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.19 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงลดลง-35.15 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =-0.04 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 455 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  ลบ -225 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 19,655หยวน/ตัน ลดลง-85 หยวน/ตัน หรือ -0.43%
ราคา Settle สูงกว่าราคาปิด 130 หยวน
====================

AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15ส.ค. 56  ราคาเดือน  41699 ลดลง -0.7 บาท ปิดที่ราคา  82.1 บาท ปริมาณการซื้อขาย 200สัญญา

ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น200 สัญญา
ราคาเดือน 41699 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น131 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่82.15บาท/กก. ราคาเปิด ลดลง -0.65 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่82.15บาท/กก. ราคาสูงสุด ลดลง -0.65 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 81.7บาท/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -1.1 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0.45 บาท
ปิดตลาดที่82.1บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 65.15873016 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.26 บาท/ดอลลาร์)
ราคา ลดลง -0.7 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง -0.555555556 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.85%

==================

TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 ลดลง -0.3เยน  ปิดที่264.3เยน ปริมาณ 824 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น824 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด641 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 264.1 เยน โดยราคาเปิดลดลง-0.5เยน
ขึ้นไปสูงสุด 265.3 เยน โดยราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น0.7เยน
ลงไปต่ำสุด 263.1 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-1.5เยน
ปิดตลาดที่ 264.3 เยน โดยราคาปิดลดลง-0.3เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.11%
คิดเป็นเงินไทย 84.57บาท/กก. ลดลง -0.10บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.00บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 0.2 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 2.2 เยน

หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 264.6 เยน

================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 15 สิงหาคม 2556


ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่259 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่258.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.5 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด259 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 258.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.5 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 196 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 69-71 บาท เฉลี่ย 70 บาท

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่238.5 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่241 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 1.5 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด243 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.5 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 238 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.5 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1101 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 63-65 บาท เฉลี่ย 64 บาท

=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version