ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556

(1/1)

Rakayang.Com:
สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556

เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =267.3 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.7399 ดอลลาร์/กก.เพิ่มขึ้น 0.0277 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =19880.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.253 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =เพิ่มขึ้น0.0368 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =82.7บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 65.118 ดอลลาร์/กก.  เพิ่มขึ้น0.47 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =262.6 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.626 ดอลลาร์/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.036 ดอลลาร์/กก.

รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 16ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 เพิ่มขึ้น 2.7เยน  Settle อยู่ที่ 267.3เยน ปริมาณ 8556 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 8,556 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 7,140 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 262.7 เยน โดยราคาเปิด  ลดลง -1.9 เยน(-0.72%)
ขึ้นไปสูงสุด 269 เยน โดยราคาสูงสุด  เพิ่มขึ้น 4.4 เยน(1.66%)
ลงไปต่ำสุด 261.6 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -3 เยน(-1.13%)
ปิดตลาดที่ 267 เยน โดยราคาปิด  เพิ่มขึ้น 2.4 เยน(0.91%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่267.3 เยน
ราคา Settle เพิ่มขึ้น 2.7 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น 1.02%
คิดเป็นเงินไทย 85.84บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.87บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.74 ดอลลาร์/กก.เพิ่มขึ้น 0.027675277 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.1151 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 4.3 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 7.4 เยน

======================

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014เพิ่มขึ้น225หยวนปิดที่ราคา(close) 19,880หยวน/ตัน ปริมาณ1,084,980 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น1,084,980 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น88 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 19,615 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -40 หยวน/ตัน  หรือ -0.21%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 20,210 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 555 หยวน/ตัน  หรือ 2.82%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 19,560 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -95 หยวน/ตัน  หรือ -0.48%
และมาปิดที่ 19,880 หยวน/ตัน
ราคาปิดเพิ่มขึ้น225 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น1.14%
คิดเป็นเงินไทย100.59บาท/กก.เพิ่มขึ้น1.14บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3252.72 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.25 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น36.81 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =0.04 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 650 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  บวก 265 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 19,805หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น150 หยวน/ตัน หรือ 0.76%
ราคา Settle ต่ำกว่าราคาปิด -75 หยวน
====================

AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน ศุกร์ ที่ 16ส.ค. 56  ราคาเดือน  41699 เพิ่มขึ้น0.6 บาท ปิดที่ราคา  82.7 บาท ปริมาณการซื้อขาย 164สัญญา

ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น164 สัญญา
ราคาเดือน 41699 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น117 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่82.8บาท/กก. ราคาเปิด เพิ่มขึ้น 0.7 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่83.7บาท/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 1.6 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 82.7บาท/กก. ราคาต่ำสุด  เพิ่มขึ้น 0.6 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 1 บาท
ปิดตลาดที่82.7บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 65.11811024 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.27 บาท/ดอลลาร์)
ราคา เพิ่มขึ้น0.6 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง 0.472440945 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น0.73%

==================

TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน ศุกร์ ที่ 16ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 ลดลง -1.3เยน  ปิดที่266เยน ปริมาณ 595 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น595 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด508 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 266.3 เยน โดยราคาเปิดลดลง-1เยน
ขึ้นไปสูงสุด 266.7 เยน โดยราคาสูงสุดลดลง-0.6เยน
ลงไปต่ำสุด 264.7 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-2.6เยน
ปิดตลาดที่ 266 เยน โดยราคาปิดลดลง-1.3เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.49%
คิดเป็นเงินไทย 85.43บาท/กก. ลดลง -0.42บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.12บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -0.3 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 2 เยน

หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 267.3 เยน

================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2556


ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่262.6 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 3.6 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่262.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 3.5 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด263 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 261 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 2 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 66 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 70-72 บาท เฉลี่ย 71 บาท

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่242 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 2 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่242.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 2.5 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด243 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 3 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 242 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 2 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1008 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 64-66 บาท เฉลี่ย 65 บาท

=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version