ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556

(1/1)

Rakayang.Com:
สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556

เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =266.5 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.7308 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.0082 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =19855.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.249 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =เพิ่มขึ้น0.0082 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =82.75บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 65.157 ดอลลาร์/กก.  เพิ่มขึ้น0.04 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =261 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.61 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.007 ดอลลาร์/กก.

รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 19ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 ลดลง -0.8เยน  Settle อยู่ที่ 266.5เยน ปริมาณ 4780 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 4,780 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 4,076 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 267.9 เยน โดยราคาเปิด  เพิ่มขึ้น 0.6 เยน(0.22%)
ขึ้นไปสูงสุด 268.8 เยน โดยราคาสูงสุด  เพิ่มขึ้น 1.5 เยน(0.56%)
ลงไปต่ำสุด 266.3 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -1 เยน(-0.37%)
ปิดตลาดที่ 266.6 เยน โดยราคาปิด  ลดลง -0.7 เยน(-0.26%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่266.5 เยน
ราคา Settle ลดลง -0.8 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.30%
คิดเป็นเงินไทย 85.54บาท/กก. ลดลง -0.26บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.73 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.008197561 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.0992 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -1.3 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 2.5 เยน

======================

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014เพิ่มขึ้น50หยวนปิดที่ราคา(close) 19,855หยวน/ตัน ปริมาณ776,968 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น776,968 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น108 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 19,900 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 95 หยวน/ตัน  หรือ 0.51%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 20,120 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 315 หยวน/ตัน  หรือ 1.59%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 19,765 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -40 หยวน/ตัน  หรือ -0.20%
และมาปิดที่ 19,855 หยวน/ตัน
ราคาปิดเพิ่มขึ้น50 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น0.25%
คิดเป็นเงินไทย100.47บาท/กก.เพิ่มขึ้น0.25บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3248.63 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.25 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น8.18 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =0.01 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 355 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  ลบ -45 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 19,945หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น140 หยวน/ตัน หรือ 0.70%
ราคา Settle สูงกว่าราคาปิด 90 หยวน
====================

AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน จันทร์ ที่ 19ส.ค. 56  ราคาเดือน  41699 เพิ่มขึ้น0.05 บาท ปิดที่ราคา  82.75 บาท ปริมาณการซื้อขาย 166สัญญา

ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น166 สัญญา
ราคาเดือน 41699 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น102 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่82.9บาท/กก. ราคาเปิด เพิ่มขึ้น 0.2 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่83.25บาท/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.55 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 82.5บาท/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -0.2 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0.75 บาท
ปิดตลาดที่82.75บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 65.15748031 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.27 บาท/ดอลลาร์)
ราคา เพิ่มขึ้น0.05 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง 0.039370079 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น0.06%

==================

TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน จันทร์ ที่ 19ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 ลดลง -0.5เยน  ปิดที่266เยน ปริมาณ 532 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น532 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด484 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 265.9 เยน โดยราคาเปิดลดลง-0.6เยน
ขึ้นไปสูงสุด 266.4 เยน โดยราคาสูงสุดลดลง-0.1เยน
ลงไปต่ำสุด 265.3 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-1.2เยน
ปิดตลาดที่ 266 เยน โดยราคาปิดลดลง-0.5เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.19%
คิดเป็นเงินไทย 85.38บาท/กก. ลดลง -0.16บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.10บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 0.1 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 1.1 เยน

หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 266.5 เยน

================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 19 สิงหาคม 2556


ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่261 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -0.7 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่260 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.7 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด261 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.7 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 260 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 72 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 68-70 บาท เฉลี่ย 69 บาท

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ส.ค.ปิดที่242.7 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -0.7 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่244.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 1.1 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด244.6 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 242.7 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1136 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 63-65 บาท เฉลี่ย 64 บาท

=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version