ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556

(1/1)

Rakayang.Com:
สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556

เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =260.8 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.6740 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.0185 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =19470.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.180 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =ลดลง-0.0776 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =81.9บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 64.488 ดอลลาร์/กก.  ลดลง -0.67 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =257 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.57 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.04 ดอลลาร์/กก.

รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 20ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 ลดลง -1.8เยน  Settle อยู่ที่ 260.8เยน ปริมาณ 162 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 162 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 148 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 259.1 เยน โดยราคาเปิด  ลดลง -1.7 เยน(-0.65%)
ขึ้นไปสูงสุด 259.8 เยน โดยราคาสูงสุด  ลดลง -1 เยน(-0.38%)
ลงไปต่ำสุด 258.6 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -2.2 เยน(-0.84%)
ปิดตลาดที่ 259 เยน โดยราคาปิด  ลดลง -1.8 เยน(-0.69%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่260.8 เยน
ราคา Settle ลดลง -1.8 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.69%
คิดเป็นเงินไทย 84.94บาท/กก. ลดลง -0.59บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.67 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.01845586 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.5704 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -0.1 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 1.2 เยน

======================

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014ลดลง-475หยวนปิดที่ราคา(close) 19,470หยวน/ตัน ปริมาณ765,452 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น765,452 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น8 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 19,760 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -185 หยวน/ตัน  หรือ -0.98%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 19,860 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -85 หยวน/ตัน  หรือ -0.43%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 19,350 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -595 หยวน/ตัน  หรือ -2.98%
และมาปิดที่ 19,470 หยวน/ตัน
ราคาปิดลดลง-475 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง-2.38%
คิดเป็นเงินไทย98.52บาท/กก.ลดลง-2.40บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3180.07 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.18 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงลดลง-77.58 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =-0.08 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 510 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  ลบ -290 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 19,625หยวน/ตัน ลดลง-320 หยวน/ตัน หรือ -1.63%
ราคา Settle สูงกว่าราคาปิด 155 หยวน
====================

AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน อังคาร ที่ 20ส.ค. 56  ราคาเดือน  41699 ลดลง -0.85 บาท ปิดที่ราคา  81.9 บาท ปริมาณการซื้อขาย 128สัญญา

ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น128 สัญญา
ราคาเดือน 41699 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น73 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่82.1บาท/กก. ราคาเปิด ลดลง -0.65 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่82.1บาท/กก. ราคาสูงสุด ลดลง -0.65 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 81.15บาท/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -1.6 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0.95 บาท
ปิดตลาดที่81.9บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 64.48818898 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.27 บาท/ดอลลาร์)
ราคา ลดลง -0.85 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง -0.669291339 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -1.04%

==================

TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน อังคาร ที่ 20ส.ค. 56  ราคาเดือน  41640 ลดลง -1.7เยน  ปิดที่259.1เยน ปริมาณ 926 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น926 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41640ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด847 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 259.1 เยน โดยราคาเปิดลดลง-1.7เยน
ขึ้นไปสูงสุด 260 เยน โดยราคาสูงสุดลดลง-0.8เยน
ลงไปต่ำสุด 258.6 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-2.2เยน
ปิดตลาดที่ 259.1 เยน โดยราคาปิดลดลง-1.7เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.65%
คิดเป็นเงินไทย 84.39บาท/กก. ลดลง -0.55บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.57บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น  เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 1.4 เยน

หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 260.8 เยน

================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 20 สิงหาคม 2556


ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่257 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -4 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่257 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -4 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด257 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 257 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -4 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 103 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 69-71 บาท เฉลี่ย 70 บาท

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่238 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -5.3 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่241.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.8 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด242 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.3 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 238 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -5.3 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2354 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 63-65 บาท เฉลี่ย 64 บาท

=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version