ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 19 กันยายน 2556

(1/1)

Rakayang.Com:
สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 19 กันยายน 2556
เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =285.3 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.8982 ดอลลาร์/กก.เพิ่มขึ้น 0.0762 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =88บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 70.968 ดอลลาร์/กก.  เพิ่มขึ้น0.60 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =280 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.8 ดอลลาร์/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.05 ดอลลาร์/กก.
รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 19ก.ย. 56  ราคาเดือน  41671 เพิ่มขึ้น 7.5เยน  Settle อยู่ที่ 285.3เยน ปริมาณ 4950 สัญญา
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 4,950 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41671 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 4,185 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 285 เยน โดยราคาเปิด  เพิ่มขึ้น 7.2 เยน(2.59%)
ขึ้นไปสูงสุด 287 เยน โดยราคาสูงสุด  เพิ่มขึ้น 9.2 เยน(3.31%)
ลงไปต่ำสุด 284.3 เยน โดยราคาต่ำสุด  เพิ่มขึ้น 6.5 เยน(2.34%)
ปิดตลาดที่ 285.3 เยน โดยราคาปิด  เพิ่มขึ้น 7.5 เยน(2.70%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่285.3 เยน
ราคา Settle เพิ่มขึ้น 7.5 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น 2.70%
คิดเป็นเงินไทย 89.69บาท/กก. เพิ่มขึ้น 2.36บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.90 ดอลลาร์/กก.เพิ่มขึ้น 0.076188541 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.4354 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 0.3 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 2.7 เยน


====================
AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 19ก.ย. 56  ราคาเดือน  41730 เพิ่มขึ้น0.75 บาท ปิดที่ราคา  88 บาท ปริมาณการซื้อขาย 164สัญญา
ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น164 สัญญา
ราคาเดือน 41730 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น122 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่89.3บาท/กก. ราคาเปิด เพิ่มขึ้น 2.05 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่89.3บาท/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 2.05 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 87.8บาท/กก. ราคาต่ำสุด  เพิ่มขึ้น 0.55 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 1.5 บาท
ปิดตลาดที่88บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 70.96774194 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.24 บาท/ดอลลาร์)
ราคา เพิ่มขึ้น0.75 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง 0.60483871 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น0.85%
==================
TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 19ก.ย. 56  ราคาเดือน  41671 ลดลง -0.3เยน  ปิดที่285เยน ปริมาณ 1707 สัญญา
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น1707 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41671ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด1135 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 286.7 เยน โดยราคาเปิดเพิ่มขึ้น1.4เยน
ขึ้นไปสูงสุด 286.9 เยน โดยราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น1.6เยน
ลงไปต่ำสุด 283.5 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-1.8เยน
ปิดตลาดที่ 285 เยน โดยราคาปิดลดลง-0.3เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.11%
คิดเป็นเงินไทย 89.59บาท/กก. ลดลง -0.09บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.44บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -1.7 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 3.4 เยน
หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 285.3 เยน
================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 19 กันยายน 2556

ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่280 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่282.1 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 7.1 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด282.1 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 7.1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 280 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 5 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 82 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 75-77 บาท เฉลี่ย 76 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่249 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 5.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่250 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 6.5 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด250.4 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 6.9 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 249 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 5.5 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1619 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 65-67 บาท เฉลี่ย 66 บาท
=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version