ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556

(1/1)

Rakayang.Com:

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556


เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =283.9 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.8602 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.0141 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =20795.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.397 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =เพิ่มขึ้น0.0988 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =87บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 70.161 ดอลลาร์/กก.  ลดลง -0.81 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =267 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.67 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.01 ดอลลาร์/กก.


รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 20ก.ย. 56  ราคาเดือน  41671 ลดลง -1.4เยน  Settle อยู่ที่ 283.9เยน ปริมาณ 3219 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 3,219 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41671 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 2,749 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 285.3 เยน โดยราคาเปิด  ลดลง 0 เยน(0.00%)
ขึ้นไปสูงสุด 285.4 เยน โดยราคาสูงสุด  เพิ่มขึ้น 0.1 เยน(0.04%)
ลงไปต่ำสุด 281.5 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -3.8 เยน(-1.33%)
ปิดตลาดที่ 284.4 เยน โดยราคาปิด  ลดลง -0.9 เยน(-0.32%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่283.9 เยน
ราคา Settle ลดลง -1.4 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.49%
คิดเป็นเงินไทย 88.49บาท/กก. ลดลง -0.44บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.86 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.014104372 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.168 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -0.9 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 3.9 เยน


======================


ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน ศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014เพิ่มขึ้น605หยวนปิดที่ราคา(close) 20,795หยวน/ตัน ปริมาณ856,540 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น856,540 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น98,686 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 20,315 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 125 หยวน/ตัน  หรือ 0.62%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 20,820 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 630 หยวน/ตัน  หรือ 3.06%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 20,170 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -20 หยวน/ตัน  หรือ -0.10%
และมาปิดที่ 20,795 หยวน/ตัน
ราคาปิดเพิ่มขึ้น605 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น3.00%
คิดเป็นเงินไทย105.22บาท/กก.เพิ่มขึ้น1.57บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3397.15 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.40 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น98.84 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =0.10 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 650 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  บวก 480 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 20,445หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น255 หยวน/ตัน หรือ 1.25%
ราคา Settle ต่ำกว่าราคาปิด -350 หยวน
====================


AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน ศุกร์ ที่ 20ก.ย. 56  ราคาเดือน  41730 ลดลง -1 บาท ปิดที่ราคา  87 บาท ปริมาณการซื้อขาย 188สัญญา


ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น188 สัญญา
ราคาเดือน 41730 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น111 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่87.3บาท/กก. ราคาเปิด ลดลง -0.7 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่87.5บาท/กก. ราคาสูงสุด ลดลง -0.5 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 86.3บาท/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -1.7 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 1.2 บาท
ปิดตลาดที่87บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 70.16129032 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.24 บาท/ดอลลาร์)
ราคา ลดลง -1 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง -0.806451613 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -1.15%


==================


TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน ศุกร์ ที่ 20ก.ย. 56  ราคาเดือน  41671 ลดลง -0.9เยน  ปิดที่283เยน ปริมาณ 478 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น478 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41671ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด384 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 282.9 เยน โดยราคาเปิดลดลง-1เยน
ขึ้นไปสูงสุด 283.7 เยน โดยราคาสูงสุดลดลง-0.2เยน
ลงไปต่ำสุด 281.8 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-2.1เยน
ปิดตลาดที่ 283 เยน โดยราคาปิดลดลง-0.9เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.32%
คิดเป็นเงินไทย 88.21บาท/กก. ลดลง -0.28บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.17บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 0.1 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 1.9 เยน


หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 283.9 เยน


================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่267 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่268 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง 0 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด268 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง 0 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 267 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 36 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 71-73 บาท เฉลี่ย 72 บาท


ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่243.5 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -1.8 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่243.4 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.9 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด243.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.8 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 241 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -4.3 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 981 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 63-65 บาท เฉลี่ย 64 บาท


=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version