ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน จันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556

(1/1)

Rakayang.Com:
สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน จันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556
เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
SHFE ปิดตลาด =20900.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.416 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =เพิ่มขึ้น0.0744 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =86.6บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 69.839 ดอลลาร์/กก.  ลดลง -0.32 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =266 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.66 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.01 ดอลลาร์/กก.
รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 23ก.ย. 56  ราคาเดือน  41671 ลดลง -1.4เยน  Settle อยู่ที่ 283.9เยน ปริมาณ 3219 สัญญา
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 3,219 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41671 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 2,749 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 285.3 เยน โดยราคาเปิด  ลดลง 0 เยน(0.00%)
ขึ้นไปสูงสุด 285.4 เยน โดยราคาสูงสุด  เพิ่มขึ้น 0.1 เยน(0.04%)
ลงไปต่ำสุด 281.5 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -3.8 เยน(-1.33%)
ปิดตลาดที่ 284.4 เยน โดยราคาปิด  ลดลง -0.9 เยน(-0.32%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่283.9 เยน
ราคา Settle ลดลง -1.4 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.49%
คิดเป็นเงินไทย 88.49บาท/กก. ลดลง -0.44บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.86 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.014127144 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.168 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -0.9 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 3.9 เยน
======================
ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน จันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014เพิ่มขึ้น455หยวนปิดที่ราคา(close) 20,900หยวน/ตัน ปริมาณ664,892 สัญญา
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น664,892 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น88,302 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 20,590 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 145 หยวน/ตัน  หรือ 0.71%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 20,950 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 505 หยวน/ตัน  หรือ 2.44%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 20,515 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 70 หยวน/ตัน  หรือ 0.34%
และมาปิดที่ 20,900 หยวน/ตัน
ราคาปิดเพิ่มขึ้น455 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น2.23%
คิดเป็นเงินไทย105.75บาท/กก.เพิ่มขึ้น1.62บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3415.70 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.42 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น74.36 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =0.07 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 435 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  บวก 310 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 20,740หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น295 หยวน/ตัน หรือ 1.42%
ราคา Settle ต่ำกว่าราคาปิด -160 หยวน
====================
AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน จันทร์ ที่ 23ก.ย. 56  ราคาเดือน  41730 ลดลง -0.4 บาท ปิดที่ราคา  86.6 บาท ปริมาณการซื้อขาย 109สัญญา
ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น109 สัญญา
ราคาเดือน 41730 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น75 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่86.5บาท/กก. ราคาเปิด ลดลง -0.5 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่86.7บาท/กก. ราคาสูงสุด ลดลง -0.3 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 86.2บาท/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -0.8 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0.5 บาท
ปิดตลาดที่86.6บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 69.83870968 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.24 บาท/ดอลลาร์)
ราคา ลดลง -0.4 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง -0.322580645 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.46%
==================

ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556

ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่266 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่266 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด266 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 266 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 45 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 71-73 บาท เฉลี่ย 72 บาท
ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่239.9 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -2.7 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่241.3 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.3 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด242 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.6 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 239.9 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1241 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 63-65 บาท เฉลี่ย 64 บาท
=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version