ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน อังคาร ที่ 24 กันยายน 2556

(1/1)

Rakayang.Com:

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน อังคาร ที่ 24 กันยายน 2556


เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =276.4 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.7998 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.0760 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =20635.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.372 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =ลดลง-0.0172 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =85.7บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 68.560 ดอลลาร์/กก.  ลดลง -0.68 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =264 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.64 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.02 ดอลลาร์/กก.


รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 24ก.ย. 56  ราคาเดือน  41671 ลดลง -7.5เยน  Settle อยู่ที่ 276.4เยน ปริมาณ 9821 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 9,821 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41671 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 8,319 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 279.1 เยน โดยราคาเปิด  ลดลง -4.8 เยน(-1.69%)
ขึ้นไปสูงสุด 282.7 เยน โดยราคาสูงสุด  ลดลง -1.2 เยน(-0.42%)
ลงไปต่ำสุด 275.1 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -8.8 เยน(-3.10%)
ปิดตลาดที่ 277.1 เยน โดยราคาปิด  ลดลง -6.8 เยน(-2.40%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่276.4 เยน
ราคา Settle ลดลง -7.5 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -2.64%
คิดเป็นเงินไทย 87.28บาท/กก. ลดลง -2.37บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.80 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.075972447 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.5783 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -2 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 7.6 เยน


======================


ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน อังคาร ที่ 24 กันยายน 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014ลดลง-105หยวนปิดที่ราคา(close) 20,635หยวน/ตัน ปริมาณ745,366 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น745,366 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น92,824 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 20,760 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 20 หยวน/ตัน  หรือ 0.10%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 20,915 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 175 หยวน/ตัน  หรือ 0.83%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 20,550 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -190 หยวน/ตัน  หรือ -0.91%
และมาปิดที่ 20,635 หยวน/ตัน
ราคาปิดลดลง-105 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง-0.51%
คิดเป็นเงินไทย104.41บาท/กก.ลดลง-0.63บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3371.73 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.37 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงลดลง-17.16 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =-0.02 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 365 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  ลบ -125 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 20,740หยวน/ตัน ลดลง0 หยวน/ตัน หรือ 0.00%
ราคา Settle สูงกว่าราคาปิด 105 หยวน
====================


AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน อังคาร ที่ 24ก.ย. 56  ราคาเดือน  41730 ลดลง -0.85 บาท ปิดที่ราคา  85.7 บาท ปริมาณการซื้อขาย 220สัญญา


ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น220 สัญญา
ราคาเดือน 41730 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น155 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่86.3บาท/กก. ราคาเปิด ลดลง -0.25 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่87บาท/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.45 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 85.7บาท/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -0.85 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 1.3 บาท
ปิดตลาดที่85.7บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 68.56 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.25 บาท/ดอลลาร์)
ราคา ลดลง -0.85 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง -0.68 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.99%


==================


TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน อังคาร ที่ 24ก.ย. 56  ราคาเดือน  41671 ลดลง -0.9เยน  ปิดที่275.5เยน ปริมาณ 820 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น820 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41671ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด760 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 277 เยน โดยราคาเปิดเพิ่มขึ้น0.6เยน
ขึ้นไปสูงสุด 277.6 เยน โดยราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น1.2เยน
ลงไปต่ำสุด 274.5 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-1.9เยน
ปิดตลาดที่ 275.5 เยน โดยราคาปิดลดลง-0.9เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.33%
คิดเป็นเงินไทย 87.00บาท/กก. ลดลง -0.28บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.58บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -1.5 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 3.1 เยน


หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 276.4 เยน


================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 24 กันยายน 2556
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่264 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -2 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่264 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด264 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 264 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 179 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 71-73 บาท เฉลี่ย 72 บาท


ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่239 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -2.2 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่238.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.7 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด239.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.7 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 235.2 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1425 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 63-65 บาท เฉลี่ย 64 บาท


=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version