ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน พุธ ที่ 25 กันยายน 2556

(1/1)

Rakayang.Com:

 
สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน พุธ ที่ 25 กันยายน 2556


เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =274.6 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.7841 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.0183 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =20575.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.362 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =ลดลง-0.0270 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =85.65บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 68.520 ดอลลาร์/กก.  ลดลง -0.04 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =260.5 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.605 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.035 ดอลลาร์/กก.


รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน พุธ ที่ 25ก.ย. 56  ราคาเดือน  41699 ลดลง -1.8เยน  Settle อยู่ที่ 274.6เยน ปริมาณ 9467 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 9,467 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41699 ซึ่งเป็นราคาเดือนก่อนหน้านี้ 4,476 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 274.7 เยน โดยราคาเปิด  ลดลง -1.7 เยน(-0.62%)
ขึ้นไปสูงสุด 275.9 เยน โดยราคาสูงสุด  ลดลง -0.5 เยน(-0.18%)
ลงไปต่ำสุด 271.2 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -5.2 เยน(-1.88%)
ปิดตลาดที่ 274.5 เยน โดยราคาปิด  ลดลง -1.9 เยน(-0.69%)
ส่วนราคา Settle เดือนเก่าอยู่ที่274.6 เยน
ราคา Settle เดือนเก่า ลดลง -1.8 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.65%
คิดเป็นเงินไทย 87.43บาท/กก. ลดลง -0.57บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.78 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.018250025 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.8398 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -0.2 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 4.7 เยน


======================


ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน พุธ ที่ 25 กันยายน 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014ลดลง-165หยวนปิดที่ราคา(close) 20,575หยวน/ตัน ปริมาณ668,452 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น668,452 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น84,530 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 20,620 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -120 หยวน/ตัน  หรือ -0.58%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 20,700 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -40 หยวน/ตัน  หรือ -0.19%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 20,470 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -270 หยวน/ตัน  หรือ -1.28%
และมาปิดที่ 20,575 หยวน/ตัน
ราคาปิดลดลง-165 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง-0.80%
คิดเป็นเงินไทย104.11บาท/กก.ลดลง-1.14บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3362.20 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.36 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงลดลง-26.96 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =-0.03 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 230 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  ลบ -45 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 20,585หยวน/ตัน ลดลง-155 หยวน/ตัน หรือ -0.75%
ราคา Settle สูงกว่าราคาปิด 10 หยวน
====================


AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน พุธ ที่ 25ก.ย. 56  ราคาเดือน  41730 ลดลง -0.05 บาท ปิดที่ราคา  85.65 บาท ปริมาณการซื้อขาย 93สัญญา


ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น93 สัญญา
ราคาเดือน 41730 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น60 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่85.6บาท/กก. ราคาเปิด ลดลง -0.1 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่86บาท/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.3 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 85.45บาท/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -0.25 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0.55 บาท
ปิดตลาดที่85.65บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 68.52 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.25 บาท/ดอลลาร์)
ราคา ลดลง -0.05 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง -0.04 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.06%


==================


TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน พุธ ที่ 25ก.ย. 56  ราคาเดือน  41699 ลดลง -0.8เยน  ปิดที่276.8เยน ปริมาณ 769 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น769 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41699ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด390 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 276.7 เยน โดยราคาเปิดลดลง-0.9เยน
ขึ้นไปสูงสุด 277.7 เยน โดยราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น0.1เยน
ลงไปต่ำสุด 275.9 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-1.7เยน
ปิดตลาดที่ 276.8 เยน โดยราคาปิดลดลง-0.8เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.29%
คิดเป็นเงินไทย 88.13บาท/กก. ลดลง -0.25บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.84บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 0.1 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 1.8 เยน


หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 277.6 เยน


================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พุธ ที่ 25 กันยายน 2556
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่260.5 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -3.5 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่261 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -3 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด262 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 260.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.5 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 83 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 70-72 บาท เฉลี่ย 71 บาท


ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ก.ย.ปิดที่236 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -1.8 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่235.1 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -2.7 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด236 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.8 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 232 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -5.8 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1982 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 62-64 บาท เฉลี่ย 63 บาท


=====================================================================

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version