ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 26 กันยายน 2556

(1/1)

Rakayang.Com:

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 26 กันยายน 2556

เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =277.7 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.8245 ดอลลาร์/กก.เพิ่มขึ้น 0.0010 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =20620.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.369 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =เพิ่มขึ้น0.0057 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =85.7บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 68.560 ดอลลาร์/กก.  เพิ่มขึ้น0.04 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =257.5 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.575 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.03 ดอลลาร์/กก.

รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 26ก.ย. 56  ราคาเดือน  41699 เพิ่มขึ้น 0.1เยน  Settle อยู่ที่ 277.7เยน ปริมาณ 6032 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 6,032 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41699 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 3,264 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 275 เยน โดยราคาเปิด  ลดลง -2.6 เยน(-0.94%)
ขึ้นไปสูงสุด 278 เยน โดยราคาสูงสุด  เพิ่มขึ้น 0.4 เยน(0.14%)
ลงไปต่ำสุด 274 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -3.6 เยน(-1.30%)
ปิดตลาดที่ 277.9 เยน โดยราคาปิด  เพิ่มขึ้น 0.3 เยน(0.11%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่277.7 เยน
ราคา Settle เพิ่มขึ้น 0.1 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น 0.04%
คิดเป็นเงินไทย 87.61บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.03บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.82 ดอลลาร์/กก.เพิ่มขึ้น 0.001017087 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.5495 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 2.9 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 4 เยน

======================

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 26 กันยายน 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014เพิ่มขึ้น35หยวนปิดที่ราคา(close) 20,620หยวน/ตัน ปริมาณ671,508 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น671,508 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น76,554 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 20,530 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -55 หยวน/ตัน  หรือ -0.27%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 20,700 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 115 หยวน/ตัน  หรือ 0.55%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 20,385 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -200 หยวน/ตัน  หรือ -0.96%
และมาปิดที่ 20,620 หยวน/ตัน
ราคาปิดเพิ่มขึ้น35 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น0.17%
คิดเป็นเงินไทย104.34บาท/กก.เพิ่มขึ้น0.20บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3368.90 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.37 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น5.72 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =0.01 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 315 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  บวก 90 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 20,530หยวน/ตัน ลดลง-55 หยวน/ตัน หรือ -0.27%
ราคา Settle ต่ำกว่าราคาปิด -90 หยวน
====================

AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 26ก.ย. 56  ราคาเดือน  41730 เพิ่มขึ้น0.05 บาท ปิดที่ราคา  85.7 บาท ปริมาณการซื้อขาย 118สัญญา

ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น118 สัญญา
ราคาเดือน 41730 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น75 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่85.5บาท/กก. ราคาเปิด ลดลง -0.15 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่86บาท/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.35 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 85บาท/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -0.65 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 1 บาท
ปิดตลาดที่85.7บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 68.56 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.25 บาท/ดอลลาร์)
ราคา เพิ่มขึ้น0.05 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง 0.04 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ เพิ่มขึ้น0.06%

==================

TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 26ก.ย. 56  ราคาเดือน  41699 ลดลง -1.1เยน  ปิดที่276.6เยน ปริมาณ 561 สัญญา

มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น561 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41699ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด438 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 277.5 เยน โดยราคาเปิดลดลง-0.2เยน
ขึ้นไปสูงสุด 277.8 เยน โดยราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น0.1เยน
ลงไปต่ำสุด 275.8 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-1.9เยน
ปิดตลาดที่ 276.6 เยน โดยราคาปิดลดลง-1.1เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.40%
คิดเป็นเงินไทย 87.27บาท/กก. ลดลง -0.35บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.55บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -0.9 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 2 เยน

หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 277.7 เยน

================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 26 กันยายน 2556


ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.ปิดที่257.5 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -3 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่260 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.5 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด260 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.5 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 257.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 29 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 68-70 บาท เฉลี่ย 69 บาท

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.ปิดที่236.2 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 1.4 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่233.3 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.5 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด236.2 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 231 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3.8 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1616 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 62-64 บาท เฉลี่ย 63 บาท

=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version