ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556

(1/1)

Rakayang.Com:

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556


เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =270.2 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.7321 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.0758 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =20260.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.310 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =ลดลง-0.0441 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =85บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 68.000 ดอลลาร์/กก.  ลดลง -0.56 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =258 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.58 ดอลลาร์/กก. ราคาเพิ่มขึ้น #VALUE! ดอลลาร์/กก.


รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 27ก.ย. 56  ราคาเดือน  41699 ลดลง -7.5เยน  Settle อยู่ที่ 270.2เยน ปริมาณ 10796 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 10,796 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41699 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 6,346 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 276.6 เยน โดยราคาเปิด  ลดลง -1.1 เยน(-0.40%)
ขึ้นไปสูงสุด 278.5 เยน โดยราคาสูงสุด  เพิ่มขึ้น 0.8 เยน(0.29%)
ลงไปต่ำสุด 269.9 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -7.8 เยน(-2.81%)
ปิดตลาดที่ 270 เยน โดยราคาปิด  ลดลง -7.7 เยน(-2.77%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่270.2 เยน
ราคา Settle ลดลง -7.5 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -2.70%
คิดเป็นเงินไทย 85.58บาท/กก. ลดลง -2.38บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.73 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.075834176 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.6722 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -6.6 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 8.6 เยน


======================


ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน ศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014ลดลง-270หยวนปิดที่ราคา(close) 20,260หยวน/ตัน ปริมาณ698,696 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น698,696 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น74,246 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 20,615 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 85 หยวน/ตัน  หรือ 0.41%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 20,915 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  เพิ่มขึ้น 385 หยวน/ตัน  หรือ 1.86%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 20,255 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -275 หยวน/ตัน  หรือ -1.33%
และมาปิดที่ 20,260 หยวน/ตัน
ราคาปิดลดลง-270 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง-1.32%
คิดเป็นเงินไทย102.52บาท/กก.ลดลง-0.91บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3310.19 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.31 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงลดลง-44.11 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =-0.04 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 660 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  ลบ -355 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 20,550หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น20 หยวน/ตัน หรือ 0.10%
ราคา Settle สูงกว่าราคาปิด 290 หยวน
====================


AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน ศุกร์ ที่ 27ก.ย. 56  ราคาเดือน  41760 ลดลง -0.7 บาท ปิดที่ราคา  85 บาท ปริมาณการซื้อขาย 444สัญญา


ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น444 สัญญา
ราคาเดือน 41760 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น140 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่85.95บาท/กก. ราคาเปิด เพิ่มขึ้น 0.25 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่86.05บาท/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 0.35 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 85บาท/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -0.7 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 1.05 บาท
ปิดตลาดที่85บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 68 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.25 บาท/ดอลลาร์)
ราคา ลดลง -0.7 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง -0.56 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -0.82%


==================


TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน ศุกร์ ที่ 27ก.ย. 56  ราคาเดือน  41699 เพิ่มขึ้น 0.9เยน  ปิดที่271.1เยน ปริมาณ 1249 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น1249 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41699ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด632 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 269.9 เยน โดยราคาเปิดลดลง-0.3เยน
ขึ้นไปสูงสุด 271.1 เยน โดยราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น0.9เยน
ลงไปต่ำสุด 269.9 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-0.3เยน
ปิดตลาดที่ 271.1 เยน โดยราคาปิดเพิ่มขึ้น0.9เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.33%
คิดเป็นเงินไทย 85.86บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.29บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.67บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 1.2 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 1.2 เยน


หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 270.2 เยน


================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน ศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2556
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.ปิดที่258 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น - เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่258 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง 0 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด260 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 258 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง 0 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 210 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 69-71 บาท เฉลี่ย 70 บาท


ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.ปิดที่232.8 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -2.2 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่232 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -3 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด233 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 228.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -6.5 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 2720 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 61-63 บาท เฉลี่ย 62 บาท


=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version