ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน จันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556

(1/1)

Rakayang.Com:

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน จันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556


เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =265.7 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.7182 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.0460 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =20080.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.282 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =ลดลง-0.0768 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =84บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 67.200 ดอลลาร์/กก.  ลดลง -0.80 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =254 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.54 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.04 ดอลลาร์/กก.


รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 30ก.ย. 56  ราคาเดือน  41699 ลดลง -4.5เยน  Settle อยู่ที่ 265.7เยน ปริมาณ 12284 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 12,284 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41699 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 7,218 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 268.9 เยน โดยราคาเปิด  ลดลง -1.3 เยน(-0.48%)
ขึ้นไปสูงสุด 269.5 เยน โดยราคาสูงสุด  ลดลง -0.7 เยน(-0.26%)
ลงไปต่ำสุด 264.1 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -6.1 เยน(-2.26%)
ปิดตลาดที่ 265.9 เยน โดยราคาปิด  ลดลง -4.3 เยน(-1.59%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่265.7 เยน
ราคา Settle ลดลง -4.5 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -1.67%
คิดเป็นเงินไทย 85.23บาท/กก. ลดลง -1.44บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.72 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.046035806 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.0776 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -3 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 5.4 เยน


======================


ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน จันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014ลดลง-470หยวนปิดที่ราคา(close) 20,080หยวน/ตัน ปริมาณ391,364 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น391,364 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น38,076 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 20,170 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -380 หยวน/ตัน  หรือ -1.85%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 20,340 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -210 หยวน/ตัน  หรือ -1.01%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 20,070 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -480 หยวน/ตัน  หรือ -2.31%
และมาปิดที่ 20,080 หยวน/ตัน
ราคาปิดลดลง-470 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง-2.29%
คิดเป็นเงินไทย101.60บาท/กก.ลดลง-1.59บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3281.74 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.28 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงลดลง-76.81 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =-0.08 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 270 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  ลบ -90 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 20,205หยวน/ตัน ลดลง-345 หยวน/ตัน หรือ -1.71%
ราคา Settle สูงกว่าราคาปิด 125 หยวน
====================


AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน จันทร์ ที่ 30ก.ย. 56  ราคาเดือน  41760 ลดลง -1 บาท ปิดที่ราคา  84 บาท ปริมาณการซื้อขาย 238สัญญา


ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น238 สัญญา
ราคาเดือน 41760 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น118 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่84บาท/กก. ราคาเปิด ลดลง -1 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่84.3บาท/กก. ราคาสูงสุด ลดลง -0.7 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 83.5บาท/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -1.5 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0.8 บาท
ปิดตลาดที่84บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 67.2 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.25 บาท/ดอลลาร์)
ราคา ลดลง -1 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง -0.8 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -1.19%


==================


TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน จันทร์ ที่ 30ก.ย. 56  ราคาเดือน  41699 ลดลง -0.9เยน  ปิดที่264.8เยน ปริมาณ 1503 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น1503 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41699ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด861 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 264.9 เยน โดยราคาเปิดลดลง-0.8เยน
ขึ้นไปสูงสุด 266.3 เยน โดยราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น0.6เยน
ลงไปต่ำสุด 264.4 เยน โดยราคาต่ำสุดลดลง-1.3เยน
ปิดตลาดที่ 264.8 เยน โดยราคาปิดลดลง-0.9เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.34%
คิดเป็นเงินไทย 84.94บาท/กก. ลดลง -0.29บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 32.08บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -0.1 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 1.9 เยน


หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 265.7 เยน


================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน จันทร์ ที่ 30 กันยายน 2556
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.ปิดที่254 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -4 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่252 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -6 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด254 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 252 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 266 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 68-70 บาท เฉลี่ย 69 บาท


ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.ปิดที่232 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 0.4 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่225 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -6.6 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด232 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 225 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -6.6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 1944 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 61-63 บาท เฉลี่ย 62 บาท


=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version