ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน อังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2556

(1/1)

Rakayang.Com:

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวันที่ ประจำวัน อังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2556


เปรียบเทียบราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM Day ราคา Settle =260.9 เยน แปลงเป็นดอลลาร์ = 2.6501 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.0488 ดอลลาร์/กก.
SHFE ปิดตลาด =20080.00 หยวน/ตัน แปลงเป็นดอลลาร์ และ แปลงน้ำหนักเป็นกก. = 3.282 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =ลดลง-0.0768 ดอลลาร์/กก.
AFET ปิดตลาด =83.05บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 66.440 ดอลลาร์/กก.  ลดลง -0.76 ดอลลาร์/กก.
SICOM ปิดตลาด =252 เซนต์สหรัฐ/กก. แปลงเป็นดอลลาร์ =2.52 ดอลลาร์/กก. ราคาลดลง -0.028 ดอลลาร์/กก.


รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้...
=========================
ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session ประจำวัน อังคาร ที่ 1ต.ค. 56  ราคาเดือน  41699 ลดลง -4.8เยน  Settle อยู่ที่ 260.9เยน ปริมาณ 8907 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 8,907 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41699 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 5,651 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 265.5 เยน โดยราคาเปิด  ลดลง -0.2 เยน(-0.08%)
ขึ้นไปสูงสุด 267.1 เยน โดยราคาสูงสุด  เพิ่มขึ้น 1.4 เยน(0.53%)
ลงไปต่ำสุด 260.6 เยน โดยราคาต่ำสุด  ลดลง -5.1 เยน(-1.92%)
ปิดตลาดที่ 261 เยน โดยราคาปิด  ลดลง -4.7 เยน(-1.77%)
ส่วนราคา Settle อยู่ที่260.9 เยน
ราคา Settle ลดลง -4.8 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -1.81%
คิดเป็นเงินไทย 82.88บาท/กก. ลดลง -1.52บาท/กก. และ หากคำนวนจากเยนญี่ปุ่นเป็นดอลลาร์สหรัฐได้ 2.65 ดอลลาร์/กก.ลดลง -0.048755714 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.7687 บาท/100เยน
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  ลดลง -4.5 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 6.5 เยน


======================


ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)ประจำวัน อังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2556ราคาเดือน ม.ค. 2014ลดลง-470หยวนปิดที่ราคา(close) 20,080หยวน/ตัน ปริมาณ391,364 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น391,364 สัญญา
ราคาเดือนราคาเดือน ม.ค. 2014ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น38,076 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 20,170 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -380 หยวน/ตัน  หรือ -1.85%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 20,340 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -210 หยวน/ตัน  หรือ -1.01%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 20,070 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ลดลง -480 หยวน/ตัน  หรือ -2.31%
และมาปิดที่ 20,080 หยวน/ตัน
ราคาปิดลดลง-470 หยวน/ตัน (ส่วนต่างนี้คำนวณโดยเอาราคาปิด(Close)ไปลบกับราคาSettleเมื่อวาน)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง-2.29%
คิดเป็นเงินไทย101.60บาท/กก.ลดลง-1.59บาท/กก. และ หากคำนวนจากหยวนเป็นดอลลาร์สหรัฐได้3281.74 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =3.28 ดอลลาร์/กก. เปลี่ยนแปลงลดลง-76.81 ดอลลาร์/ตัน คิดเป็นกิโลกรัม =-0.08 ดอลลาร์/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.06บาท/หยวน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุดต่างกัน 270 หยวน/ตัน
หากเทียบกับราคาเปิดราคาจะ  ลบ -90 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบราคาเดือน ม.ค. 2014 อยู่ที่ 20,205หยวน/ตัน ลดลง-345 หยวน/ตัน หรือ -1.71%
ราคา Settle สูงกว่าราคาปิด 125 หยวน
====================


AFET ปิดตลาด ยาง RSS3   ประจำวัน อังคาร ที่ 1ต.ค. 56  ราคาเดือน  41760 ลดลง -0.95 บาท ปิดที่ราคา  83.05 บาท ปริมาณการซื้อขาย 164สัญญา


ยาง RSS มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น164 สัญญา
ราคาเดือน 41760 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น71 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่83.25บาท/กก. ราคาเปิด ลดลง -0.75 บาท/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่83.25บาท/กก. ราคาสูงสุด ลดลง -0.75 บาท/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 82.5บาท/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -1.5 บาท/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0.75 บาท
ปิดตลาดที่83.05บาท/กก.คิดเป็นราคาดอลลาร์ = 66.44 ดอลลาร์/กก. (คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 1.25 บาท/ดอลลาร์)
ราคา ลดลง -0.95 บาท/กก. (หรือเปลี่ยวนแปลง -0.76 ดอลลาร์/กก.)
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ลดลง -1.14%


==================


TOCOM ปิดตลาดช่วง Night Session  ประจำวัน อังคาร ที่ 1ต.ค. 56  ราคาเดือน  41699 เพิ่มขึ้น 0.5เยน  ปิดที่261.4เยน ปริมาณ 1503 สัญญา


มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น1503 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 41699ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด950 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 261 เยน โดยราคาเปิดเพิ่มขึ้น0.1เยน
ขึ้นไปสูงสุด 263.2 เยน โดยราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น2.3เยน
ลงไปต่ำสุด 260.9 เยน โดยราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น0เยน
ปิดตลาดที่ 261.4 เยน โดยราคาปิดเพิ่มขึ้น0.5เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ 0.19%
คิดเป็นเงินไทย 83.04บาท/กก. เพิ่มขึ้น 0.16บาท
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 31.77บาท/100เยน)
หากคำนวณจากราคาเปิดราคา  เพิ่มขึ้น 0.4 เยน
ราคาต่ำสุดและราคาสูงสุด บวกลบกันแล้วห่างกัน 2.3 เยน


หมายเหต : ราคาปิดช่วง Night Session นี้จะไม่ได้เป็นตัวตั้งในการคำนวณราคาในวันถัดไป การคำนวณราคาในวันถัดไปจะใช้ราคา settement price ของช่วง Day session นั้นคือ 260.9 เยน


================
ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ ประจำวัน อังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2556
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.ปิดที่252 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -2.8 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่250 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -4.8 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด252.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -2.3 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 250 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -4.8 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 93 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคารมแผ่นได้ในกรอบ 67-69 บาท เฉลี่ย 68 บาท


ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน ต.ค.ปิดที่230 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -3 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่232 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด232 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 230 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -3 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขาย 678 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิดราคาเศษยางได้ในกรอบ 60-62 บาท เฉลี่ย 61 บาท


=====================================================================
สรุปโดย www.rakayang.com

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version