ราคายางตลาดล่วงหน้า > ตลาดยาง TOCOM-TSR20 ประเทศญี่ปุ่น ช่วง Day-Night Session

ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day-Night Session ประจำวัน พุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563

(1/1)

Rakayang.Com:

ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day-Night Session ประจำวัน พุธ ที่ 18 พฤศจิกายน 2563

(ไม่จับคู่สัญญา)

จัดทำโดย www.rakayang.net

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version