ราคายางตลาดล่วงหน้า > ตลาดยาง TOCOM-TSR20 ประเทศญี่ปุ่น ช่วง Day-Night Session

ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

(1/1)

Rakayang.Com:

ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day Session ประจำวัน ศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ราคาเดือน เม.ย.-2021  Settle อยู่ที่ 164.00เยน ปริมาณ 0 สัญญา

ไม่มีการจับคู่ ส่วนราคา Settle อยู่ที่164.00 เยน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version