ราคายางตลาดล่วงหน้า > ตลาดยาง TOCOM-TSR20 ประเทศญี่ปุ่น ช่วง Day-Night Session

ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day-Night Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

(1/1)

Rakayang.Com:

ราคาปิดตลาด TOCOM-TSR20 ช่วง Day-Night Session ประจำวัน จันทร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2563

(หยุด 1 วัน)

จัดทำโดย www.rakayang.net

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version