ข่าวที่มีผลต่อราคายาง > ข่าวยางโดยตรง

รัฐบาลอินเดียไม่มีความตั้งใจที่จะลดภาษีนําเข้ายางพารา

(1/1)

Rakayang.Com:

รัฐบาลอินเดียไม่มีความตั้งใจที่จะลดภาษีนําเข้ายางพารา

2024-03-14 12:25 เครือข่ายการค้าข้อมูลยางจีน

ตามรายงานของสื่อต่างประเทศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม กลุ่มล็อบบี้อุตสาหกรรมยางของอินเดียเรียกร้องให้ลดภาษีนําเข้ายางจากปัจจุบัน 25% เป็น 15% แต่รัฐบาลอินเดียไม่มีความตั้งใจที่จะทําเช่นนั้น รัฐบาลอินเดียกล่าวว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ปลูกยางในประเทศ

อินเดียพึ่งพาการนําเข้ายางพาราจากเวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างมาก และสมาคมอุตสาหกรรมยางอินเดียทั้งหมด (AIRIA) ได้เรียกร้องให้ลดภาษีนําเข้ายาง สมาคมนี้เป็นองค์กรที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมยางของอินเดียและเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมักถูกเรียกว่าองค์กรอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่ยางรถยนต์

อินเดียเป็นบ้านของผู้ปลูกยางพารา 1.3 ล้านคน และเกรละเป็นรัฐที่ผลิตหลักในปี 2022/23 โดยผลิตได้เกือบ 600,000 ตัน หรือ 70% ของการผลิตทั้งหมด 839,000 ตัน การผลิตทั้งหมดคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 870,000 ตันในปีงบประมาณปัจจุบัน (2023/24) โดยคาดว่าจะผลิตได้ 730,000 ตัน ณ เดือนมกราคมปีนี้

Shashi Singh ประธาน AIRIA กล่าวว่าการผลิตที่ลดลงทําให้เราเผชิญกับการขาดแคลนยางพารา ความต้องการของเราอยู่ที่ประมาณ 1.35 ล้านตัน และเราสามารถผลิตได้ประมาณ 840,000 ตันเท่านั้น โดยขาดแคลนประมาณ 500,000 ตัน ซึ่งทําให้อุตสาหกรรมต้องพึ่งพาการนําเข้า วิสาหกิจในประเทศขนาดกลางและขนาดย่อมได้รับผลกระทบจากอัตราภาษีที่สูงและโครงสร้างภาษีกลับหัว ในขณะนี้เราต้องจ่ายภาษี 25% หรือ 30 รูปีต่อกิโลกรัมแล้วแต่จํานวนใดจะสูงกว่า เรากําลังขอให้มีการลดภาษีเพื่อปกป้องธุรกิจขนาดเล็กในอินเดีย และผลลัพธ์ด้านภาษีกลับหัวจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

นายซิงห์อธิบายถึงความจําเป็นในการปรับอัตราภาษีแบบกลับหัว โดยกล่าวว่าเมื่อเรานําเข้าวัตถุดิบ ในขณะเดียวกันภาษีนําเข้าสําหรับสินค้าที่ผลิตมีเพียง 10% ช่องว่างขนาดใหญ่นี้ทําให้เกิดปัญหาร้ายแรงสําหรับอุตสาหกรรมในประเทศ

แต่เจ้าหน้าที่อาวุโสของรัฐบาลอินเดียกล่าวว่าเป้าหมายของรัฐบาลคือการปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก ด้วยเหตุนี้ รัฐบาลจึงได้เพิ่มแผนการคลังสําหรับอุตสาหกรรมยางพาราในอีกสองปีข้างหน้าขึ้นร้อยละ 23 จาก 5,764.1 ล้านรูปีเป็น 7,086.9 ล้านรูปี แรงจูงใจนี้จะเพิ่มการผลิตและผลผลิตของยางธรรมชาติและลดการพึ่งพาการนําเข้าในอนาคต เงินทุนจะถูกนําไปใช้เพื่อสนับสนุนสวนยางพารา ผลิตวัสดุปลูก เพิ่มผลผลิต จัดตั้งสมาคมผู้ผลิตยางพารา และดําเนินการวิจัยและฝึกอบรมยางพารา การผลิตยางธรรมชาติจะเพิ่มขึ้นโดยการขยายพื้นที่ปลูกและเร่งพัฒนาการปลูกยางในพื้นที่ปลูกที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิมเช่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภายใต้กลไกนี้ Rubber Board จะจัดหาวัสดุปลูกมูลค่า Rs. 50,000/เฮกแตร์ให้กับชาวไร่ นอกจากนี้ยังมีการปลูกยาง 200,000 เฮกตาร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียภายใต้โครงการ Natural Rubber Organization of India Assisted Development (INROAD)

(แหล่งที่มาของบทความ: China Rubber Information Trade Network)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version