ข่าวที่มีผลต่อราคายาง > ข่าวยางโดยตรง

ผลผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมกราคม ลดลง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

(1/1)

Rakayang.Com:

ผลผลิตยางธรรมชาติของมาเลเซียเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนมกราคม ลดลง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

2024-03-14 12:29 ข้อมูลยางจีนและเครือข่ายการค้า
จากข้อมูลของกรมสถิติมาเลเซียเมื่อวันที่ 12 มีนาคม ปริมาณการส่งออกยางธรรมชาติในเดือนมกราคม 2024 เพิ่มขึ้น 5.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 43,111 ตัน ลดลง 5.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในจํานวนนี้ 32% ไปจีน รองลงมาคือสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (13.5%) เยอรมนี (13%) สหรัฐอเมริกา (7.3%) และอินเดีย (6.3%)

การนําเข้ายางธรรมชาติของมาเลเซียอยู่ที่ 114,797 ตันในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี และลดลง 12.8% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ยางมาตรฐาน น้ํายางข้น และยางธรรมชาติรูปทรงอื่นๆ เป็นสินค้านําเข้าหลัก และแหล่งนําเข้าหลัก ได้แก่ ไทย โกตดิวัวร์ ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ เป็นต้น

ในเดือนมกราคมผลผลิตรวมของยางธรรมชาติที่ควบคุมได้อยู่ที่ 30,273 ตันเพิ่มขึ้น 2.8% เมื่อเทียบเป็นรายปีและลดลง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในหมู่พวกเขาผลผลิตของสวนผลไม้ขนาดเล็กคิดเป็น 88.3% และผลผลิตของสวนของรัฐคิดเป็น 11.7%

สินค้าคงคลังยางธรรมชาติของมาเลเซียอยู่ที่ 203,772 ตันในเดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 6.5% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน ในหมู่พวกเขา 92% ของสินค้าคงคลังกระจุกตัวอยู่ในมือของผู้แปรรูปยาง 7.9% ของสินค้าคงคลังเทอร์มินัลปลายน้ําและ 0.1% ของสินค้าคงคลังของเจ้าของสวนขนาดใหญ่

การบริโภคยางธรรมชาติในประเทศทั้งหมดลดลง 15.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 23,533 ตันในเดือนมกราคม ลดลง 6.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน อุตสาหกรรมถุงมือยางยังคงเป็นกําลังหลักของการบริโภคยางธรรมชาติในมาเลเซีย โดยคิดเป็น 67.1% ของการบริโภค 11.2% ของการบริโภคยางและท่อ 10.5% ของลวดยาง และ 11.2% ของอุตสาหกรรมอื่นๆ

(แหล่งที่มาของบทความ: China Rubber Information Trade Network)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

Go to full version