ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน อังคาร ที่ 9 เมษายน 2567

(1/1)

Rakayang.Com:

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน อังคาร ที่ 9 เมษายน 2567

เปรียบเทียบเปอเซนต์ราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM-RSS3 Day ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 2.30%
SHFE ปิดตลาด  ราคาเพิ่มขึ้น 2.41 %
TFEX-JRF ปิดตลาด  ราคาเพิ่มขึ้น+4.5 (+1.38%)%
SICOM-RSS  ปิดตลาด ราคาเพิ่มขึ้น +1.03% %
SICOM-TSR  ปิดตลาด ราคาเพิ่มขึ้น +1.51% %
===================================
***รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้***

ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 1,625 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 45,536 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 998 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 329.90 เยน โดยราคาเปิด  ราคาเพิ่มขึ้น 4.40 เยน(1.35%)
ขึ้นไปสูงสุด 333.60 เยน โดยราคาสูงสุด  ราคาเพิ่มขึ้น 8.10 เยน(2.49%)
ลงไปต่ำสุด 326.50 เยน โดยราคาต่ำสุด  ราคาเพิ่มขึ้น 1.00 เยน(0.31%)
ปิดตลาดที่ 333.00 เยน โดยราคาปิด  ราคาเพิ่มขึ้น 7.50 เยน(2.30%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 7.10 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 3.1เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่333 เยน
ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 7.5 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 2.30%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย) ราคาเพิ่มขึ้น 1.81บาท/กก. 
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2414 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 151.88 เยน)

TFEX-RUBBER (JRF Futures)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น268 สัญญา
ราคาเดือน JRFU24ก.ค.66 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น52 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่330เยน/กก. ราคาเปิด เพิ่มขึ้น 4.7เยน/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่333.6เยน/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 8.3เยน/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 329.8เยน/กก. ราคาต่ำสุด  เพิ่มขึ้น 4.5เยน/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 3.8เยน/กก.
ปิดตลาดที่329.8เยน/กก.
ราคา ราคาเพิ่มขึ้น+4.5 (+1.38%) เยน/กก.
สถานะคงค้าง240 สัญญา
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)0.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น  บาท/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2414 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 151.88 เยน)

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น540,086 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวัน
ราคาเดือน45,536ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น452,481 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 14,860 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 85 หยวน/ตัน  หรือ 0.58%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 15,185 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 410 หยวน/ตัน  หรือ 2.70%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 14,835 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 60 หยวน/ตัน  หรือ 0.40%
และมาปิดที่ 15,140 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 365 หยวน/ตัน  หรือ 2.41%%
***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน230 หยวน/ตัน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด)  บวก 70 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.ย.-24 อยู่ที่ 15,000หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น225 หยวน/ตัน หรือ 1.52
ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน225 หยวน
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)56.04บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.14บาท/กก.
สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า  298,390 สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้ 304,243 สัญญา เพิ่มขึ้น 5853สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.07บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.23หยวน)*ที่มา Bloomberg

ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์

ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่244.5 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 2.5 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +1.03% %
เปิดซื้อขายที่242 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง 0.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด244.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 2.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 242 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง 0.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น4 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นรมควัน"ได้ใน    http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22787

หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นดิบ"ได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22787

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่168.4 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 2.5 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +1.51% %
เปิดซื้อขายที่166.1 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.20 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด169.3 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 3.4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 165.8 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.1 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น18385 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาเศษยาง"ได้ใน   http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22787

หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle


จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version