ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน พุธ ที่ 10 เมษายน 2567

(1/1)

Rakayang.Com:

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน พุธ ที่ 10 เมษายน 2567

เปรียบเทียบเปอเซนต์ราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM-RSS3 Day ราคา Settle ราคาลดลง -1.60%
SHFE ปิดตลาด  ราคาเพิ่มขึ้น 0.46 %
TFEX-JRF ปิดตลาด  ราคาเพิ่มขึ้น+1.9 (+0.58%)%
SICOM-RSS  ปิดตลาด หยุด 1 วัน
SICOM-TSR  ปิดตลาด  หยุด 1 วัน
===================================
***รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้***

ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 785 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 45,536 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 523 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 330.20 เยน โดยราคาเปิด  ราคาลดลง -2.80 เยน(-0.84%)
ขึ้นไปสูงสุด 332.80 เยน โดยราคาสูงสุด  ราคาลดลง -0.20 เยน(-0.06%)
ลงไปต่ำสุด 325.90 เยน โดยราคาต่ำสุด  ราคาลดลง -7.10 เยน(-2.13%)
ปิดตลาดที่ 327.70 เยน โดยราคาปิด  ราคาลดลง -5.30 เยน(-1.59%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 6.90 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -2.5เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่328 เยน
ราคา Settle ราคาลดลง -5.33 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -1.60%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย) ราคาลดลง -1.28บาท/กก. 
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2395 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 151.77 เยน)

TFEX-RUBBER (JRF Futures)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น20 สัญญา
ราคาเดือน JRFU24ก.ค.66 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น20 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่332เยน/กก. ราคาเปิด เพิ่มขึ้น 1.9เยน/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่332เยน/กก. ราคาสูงสุด เพิ่มขึ้น 1.9เยน/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 332เยน/กก. ราคาต่ำสุด  เพิ่มขึ้น 1.9เยน/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0เยน/กก.
ปิดตลาดที่332เยน/กก.
ราคา ราคาเพิ่มขึ้น+1.9 (+0.58%) เยน/กก.
สถานะคงค้าง293 สัญญา
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)0.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น  บาท/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2395 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 151.77 เยน)

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น452,604 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวัน
ราคาเดือน45,536ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น397,163 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 15,130 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 130 หยวน/ตัน  หรือ 0.87%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 15,190 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 190 หยวน/ตัน  หรือ 1.25%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 15,005 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 5 หยวน/ตัน  หรือ 0.03%
และมาปิดที่ 15,070 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 70 หยวน/ตัน  หรือ 0.46%%
***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน230 หยวน/ตัน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด)  ลบ 70 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.ย.-24 อยู่ที่ 15,090หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น90 หยวน/ตัน หรือ 0.60
ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน90 หยวน
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)55.82บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.45บาท/กก.
สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า  304,243 สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้ 302,087 สัญญา ลดลง -2156สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.02บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.23หยวน)*ที่มา Bloomberg

ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์
(หยุด 1 วัน)

หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
=====================================================================
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version