ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 11 เมษายน 2567

(1/1)

Rakayang.Com:

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 11 เมษายน 2567

เปรียบเทียบเปอเซนต์ราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM-RSS3 Day ราคา Settle ราคาลดลง -0.73%
SHFE ปิดตลาด  ราคาลดลง -1.17 %
TFEX-JRF ปิดตลาด  ราคาเพิ่มขึ้น-1.6 (-0.49%)%
SICOM-RSS  ปิดตลาด ราคาลดลง -0.20% %
SICOM-TSR  ปิดตลาด ราคาลดลง -1.78% %
===================================
***รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้***

ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 626 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 45,536 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 410 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 323.40 เยน โดยราคาเปิด  ราคาลดลง -4.30 เยน(-1.31%)
ขึ้นไปสูงสุด 327.40 เยน โดยราคาสูงสุด  ราคาลดลง -0.30 เยน(-0.09%)
ลงไปต่ำสุด 321.30 เยน โดยราคาต่ำสุด  ราคาลดลง -6.40 เยน(-1.95%)
ปิดตลาดที่ 325.30 เยน โดยราคาปิด  ราคาลดลง -2.40 เยน(-0.73%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 6.10 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 1.9เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่325 เยน
ราคา Settle ราคาลดลง -2.4 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -0.73%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย) ราคาลดลง -0.57บาท/กก. 
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2391 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 153.14 เยน)

TFEX-RUBBER (JRF Futures)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น8 สัญญา
ราคาเดือน JRFU24ก.ค.66 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น5 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่324.9เยน/กก. ราคาเปิด ลดลง -3.1เยน/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่326.4เยน/กก. ราคาสูงสุด ลดลง -1.6เยน/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 324.9เยน/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -3.1เยน/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 1.5เยน/กก.
ปิดตลาดที่326.4เยน/กก.
ราคา ราคาเพิ่มขึ้น-1.6 (-0.49%) เยน/กก.
สถานะคงค้าง290 สัญญา
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)0.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น  บาท/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2391 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 153.14 เยน)

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น571,124 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวัน
ราคาเดือน45,536ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น503,422 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 15,050 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -40 หยวน/ตัน  หรือ -0.27%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 15,055 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -35 หยวน/ตัน  หรือ -0.23%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 14,750 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -340 หยวน/ตัน  หรือ -2.31%
และมาปิดที่ 14,915 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -175 หยวน/ตัน  หรือ -1.17%%
***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน230 หยวน/ตัน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด)  ลบ 70 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.ย.-24 อยู่ที่ 14,880หยวน/ตัน ลดลง-210 หยวน/ตัน หรือ -1.39
ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน-210 หยวน
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)55.43บาท/กก. ราคาลดลง -1.06บาท/กก.
สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า  302,088 สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้ 299,947 สัญญา ลดลง -2141สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.07บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.24หยวน)*ที่มา Bloomberg

ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์

ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่244 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -0.5 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.20% %
เปิดซื้อขายที่244 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด244 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -0.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 244 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.50 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น13 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นรมควัน"ได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22820

หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นดิบ"ได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22820

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่165.3 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -1.78% %
เปิดซื้อขายที่165.2 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -3.10 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด165.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -2.8 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 163.6 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -4.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น19361 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาเศษยาง"ได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22820

หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle


จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net




นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version