ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน จันทร์ ที่ 15 เมษายน 2567

(1/1)

Rakayang.Com:

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน จันทร์ ที่ 15 เมษายน 2567

เปรียบเทียบเปอเซนต์ราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM-RSS3 Day ราคา Settle ราคาลดลง -0.67%
SHFE ปิดตลาด  ราคาเพิ่มขึ้น 0.03 %
TFEX-JRF (หยุดสงกรานต์)
SICOM-RSS  ปิดตลาด ราคาเพิ่มขึ้น +2.17% %
SICOM-TSR  ปิดตลาด ราคาเพิ่มขึ้น +0.68% %
===================================
***รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้***

ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 737 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 45,536 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 520 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 311.40 เยน โดยราคาเปิด  ราคาลดลง -4.30 เยน(-1.36%)
ขึ้นไปสูงสุด 315.00 เยน โดยราคาสูงสุด  ราคาลดลง -0.70 เยน(-0.22%)
ลงไปต่ำสุด 309.00 เยน โดยราคาต่ำสุด  ราคาลดลง -6.70 เยน(-2.12%)
ปิดตลาดที่ 313.60 เยน โดยราคาปิด  ราคาลดลง -2.10 เยน(-0.67%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 6.00 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 2.2เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่314 เยน
ราคา Settle ราคาลดลง -2.1 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -0.67%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย) ราคาลดลง -0.50บาท/กก. 
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2377 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 153.57 เยน)


TFEX-RUBBER (JRF Futures) 
(หยุดสงกรานต์)

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น421,749 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวัน
ราคาเดือน45,536ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น382,729 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 14,725 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 20 หยวน/ตัน  หรือ 0.14%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 14,825 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 120 หยวน/ตัน  หรือ 0.81%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 14,625 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -80 หยวน/ตัน  หรือ -0.55%
และมาปิดที่ 14,710 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 5 หยวน/ตัน  หรือ 0.03%%
***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน230 หยวน/ตัน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด)  ลบ 70 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.ย.-24 อยู่ที่ 14,720หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น15 หยวน/ตัน หรือ 0.10
ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน15 หยวน
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)54.63บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.08บาท/กก.
สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า  294,074 สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้ 294,103 สัญญา เพิ่มขึ้น 29สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.07บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.24หยวน)*ที่มา Bloomberg

ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ 

ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่250 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 5.3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +2.17% %
เปิดซื้อขายที่250 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 5.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด250 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 5.30 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 250 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 5.30 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น17 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นรมควัน"ได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22842

หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นดิบ"ได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22842

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่163.7 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 1.1 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +0.68% %
เปิดซื้อขายที่162.1 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -0.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด164 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.4 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 162 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.6 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น11614 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาเศษยาง"ได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22842

หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle


จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version