ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน อังคาร ที่ 16 เมษายน 2567

(1/1)

Rakayang.Com:

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน อังคาร ที่ 16 เมษายน 2567

เปรียบเทียบเปอเซนต์ราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM-RSS3 Day ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.22%
SHFE ปิดตลาด  ราคาลดลง -1.41 %
TFEX-JRF (หยุดวันสงกรานต์)
SICOM-RSS  ปิดตลาด ราคาเพิ่มขึ้น +6.00% %
SICOM-TSR  ปิดตลาด ราคาลดลง -1.65% %
===================================
***รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้***

ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 839 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 45,536 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 512 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 308.30 เยน โดยราคาเปิด  ราคาลดลง -5.30 เยน(-1.69%)
ขึ้นไปสูงสุด 315.80 เยน โดยราคาสูงสุด  ราคาเพิ่มขึ้น 2.20 เยน(0.70%)
ลงไปต่ำสุด 307.80 เยน โดยราคาต่ำสุด  ราคาลดลง -5.80 เยน(-1.85%)
ปิดตลาดที่ 314.30 เยน โดยราคาปิด  ราคาเพิ่มขึ้น 0.70 เยน(0.22%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 8.00 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 6เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่314 เยน
ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.7 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.22%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย) ราคาเพิ่มขึ้น 0.17บาท/กก. 
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2376 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 154.51 เยน)

TFEX-RUBBER (JRF Futures)
(หยุดวันสงกรานต์)

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น441,615 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวัน
ราคาเดือน45,536ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น402,049 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 14,700 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -20 หยวน/ตัน  หรือ -0.14%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 14,710 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -10 หยวน/ตัน  หรือ -0.07%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 14,470 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -250 หยวน/ตัน  หรือ -1.73%
และมาปิดที่ 14,515 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -205 หยวน/ตัน  หรือ -1.41%%
***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน230 หยวน/ตัน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด)  ลบ 70 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.ย.-24 อยู่ที่ 14,575หยวน/ตัน ลดลง-145 หยวน/ตัน หรือ -0.99
ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน-145 หยวน
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)53.84บาท/กก. ราคาลดลง -0.73บาท/กก.
สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า  293,750 สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้ 287,943 สัญญา ลดลง -5807สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.07บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.24หยวน)*ที่มา Bloomberg

ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ 

ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่265 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 15 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +6.00% %
เปิดซื้อขายที่265 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 15.00 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด265 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 15.00 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 265 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 15.00 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น12 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นรมควัน"ได้ใน   http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22849

หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นดิบ"ได้ใน   http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22849

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่160.9 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -2.7 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -1.65% %
เปิดซื้อขายที่161.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.80 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด162.4 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.2 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 160.9 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -2.7 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น18589 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาเศษยาง"ได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22849
หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle


จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version