ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน พุธ ที่ 17 เมษายน 2567

(1/1)

Rakayang.Com:

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน พุธ ที่ 17 เมษายน 2567

เปรียบเทียบเปอเซนต์ราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM-RSS3 Day ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น -0.89%
SHFE ปิดตลาด  ราคาลดลง -0.10 %
TFEX-JRF ปิดตลาด  ราคาเพิ่มขึ้น-15.5 (-4.77%)%
SICOM-RSS  ปิดตลาด ราคาลดลง -6.26% %
SICOM-TSR  ปิดตลาด ราคาเพิ่มขึ้น +0.50% %
===================================
***รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้***

ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 513 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 45,536 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 319 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 312.20 เยน โดยราคาเปิด  ราคาลดลง -2.10 เยน(-0.67%)
ขึ้นไปสูงสุด 313.00 เยน โดยราคาสูงสุด  ราคาลดลง -1.30 เยน(-0.41%)
ลงไปต่ำสุด 309.50 เยน โดยราคาต่ำสุด  ราคาลดลง -4.80 เยน(-1.53%)
ปิดตลาดที่ 311.50 เยน โดยราคาปิด  ราคาลดลง -2.80 เยน(-0.89%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 3.50 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 2.1เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่312 เยน
ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น -2.8 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น -0.89%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย) ราคาลดลง -0.67บาท/กก. 
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2385 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 154.55 เยน)

TFEX-RUBBER (JRF Futures)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น125 สัญญา
ราคาเดือน JRFU24ก.ค.66 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น121 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่310.2เยน/กก. ราคาเปิด ลดลง -14.8เยน/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่310.2เยน/กก. ราคาสูงสุด ลดลง -14.8เยน/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 308.9เยน/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -16.1เยน/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 1.3เยน/กก.
ปิดตลาดที่309.5เยน/กก.
ราคา ราคาเพิ่มขึ้น-15.5 (-4.77%) เยน/กก.
สถานะคงค้าง407 สัญญา
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)0.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น  บาท/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2385 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 154.55 เยน)

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น414,396 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวัน
ราคาเดือน45,536ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น377,860 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 14,505 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -70 หยวน/ตัน  หรือ -0.48%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 14,600 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 25 หยวน/ตัน  หรือ 0.17%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 14,400 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -175 หยวน/ตัน  หรือ -1.22%
และมาปิดที่ 14,560 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาลดลง -15 หยวน/ตัน  หรือ -0.10%%
***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน230 หยวน/ตัน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด)  บวก 70 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.ย.-24 อยู่ที่ 14,505หยวน/ตัน ลดลง-70 หยวน/ตัน หรือ -0.48
ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน-70 หยวน
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)53.47บาท/กก. ราคาลดลง -0.35บาท/กก.
สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า  287,943 สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้ 291,385 สัญญา เพิ่มขึ้น 3442สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.07บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.24หยวน)*ที่มา Bloomberg

ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์
ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่238 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -15.9 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่234 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -19.9 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด238 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -15.9 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 234 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -19.9 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น29 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นรมควัน"ได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22858

หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นดิบ"ได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22858

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่161.9 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 0.8 เซนต์สหรัฐ
เปิดซื้อขายที่161.2 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.1 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด161.9 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.8 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 160.1 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น17066 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาเศษยาง"ได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22858

หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle
=====================================================================
จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version