ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 18 เมษายน 2567

(1/1)

Rakayang.Com:

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 18 เมษายน 2567

เปรียบเทียบเปอเซนต์ราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM-RSS3 Day ราคา Settle ราคาลดลง -0.61%
SHFE ปิดตลาด  ราคาเพิ่มขึ้น 0.58 %
TFEX-JRF (ไม่จับคู่สัญญา)
SICOM-RSS  ปิดตลาด ราคาลดลง -0.55% %
SICOM-TSR  ปิดตลาด ราคาลดลง -0.49% %
===================================
***รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้***

ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 847 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 45,536 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 632 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 311.90 เยน โดยราคาเปิด  ราคาเพิ่มขึ้น 0.40 เยน(0.13%)
ขึ้นไปสูงสุด 314.80 เยน โดยราคาสูงสุด  ราคาเพิ่มขึ้น 3.30 เยน(1.06%)
ลงไปต่ำสุด 307.10 เยน โดยราคาต่ำสุด  ราคาลดลง -4.40 เยน(-1.41%)
ปิดตลาดที่ 309.60 เยน โดยราคาปิด  ราคาลดลง -1.90 เยน(-0.61%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 7.70 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) -2.3เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่310 เยน
ราคา Settle ราคาลดลง -1.9 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาลดลง -0.61%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย) ราคาลดลง -0.45บาท/กก. 
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2382 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 154.44 เยน)

TFEX-RUBBER (JRF Futures)
(ไม่จับคู่สัญญา)

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น425,674 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวัน
ราคาเดือน45,536ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น395,983 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 14,560 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 55 หยวน/ตัน  หรือ 0.38%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 14,640 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 135 หยวน/ตัน  หรือ 0.92%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 14,430 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -75 หยวน/ตัน  หรือ -0.52%
และมาปิดที่ 14,590 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 85 หยวน/ตัน  หรือ 0.58%%
***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน230 หยวน/ตัน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด)  บวก 70 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.ย.-24 อยู่ที่ 14,550หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น45 หยวน/ตัน หรือ 0.31
ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน45 หยวน
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)53.93บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.23บาท/กก.
สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า  301,669 สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้ 296,527 สัญญา ลดลง -5142สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.08บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.24หยวน)*ที่มา Bloomberg

ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์ 

ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่233.5 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -1.3 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.55% %
เปิดซื้อขายที่233.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดลดลง -1.30 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด233.5 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดลดลง -1.30 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 233.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -1.30 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น19 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นรมควัน"ได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22873

หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นดิบ"ได้ใน   http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22873

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่160.9 เซนต์สหรัฐ  ราคาลดลง -0.8 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ -0.49% %
เปิดซื้อขายที่161.8 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.10 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด161.8 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 0.1 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 160.8 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดลดลง -0.9 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น19338 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาเศษยาง"ได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22873

หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle

จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version