ราคายางตลาดล่วงหน้า > สรุปราคายางตลาดล่วงหน้าทังหมดประจำวัน

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน ศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567

(1/1)

Rakayang.Com:

สรุปราคาปิดตลาด ยางตลาดล่วงหน้า ประจำวัน ศุกร์ ที่ 19 เมษายน 2567

เปรียบเทียบเปอเซนต์ราคายาง RSS3 ตลาดล่วงหน้า(ราคาปิดตลาด)
TOCOM-RSS3 Day ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 0.39%
SHFE ปิดตลาด  ราคาเพิ่มขึ้น 0.10 %
TFEX-JRF ปิดตลาด  ไม่เปลี่ยนแปลง 0.00%
SICOM-RSS  ปิดตลาด ราคาเพิ่มขึ้น +0.64% %
SICOM-TSR  ปิดตลาด ราคาเพิ่มขึ้น +0.50% %
===================================
***รายละเอียดการปิดตลาดต่างๆมีดังนี้***

ราคาปิดตลาด TOCOM ช่วง Day Session
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 506 สัญญา
ราคาส่งมอบเดือน 45,536 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาด 387 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่ 309.80 เยน โดยราคาเปิด  ราคาเพิ่มขึ้น 0.20 เยน(0.06%)
ขึ้นไปสูงสุด 313.50 เยน โดยราคาสูงสุด  ราคาเพิ่มขึ้น 3.90 เยน(1.26%)
ลงไปต่ำสุด 308.10 เยน โดยราคาต่ำสุด  ราคาลดลง -1.50 เยน(-0.48%)
ปิดตลาดที่ 310.80 เยน โดยราคาปิด  ราคาเพิ่มขึ้น 1.20 เยน(0.39%)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) 5.40 เยน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด) 1เยน
ส่วนราคา Settle อยู่ที่311 เยน
ราคา Settle ราคาเพิ่มขึ้น 1.2 เยน
คิดเป็นเปอร์เซนต์ ราคาเพิ่มขึ้น 0.39%
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย) ราคาเพิ่มขึ้น 0.29บาท/กก. 
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2388 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 154.38 เยน)

TFEX-RUBBER (JRF Futures)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น61 สัญญา
ราคาเดือน JRFU24ก.ค.66 ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น40 สัญญา
โดยเปิดซื้อขายกันที่309.5เยน/กก. ราคาเปิด ลดลง -0.5เยน/กก.
ขึ้นไปสูงสุดที่310เยน/กก. ราคาสูงสุด ลดลง 0เยน/กก.
ลงไปต่ำสุดที่ 309.5เยน/กก. ราคาต่ำสุด  ลดลง -0.5เยน/กก.
ราคาสูงสุดกับต่ำสุดต่างกัน 0.5เยน/กก.
ปิดตลาดที่310เยน/กก.
ราคา ไม่เปลี่ยนแปลง 0 เยน/กก.
สถานะคงค้าง388 สัญญา
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หลังหักค่าใช้จ่าย)0.00 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น  บาท/กก.
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยน 0.2388 บาท/เยนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ = 154.38 เยน)

ราคาปิดตลาด(Close)ยางเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน(SHFE)
มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น607,280 สัญญา *** Volume คือ จำนวนสัญญาที่มีการจับคู่ซื้อขายกันในแต่ละวัน
ราคาเดือน45,536ซึ่งเป็นเดือนตัวแทนตลาดมีปริมาณการซื้อขายทั้งสิ้น560,228 สัญญา
เปิดซื้อขายกันที่ 14,595 หยวน/ตัน ราคาเปิดตลาดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 45 หยวน/ตัน  หรือ 0.31%
ขึ้นไปสูงสุดของวันที่ 14,720 หยวน/ตัน ราคาสูงสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาเพิ่มขึ้น 170 หยวน/ตัน  หรือ 1.15%
ลงไปต่ำสุดของวันที่ 14,450 หยวน/ตัน ราคาต่ำสุดเปลี่ยนแปลง  ราคาลดลง -100 หยวน/ตัน  หรือ -0.69%
และมาปิดที่ 14,565 หยวน/ตัน ราคาปิดเปลี่ยนแปลง ราคาเพิ่มขึ้น 15 หยวน/ตัน  หรือ 0.10%%
***ส่วนต่างคำนวณจาก(ราคาปิด)ลบ(ราคาSettleงวดก่อน)
หากคำนวณ(ราคาต่ำสุด)ลบ(ราคาสูงสุด) ห่างกัน230 หยวน/ตัน
หากคำนวณ(ราคาเปิด)ลบ(ราคาปิด)  ลบ 70 หยวน/ตัน
ส่วนราคา settle ของยางเซี่ยงไฮ้ SHFE เดือนส่งมอบก.ย.-24 อยู่ที่ 14,575หยวน/ตัน เพิ่มขึ้น25 หยวน/ตัน หรือ 0.17
ราคาปิดและราคาSettleเท่ากัน25 หยวน
เทียบจากราคา(Settle)คิดเป็นเงินไทย(หักค่าใช้จ่าย)54.22บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.13บาท/กก.
สัญญา(SHFE)ที่เปิดสถานะ(OI) ก่อนหน้า  296,527 สัญญาสัญญาที่เปิดสถานะ(OI)วันนี้ 292,718 สัญญา ลดลง -3809สัญญา
***OI คือจำนวนของสัญญาที่มีการเปิดสถานะอยู่ ซึ่งจะคำนวณสะสมตั้งแต่วันแรกที่สัญญามีการซื้อขายจนถึงปัจจุบัน
(คำนวณที่อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท=5.09บาท/หยวนและ อัตรา 1 ดอลลาร์ =7.24หยวน)*ที่มา Bloomberg

ราคาปิดตลาดยาง SICOM ประเทศสิงค์โปร์

ราคายางRSS3 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่235 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 1.5 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +0.64% %
เปิดซื้อขายที่235 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 1.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด235 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.50 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 235 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 1.50 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น2 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นรมควัน"ได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22891

หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาแผ่นดิบ"ได้ใน  http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22891

ราคายางTSR20 ตลาดยางSICOM ราคาส่งมอบเดือน พ.ค.ปิดที่161.8 เซนต์สหรัฐ  ราคาเพิ่มขึ้น 0.8 เซนต์สหรัฐหรือ คิดเป็นเปอร์เซนต์ +0.50% %
เปิดซื้อขายที่161.5 เซนต์สหรัฐ ราคาเปิดเพิ่มขึ้น 0.50 เซนต์สหรัฐ
ขึ้นไปสูงสุด162.8 เซนต์สหรัฐ ราคาสูงสุดเพิ่มขึ้น 1.8 เซนต์สหรัฐ
ลงไปต่ำสุด 161.5 เซนต์สหรัฐ ราคาต่ำสุดเพิ่มขึ้น 0.5 เซนต์สหรัฐ
ปริมาณการซื้อขายรวมทุกเดือนทั้งสิ้น11163 สัญญา
หากคำนวณราคาปิดวันนี้เพื่อดูแนวโน้มราคาเปิดของโรงงานพรุ่งนี้ คาดว่าโรงงานจะเปิด"ราคาเศษยาง"ได้ใน http://rakayang.net/vip/view.php?idr=22891

หมายเหตุ : ราคาที่สรุปนี้เป็นราคาปิดตลาด(Close)ไม่ใช่ราคาSettle

จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.net

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version