วิธีดูราคาโตคอม
1.กดลิงค์ > https://www.jpx.co.jp/english/
2.แล้วกดลิงค์มุมล่างขวามือที่คำว่า [Commodity Future Qoutes ]
3.แล้วเลือกตลาด RSS ตรงกลาง [ RSS3 Rubber Futures ]