www.rakayang.com
เว็บดูราคายางอันดับ 1 ของไทยกรุณาล็อคอิน ก่อนเข้าดูครับ
รายละเอีัยด
ผู้โพส
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 (อ่าน 71 )
เวลาโพส : 2020-06-02 14:53:13
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 (อ่าน 374 )
เวลาโพส : 2020-06-01 14:49:58
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 537 )
เวลาโพส : 2020-05-29 14:59:26
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันพฤหัสฯที่ 28 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 444 )
เวลาโพส : 2020-05-28 13:48:07
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 434 )
เวลาโพส : 2020-05-27 15:41:25
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 372 )
เวลาโพส : 2020-05-26 15:58:42
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 411 )
เวลาโพส : 2020-05-25 14:58:15
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 536 )
เวลาโพส : 2020-05-22 14:26:14
admin
VIP (ฉบับเต็ม) มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันพฤหัสฯที่ 21 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 504 )
เวลาโพส : 2020-05-21 14:43:08
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 695 )
เวลาโพส : 2020-05-20 12:56:27
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 482 )
เวลาโพส : 2020-05-19 14:54:53
admin
VIP (ฉบับเต็ม) มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 511 )
เวลาโพส : 2020-05-18 16:27:05
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลดายาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น 15 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 346 )
เวลาโพส : 2020-05-15 14:33:11
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันพฤหัสฯที่ 14 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 149 )
เวลาโพส : 2020-05-14 14:28:49
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 523 )
เวลาโพส : 2020-05-13 15:00:50
admin
VIP เจาะลึกราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 399 )
เวลาโพส : 2020-05-12 14:18:41
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 146 )
เวลาโพส : 2020-05-11 16:07:19
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 172 )
เวลาโพส : 2020-05-08 15:26:23
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 163 )
เวลาโพส : 2020-05-07 15:16:04
admin
VIP "เหตุผลที่ตลาดยางจีนดีดแรงในวันนี้เพราะ????" มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 210 )
เวลาโพส : 2020-05-06 15:04:52
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลดาด แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น 5/5/2563 (อ่าน 209 )
เวลาโพส : 2020-05-05 14:19:45
admin
VIP มองการเคลื่อนไหวของตลาดยาง TOCOM หลังวันหยุดยาว (อ่าน 353 )
เวลาโพส : 2020-05-02 13:15:54
admin
VIP "แรงซื้อแผ่ว" มองราคาหลังปิดตลาด แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น 1/5/2563 (อ่าน 159 )
เวลาโพส : 2020-05-01 14:34:51
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาด แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น 30/4/2563 (อ่าน 146 )
เวลาโพส : 2020-04-30 16:33:48
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาด แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น 29/4/2563 (อ่าน 156 )
เวลาโพส : 2020-04-29 15:36:07
admin
VIP (ฉบับเต็ม) มองราคาหลังปิดตลาด แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น 28/4/2563 (อ่าน 198 )
เวลาโพส : 2020-04-28 14:48:05
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาด แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น 27/4/2563 (อ่าน 149 )
เวลาโพส : 2020-04-27 14:33:57
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาด แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น 24/4/2563 (อ่าน 211 )
เวลาโพส : 2020-04-24 14:46:30
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาด แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น 23/4/2563 (อ่าน 170 )
เวลาโพส : 2020-04-23 13:37:26
admin
VIP มองราคาหลังปิดตลาด แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น 22/4/2563 (อ่าน 128 )
เวลาโพส : 2020-04-22 13:52:33
admin
1
>